Now showing items 34-53 of 362

   Subject
   Back Pain,Cervicobrachial Syndrome,Dátá snéhan,Impingement Syndrome,Indian Massage,Musculoskeletal System Diseases,Carpal Tunnel Syndrome [1]
   Bacteremia,hemocultural system,hemoculture,sepsis,verification [1]
   Bacteria,Cultivation,Microflora,Microorganisms,Infection,Transmission [1]
   Bakterie,Kultivace,Mikroflóra,Mikroorganismus,Nákaza,Patogen,Přenos [1]
   bakteriémie,hemokultivační systémy,hemokultura,sepse,verifikace [1]
   Balet,kompenzační cvičení,hypermobilita,tanec,svalové dysbalance,úrazy [1]
   Ballet,compensative exercise,hypermobility,dance,muscle imbalance,injuries [1]
   Basketbal,kompenzační cvičení,strečink,děti,hluboký stabilizační systém [1]
   Basketball,compensation exercise,stretching,children,deep stabilisation system [1]
   Bezpečnostní opatření,letiště,hrozby,analýza rizik,teroristický útok,únos letadla [1]
   Bolest v bedrech,Cervikobrachiální syndrom,Dátá snéhan,Impingement syndrom,indická masáž,onemocnění pohybového systému,Syndrom karpálního tunelu [1]
   Bolestivá menstruace,pánevní dno,terapie,alternativní terapie [1]
   brachyterapie,radioterapie,karcinom,čípek děložní,diagnostika [1]
   Brachyterapie,teleterapie,radioterapie onkologických pacientů [1]
   Brachytherapy,radiotherapy,carcinoma,cervix uterine,diagnostics [1]
   Brachytherapy,teletherapy,radiotherapy of oncology patients [1]
   Brain damage,trauma,pre-hospital emergency care,craniocerebral injury,brain [1]
   Branná výchova,základní škola,ochrana člověka za mimořádných událostí,výuka na základních školách,rámcový vzdělávací program [1]
   cancer,colon,colorectal carcinoma,histology,morphology [1]
   cardiopulmonary resuscitation,sudden cardiac arrest,general practitioner,knowledge,ambulance,equipment [1]