Now showing items 165-184 of 362

   Subject
   Impingement syndrom,fyzioterapie,subakromiální prostor,ramenní kloub [1]
   Impingement syndrome,physiotherapy,subacromial space,shoulder joint [1]
   Infinity method,postography,plantography,lumbar spine,pain [1]
   Infinity method,posturografie,plantografie,bederní páteř,bolest [1]
   Integrated Emergency System,major emergency,command and control centre,Emergency Call Centre 112,Emergency Call Number 112,Czech Fire Brigade [1]
   Integrated Rescue System,AMOK,an Active Shooter,Medical Rescue Service,Tactical Exercises [1]
   Integrated rescue system,tactical exercise,extraordinary event,the fire brigade,the commander of the intervention [1]
   Integrovaný záchranný systém,AMOK,aktivní střelec,zdravotnická záchranná služba,taktická cvičení [1]
   Integrovaný záchranný systém,mimořádná událost,operační a informační středisko,telefonní centrum tísňového volání,tísňová linka 112,Hasičský záchranný sbor České republiky [1]
   Intervenční radiologie,vaskulární intervence,nevaskulární intervence,radiologický asistent,radiační zátěž,radiační ochrana [1]
   Intervenční radiologie,výpočetní tomografie,skiaskopický režim,HandCARE,Dose report [1]
   Interventional radiology,computed tomography,skiascopic mode,HandCARE,Dose report [1]
   Interventional radiology,vascular intervention,nonvascular intervention,radiologist assistant,radiation dose,radiation protection [1]
   Intervertebral disc herniation,deep stabilization system,conservative treatment,physiotherapy [1]
   Investigation of hemoglobin in faeces,analytical determination methods,bleeding into the gastrointestinal tract,examination of the stool,hemoglobin [1]
   ischemic cerebrovascular stroke,endovascular treatment,interventional radiology,case studies,case report [1]
   ischemická cévní mozková příhoda,endovaskulární léčba,intervenční radiologie,případová studie,kazuistika [1]
   IZS,taktické cvičení,mimořádná událost,HZS,velitel zásahu [1]
   Jednotka požární ochrany,jednotka sboru dobrovolných hasičů,odborná příprava,odborná způsobilost [1]
   Jizva,aktivní jizva,tlaková masáž,cross-tape [1]