Now showing items 264-283 of 362

   Subject
   Plochonoží,plochá noha,školní věk,dítě,flexibilní plochá noha,prevence vzniku ploché nohy [1]
   Police of the CR,stress,stressful factors,frustration,burn-out syndrome [1]
   Policie České republiky,Hasičský záchranný sbor České republiky,potápěčská činnost,mimořádná událost,krizové potápění,potápěčská výstroj,základní fyzikální pojmy,kontaminované prostředí,pátrací schémata,potápěčská nehoda [1]
   Policie ČR,stres,stresové faktory,frustrace,syndrom vyhoření [1]
   Poranění mozku,trauma,přednemocniční neodkladná péče,kraniocerebrální poranění,mozek [1]
   pořádková jednotka,bezpečnostní opatření,bezpečnostní situace,opatření,zákrok,zákrok pod jednotným velením [1]
   Povodeň,ohrožení obyvatelstva,ochrana obyvatelstva,protipovodňové opatření,protipovodňová ochrana,varování a vyrozumění [1]
   Powerlifting,squat,deadlift,bench-press,physiotherapy,compensatory exercise,muscles imbalances [1]
   Preanalytical phase,stability of analytes,interferences,hemolysis,lipemia,bilirubinemia,serum indices [1]
   Preanalytická fáze,stabilita analytů,interference,hemoly?za,ikterita,lipémie,sérové indexy [1]
   Pregnancy,puerperium,pelvic floor,physiotherapy [1]
   prevence,kolenní kloub,úraz,kompenzační cvičení,národní házená [1]
   Prevention,Knee Joint,Injury,Compensation Exercise,National Handball [1]
   prostate cancer,radiotherapy,proton therapy,IMPT,IMRT [1]
   Proton therapy,proton center,malignant tumours,radiological assistant,cyclotron [1]
   Protónová terapia,protónové centrum,zhubné nádory,rádiologický asistent,cyklotrón [1]
   průjezdnost,parkování,nástupní plocha,výšková technika,jednotka požární ochrany,bytový dům,bytový požár [1]
   První pomoc,pedagogové,zdravotnická záchranná služba,kardiopulmonální resuscitace,fyziologické funkce,bezvědomí [1]
   první pomoc,základní škola,výuka,pedagogika,postupy v první pomoci [1]
   První pomoc,zástava oběhu,neodkladná resuscitace,automatizovaný externí defibrilátor,Integrovaný záchranný systém [1]