Now showing items 215-234 of 362

   Subject
   Mammology,ultrasonography,magnetic resonance,intervention,technique,surgery [1]
   Mamologie,ultrazvuk,magnetická rezonance,intervence,technika,výkon [1]
   Medical emergency service,crisis preparedness,integrated rescue system,risk analysis,legislation,crisis preparedness plan [1]
   MeLiM,kožní mikrobiom,melanom,PCR-DGGE,16S rRNA [1]
   MeLiM,skin mikrobiome,melanoma,PCR-DGGE,16S rRNA [1]
   Mental illness,police of the Czech Republic,communication,psychiatry,aggression [1]
   Mimořádná událost,amok,územní odbor,Policie České republiky,příslušník [1]
   Mimořádná událost,Havárie,Záchranné práce,Likvidační práce,Integrovaný záchranný systém,Výbušniny [1]
   Mimořádná událost,zdravotnická záchranná služba,nebezpečí,příprava na HN,systém třídění [1]
   míšní léze,paraplegie,systém Homebalance,stabilita sedu,zpětná vazba [1]
   moderní gymnastika,hluboký stabilizační systém,postura,kompenzační cvičení,stabilizace,terapie [1]
   Municipality with Extended Powers,risk analysis,crises management,crisis planning,suggestions to improve safety [1]
   Muscular dysbalances,sitting position,Pilates,analytical excercise,postural system [1]
   narcotic and psychotropic substance,drug,pervitin,dependence,substance dependence,drug crime [1]
   NAT,HBsAg,PVB 19,HIV 1+2,Agp24,anti-HCV,HBV DNA,HCV RNA,HIV RNA,HAV RNA a PV B19 DNA Infectious markers,serologic and NAT,hepatitis,reactive and positive donors,Department of the National reference laboratory,Central military hospital [1]
   NAT,HBsAg,PVB 19,HIV 1+2,Agp24,anti-HCV,HBV DNA,HCV RNA,HIV RNA,HAV RNA a PV B19 DNA Infekční markery,serologické a NAT vyšetření,hepatitidy,reaktivní a pozitivní dárci,Národní referenční laboratoř,Ústřední vojenská nemocnice [1]
   náhlá zástava oběhu,přežití,přednemocniční neodkladná péče,neurologická prognóza,kardiopulmonální resuscitace [1]
   Nebezpečné chemické látky a směsi; chemický terorismus; SWOT analýza; dostupnost NCHL,IED [1]
   Nervus facialis,periferní paréza,telerehabilitace,mimické svaly,metoda sestry Kenny [1]
   Nervus facialis,peripheral paresis,telerehabilitation,mimic muscles,nurse Kenny's method [1]