Now showing items 185-204 of 362

   Subject
   karcinom prostaty,radioterapie,protonová terapie,IMPT,IMRT [1]
   Karcinom rekta,rakovina,léčba,radioterapie,chemoradioterapie,chirurgie,chemoterapie [1]
   kardiopulmonální resuscitace,náhlá zástava oběhu,praktický lékař,znalost,zdravotnická záchranná služba,vybavení [1]
   Kazuistika,dětský pacient,remodelace lebky,vrozené vývojové vady (akrocefalosyndaktylie),rehabilitace [1]
   Kazuistika,dětský pacient,vrozená srdeční vada,respirační fyzioterapie [1]
   KEY WORDS: Prenatal imaging,Fetus,Congenital malformation [1]
   KEY WORDS: UAV,UAS,IZS,efficiency,effectiveness,safety [1]
   Keywords Risk sources identification,risk mapping analysis,filling of railway tank,dangerous chemical substances,Sokolovská uhelná,legal successor,joint-stock company: [1]
   Klíčová slova Identifikace zdrojů rizik,analýza mapování rizik,plnění železniční cisterny,nebezpečné chemické látky,Sokolovská uhelná,právní nástupce a.s.: ? [1]
   KLÍČOVÁ SLOVA: Prenatální zobrazení,Plod,Vrozené vývojové vady [1]
   KLÍČOVÁ SLOVA: UAV,IZS,Karlovarský kraj,účelnost,operativnost,efektivnost,bezpečnost KEY WORDS: UAV,UAS,IZS,efficiency,effectiveness,safety [1]
   Knee joint,anterior cruciate ligament,ACL reconstruction,standard physiotherapy,kinesio taping [1]
   knee joint,total replacement,arthrosis,early physiotherapy [1]
   Kolenní kloub,přední zkřížený vaz,rekonstrukce LCA,standardní fyzioterapie,kinesiotaping [1]
   kolenní kloub,totální endoprotéza,artróza,časná fyzioterapie [1]
   Komunikace,kontakt,Městská policie hlavního města Prahy,mentální retardace,strážník [1]
   krční páteř,kombinovaná terapie,ultrazvuk,elektroterapie,musculus trapezius [1]
   Krize,mentálně retardovaný,mladý dospělý,pachatel násilné trestné činnosti,recidivista,vyjednávání,zaměstnanec [1]
   Krizová situace,Správa státních hmotných rezerv,Armáda České republiky,spolupráce,Síly a prostředky [1]
   Krizové řízení,krizová událost,krizový stav,mimořádná událost,obecní policie,integrovaný záchranných systém,hasičský záchranný sbor,zdravotnická záchranná služba,Policie ČR [1]