Now showing items 1-1 of 1

  • Použití bezpilotních letadel v IZS 

   Author: Košťál Adam; Supervisor: Šantora Luděk; Opponent: Navrátil Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   ABSTRAKT Cílem práce je všeobecné seznámení s bezpilotními letadly (dále jen UAV) a s jejich použitím resp. možném využití v IZS České republiky. K provedení průzkumu stávající situace používání UAV v IZS využiji veřejné ...