Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv respirační fyzioterapie u dětských kardiologických pacientů 

   Author: Noulová Zuzana; Supervisor: Hašková Andrea; Opponent: Heřman Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Bakalářská práce se zabývá zařazením respirační fyzioterapie do ucelené rehabilitační péče u dětského pacienta s vrozenou vývojovou vadou srdce. Práce je rozdělena do tří hlavních částí: současný stav, metodika a speciální ...