Now showing items 1-1 of 1

  • Problematika zobrazení plodu v prenatálním stadiu 

   Author: Bařtipánová Nikol; Supervisor: Kynčl Martin; Opponent: Krahula Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-05)
   ABSTRAKT: Tato bakalářská práce se zabývá především zobrazovacími metodami, které se používají pro prenatální diagnostiku. V teoretické části jsou popsány jednotlivé invazivní i neinvazivní metody. U každé zobrazovací ...