Now showing items 1-1 of 1

  • Možnosti využití analytické metody a kombinované elektroterapie při ovlivnění hypertonického m. trapezius 

   Author: Kropáčková Kateřina; Supervisor: Caldrová Romana; Opponent: Kimličková Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato bakalářská práce hodnotí účinky kombinované elektroterapie na hypertonický musculus trapezius a porovnává je s účinky analytické metody. V kapitole Současný stav je ,,rozebrána" anatomie páteře, stavba obratle, ...