Now showing items 1-1 of 1

  • Znalost KPR u praktických lékařů 

   Author: Panning Štěpán; Supervisor: Veverková Eva; Opponent: Marko Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Bakalářská práce se zabývá znalostí kardiopulmonální resuscitace u praktických lékařů. Cílem práce je posoudit, v jaké míře jsou praktiční lékaři schopní poskytnou adekvátní základní, popřípadě rozšířenou neodkladnou ...