Zobrazují se záznamy 5912-5931 z 33617

  • Energeticky úsporná elektricky vytápěná stavba 

   Autor: Chovanec Tomáš; Vedoucí práce: Kyncl Jan; Oponent práce: Musil Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Energeticky úsporná skautská základna 

   Autor: Spálenská Markéta; Vedoucí práce: Kabrhel Michal; Oponent práce: Křišíková Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Diplomová práce se zabývá projektem technického zařízení energeticky úsporné skautské základny. Hlavní částí práce je projektová dokumentace vytápění, větrání a zdravotechniky. Mimo samotného projektu diplomová práce ...
  • Energeticky úsporná škola 

   Autor: Kulhavá Hana; Vedoucí práce: Kabrhel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-31)
  • Energeticky úsporné dočasné ubytovací zařízení 

   Autor: Kushpil Daniel; Vedoucí práce: Kabrhel Michal; Oponent práce: Galád Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-07)
   Cílem této práce je vypracování projektu technologického vybavení energeticky efektivní dočasné stavby, která bude sloužit účelům dočasného ubytování - např. jako penzion, ubytovna, studentské koleje, zázemí pro terénní ...
  • Energeticky úsporné hydraulické pohony strojů 

   Autor: Samuel Petr; Vedoucí práce: Krannich Tomáš; Oponent práce: Holkup Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Energeticky úsporné spotřebiče 

   Autor: Kalina Zbyněk; Vedoucí práce: Jäger Milan; Oponent práce: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Energeticky úsporné spotřebiče 

   Autor: Vencelík Martin; Vedoucí práce: Beneš Martin; Oponent práce: Hrochová Michaela
   Cieľom tejto bakalárskej práce je komplexne informovať o problematike energeticky úsporných spotrebičov v domácnosti. V prvej časti, ktorá je výhradne teoretická, sú postupne rozoberané podmienky a dôvody nutnosti vyrábať ...
  • Energeticky úsporné spotřebiče 

   Autor: Kecskes Štefan; Vedoucí práce: Vašíček Jiří; Oponent práce: Šafránek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato práce se zabývá úsporami elektrické energie pomocí přesunu spotřeby do pásma nízkého tarifu u dvoutarifních sazeb. Autor vyhodnocuje energeticky náročné spotřebiče v domácnosti a z nich vybírá ty, jejichž spotřebu lze ...
  • Energeticky úsporné spotřebiče - ekonomické hodnocení 

   Autor: Skřipec Kryštof; Vedoucí práce: Beneš Martin; Oponent práce: Kratochvíl Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Cílem této práce je vytvořit komplexní pohled na energeticky úsporné spotřebiče v domácnosti. V první části jsou hlavní spotřebiče v průměrné české domácnosti charakterizovány a rozděleny. V druhé části je realizováno ...
  • Energeticky úsporný bytový dům 

   Autor: Hubička Jakub; Vedoucí práce: Kulhánek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Energeticky úsporný bytový dům 

   Autor: Hrochová Petra; Vedoucí práce: Kulhánek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Energeticky úsporný návrh rekonstrukce chalupy s využitím tepelného čerpadla 

   Autor: Marková Tereza; Vedoucí práce: Koubková Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-31)
  • Energeticky úsporný rodinný dům 

   Autor: Jechort Tomáš; Vedoucí práce: Kulhánek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Energeticky vědomá rekonstrukce objektu OKAL 

   Autor: Fráňa Tomáš; Vedoucí práce: Kulhánek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Energetický a environmentální audit revitalizované lodi Josef Boček 

   Autor: Šestáková Zuzana; Vedoucí práce: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Energetický audit a rekonstrukce systému vytápění bytového domu. 

   Autor: Pagáčová Lenka; Vedoucí práce: Musil Roman; Oponent práce: Smažilová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Diplomová práce je rozdělena na dvě části. První z nich je zaměřena na zhodnocení energetického hospodářství šestipodlažního bytového domu v Praze formou energetického auditu. Cílem této části je zhodnotit stávající stav ...
  • Energetický audit bytového domu v Klatovech 

   Autor: Vlček Václav; Vedoucí práce: Koubková Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-29)
  • Energetický audit domácnosti 

   Autor: Wudy Josef; Vedoucí práce: Skopec Pavel; Oponent práce: Pečený Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Tato práce se zabývá výpočtem a změřením energetických spotřeb v domácnosti. Spočítané a naměřené hodnoty budou porovnány se skutečným stavem a budou navrženy možnosti na snížení nákladů.
  • Energetický audit přípravy teplé vody v objektu nemocnice 

   Autor: Vojáčková Kateřina; Vedoucí práce: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Energetický audit rodinného domu 

   Autor: Musil Jonáš; Vedoucí práce: Kabele Karel; Oponent práce: Miškovský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-21)
   Cílem této diplomové je prověření dosažitelnosti standardu budovy s téměř nulovou spotřebou energie u již existujícího rodinného domu. Jako nástroj tohoto prověření byl použit energetický audit, který detailně hodnotil ...