Now showing items 5912-5931 of 33949

  • Embedded systém pro zónovou identifikaci osob a zboží s využitím technologie RFID 

   Author: Valíček Ludvík; Supervisor: Neruda Marek; Opponent: Kypus Lukáš
   V této práci je analyzován současný stav technologie RFID a embedded systémů. Pomocí minipočítače Raspberry Pi a komponent Metra Blansko je sestaven RFID systém, identifikující přesun osob a zboží. V praktické části je ...
  • Embedded zařízení v IT integracích slaboproudých technologiích 

   Author: Sedláček Václav; Supervisor: Hlinovský Martin; Opponent: Matěja Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Emergence in Urban Environments. Agend-based Simulation of Environment Reconfiguration 

   Author: Búš, Peter; Supervisor: Achten, H. A.; Opponent: Kieferle, J. B.; Vorel, Jakub
   (2015)
  • Emergy systémy 

   Author: Joklová Kateřina; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Hroníček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Tato diplomová práce se zabývá základním popisem emergy systémů a následnou aplikací této rozvíjející se teorie na využití energetických zdrojů a na výpočet efektivnosti. První část práce obsahuje základní přehled využití ...
  • Emise NOx při spalování biomasy 

   Author: Vápeník Adam; Supervisor: Vodička Matěj; Opponent: Skopec Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Tato práce se zabývá palivovými vlastnostmi biomasy a znečišťujícími látkami vznikajícími při jejím spalování. Největší pozornost je věnována oxidům dusíku: jejich vlastnostem, mechanismům vzniku, specifikům při spalování ...
  • Emise oxidů dusíku a jejich snižování 

   Author: Dusil Matouš; Supervisor: Vybíral Pavel; Opponent: Hemerka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na současné metody snižování emisí oxidů dusíku (dále jen NOx). V první kapitole jsou stručně představeny všechny NOx, jejich vlastnosti a vliv na zdraví lidí a životní prostředí. Dále je ...
  • Emise plynných znečišťujících látek při spalování biomasy 

   Author: Doležalová Bára; Supervisor: Vodička Matěj; Opponent: Michaliková Kristýna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Práce se zabývá popisem palivových vlastností biomasy v souvislosti s jejím původem a strukturou, popisem základních plynných znečišťujících látek vzniklých spalováním pevných paliv a specifiky jejich tvorby při spalování ...
  • Emise při svařování elektrickým obloukem 

   Author: Sýkora Lukáš; Supervisor: Vondrouš Petr; Opponent: Szabová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-20)
   Tato práce pojednává o bezpečnosti práce a možnosti rizik při technologii svařování. Zaměření je na metodu svařování elektrickým obloukem, jelikož tato metoda je využívána nejvíce a produkuje mnoho škodlivých emisí. Práce ...
  • Emise silničních dopravních prostředků 

   Author: Burket Josef; Supervisor: Kovanda Jan; Opponent: Šotola Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Emise zážehového motoru a modelování třícestného řízeného katalytického systému 

   Author: Shanmughanathan Shankar Balaji; Supervisor: Klír Vojtěch; Opponent: Bolehovský Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-22)
   Automobiles are an important part of life in today's world. These machines are the main escorts for our daily travels. Automobiles are also one of the source of air pollution. So, reducing engine out emission is a great ...
  • Emisní hodnoty motorů 

   Author: Pulpán Michal; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Polánecká Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Emisní povolenky v zemích Evropské unie 

   Author: Němec Marek; Supervisor: Hospodka Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Emmy Noether and Linear Evolution Equations 

   Author: Leach , P. G. L.
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2013)
   Noether’s Theorem relates the Action Integral of a Lagrangian with symmetries which leave it invariant and the first integrals consequent upon the variational principle and the existence of the symmetries. These each have ...
  • Emoční inteligence českých manažerů 

   Author: Novotný Zbyněk; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-02)
   Bakalářská práce se zabývá emoční inteligencí českých manažerů. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část poskytuje ucelený pohled na lidské emoce, fungování lidského mozku ve spojitosti s emocemi a v neposlední ...
  • Emoční inteligence na pracovišti 

   Author: Špetlová Adéla; Supervisor: Poláčková Šolcová Iva; Opponent: Coops Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Emoční prožívání jedince při dopravní nehodě 

   Author: Michalíková Kamila; Supervisor: Říha Roman; Opponent: Donevová Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá dopravními nehodami, jejich vlivem na psychiku jedince a následnou psychologickou pomocí členům zasahujících jednotek, tj. policistům, záchranářům či hasičům. Zvláštní pozornost je věnována ...
  • Empirické rychlostní vzorce 

   Author: Najmanová Jaroslava; Supervisor: Mattas Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Employer branding v podniku Conseq IM 

   Author: Kulíšková Veronika; Supervisor: Johnová Radka; Opponent: Šimonová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Bakalářská práce je zaměřena na analýzu vnímání značky zaměstnavatele externě a interně ve společnosti Conseq IM. Cílem teoretické části je na základě nastudované literatury a online článků vysvětlit a popsat problematiku ...
  • Employer branding v podniku Conseq IM 

   Author: Kulíšková Veronika; Supervisor: Johnová Radka; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Bakalářská práce je zaměřena na analýzu vnímání značky zaměstnavatele externě a interně ve společnosti Conseq IM. Cílem teoretické části je na základě nastudované literatury a online článků vysvětlit a popsat problematiku ...
  • EMPLOYMENT PRODUCTION AND CONSUMPTION WITH RANDOM UPDATE: NONEQUILIBRIUM STATIONARY STATE EQUATIONS 

   Author: Lavička , Hynek; Novotný , Jan
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2013)
   In this work, we investigate the Model of Employment, Production and Consumption, as introduced in a series of papers by I. Wright [1–3] from the perspective of statistical physics, and we focus on the presence of equilibrium. ...