Now showing items 5932-5951 of 34990

  • Ekonomické zhodnocení železniční trati Praha-Vrané n.Vlt.-Čerčany 

   Author: Procházka Tomáš; Supervisor: Říha Zdeněk; Opponent: Jacura Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Ekonomické, legislativní a technické aspekty výstavby rodinných a bytových domů 

   Author: Moravcová Vendula; Supervisor: Beranovský Jiří; Opponent: Holasová Adéla
   Tato bakalářská práce slouží k základní orientaci v problematice nízkoenergetické výstavby. Zabývá se vysvětlením pojmů, které se používají při diskusi technických požadavků jak stavební konstrukce, tak i technického ...
  • Ekonomické, manažerské a právní aspekty činnosti realitní kanceláře 

   Author: Vrána Tomáš; Supervisor: Hromada Eduard; Opponent: Pícha Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Bakalářská práce je zaměřena na proces fungování realitní kanceláře včetně popisu celkového postupu prodeje nemovitosti. V úvodu práce jsou nejprve vysvětleny základní pojmy, které jsou používány při prodeji nemovitosti. ...
  • Ekonomicko - technologické porovnání ultrazvukových technologií v ordinacích zubních lékařů a dentálních hygienistek 

   Author: Filipiová Marie; Supervisor: Kamenský Vojtěch; Opponent: Jonášová Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Ultrazvukové přístroje jsou stále více používány v různých oborech zubního lékařství. V současné době je množstvím zubních lékařů dávána přednost konvenčním metodám ošetření, ačkoliv je použití ultrazvukových přístrojů ...
  • Ekonomicko manažerská studie rozšíření CRM systému 

   Author: Zíka Adam; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Pergl Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-12)
  • Ekonomicko-energetická optimalizace stavebních konstrukcí 

   Author: Calta Vítězslav; Supervisor: Tywoniak Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Ekonomicko-klinické zhodnocení endovaskulární a chirurgické léčby u pacientů s postižením povrchní stehenní tepny 

   Author: Kamenský Vojtěch; Supervisor: Ivlev Ilya; Opponent: Navrátil Leoš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Ekonomicko-statistická optimalizace regulačních diagramů 

   Author: Cézová Eliška; Supervisor: Dohnal Gejza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-04-27)
  • Ekonomicko-technická analýza developerského projektu v Sobíně 

   Author: Poláková Michaela; Supervisor: Kosina Vít; Opponent: Měšťanová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-07)
   Diplomová práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část je zaměřena na definici projektu. Je zde vysvětleno, z čeho se skládá projekt a jakými metodami se může řídit. Dále jsou zde charakterizovány ...
  • Ekonomicko-technické hodnocení projektu modernizace radiodiagnostického oddělení 

   Author: Kryštůfek Josef; Supervisor: Borovský Juraj; Opponent: Nováková Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Ekonomicko-technologické zhodnocení endodoncie se zaměřením na nikl-titanové systémy 

   Author: Faloutová Radka; Supervisor: Kamenský Vojtěch; Opponent: Nováková Vendula
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Všeobecný nárůst modernizace ošetřovacích postupů za využití inovativní techniky v posledních letech se nevyhnul ani oblasti stomatologie. Tento trend výrazně přispívá ke zkvalitnění poskytované péče, je ale nutné brát v ...
  • Ekonomický efekt zavedení výroby dezinfekčních prostředků pro firmu 

   Author: Vlková Eva; Supervisor: Kobilková Karolina; Opponent: Kolář Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Ekonomický model firem 

   Author: Hrazdil Daniel; Supervisor: Dušková Iva; Opponent: Dobrylovský Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-29)
  • Ekonomický model FVE 

   Author: Felcman Tomáš; Supervisor: Karajica Mirza; Opponent: Lachmanová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Ekonomický model sociálního ubytování z montovaných buněk 

   Author: Baškovská Kateřina; Supervisor: Kalčev Petr; Opponent: Sekničková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Cílem diplomové práce je vytvoření ekonomického modelu sociálního ubytování v programu MS Excel, který bude vyhodnocovat sociální ubytování z montovaných buněk v závislosti na velikosti budovy. Dále budou porovnány investiční ...
  • Ekonomický rámec prevence a podpory zdraví u kardiovaskulárních onemocnění 

   Author: Doubková Kateřina; Supervisor: Hospodková Petra; Opponent: Adámková Věra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Hlavním cílem této diplomové práce je zhodnocení nákladů prevence a podpory zdraví u kardiovaskulárních onemocnění v zahraničí a v České republice pomocí nástrojů Health technology assessment. V práci je provedena systematická ...
  • Ekonomie provozu letounu Boeing 787 Dreamliner 

   Author: Hajný Marek; Supervisor: Hospodka Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Ekonomie provozu výzkumných a demonstračních reaktorů 4. generace: Aplikace na projekt GFR ALLEGRO 

   Author: Kundrlík Jan; Supervisor: Bělovský Ladislav; Opponent: Jäger Milan
   Energetiku čekají v následujících desetiletích výrazné změny. Mění se přístup společnosti k přijímání rizik, na ochranu biosféry je věnováno stále více úsilí a do popředí zájmu se stále více dostávají takzvané obnovitelné ...
  • Ekonomie provozu výzkumných a demonstračních reaktorů 4. generace: Aplikace na projekt GFR ALLEGRO 

   Author: Kundrlík Jan; Supervisor: Bělovský Ladislav; Opponent: Beneš Martin
  • Ekonomika budov s téměř nulovou spotřebou energie 

   Author: Veleba Jan; Supervisor: Karásek Jiří; Opponent: Anisimova Natalie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-10)
   Diplomová práce se zabývá tématem ekonomiky budov s téměř nulovou spotřebou energie. Práce obsahuje definice, podíl budov s téměř nulovou spotřebou energie v domovním fondu a porovnávání nákladů na jejich pořízení a provoz ...