Now showing items 5932-5951 of 33926

  • Emulátor instrukční sady výukového procesoru 

   Author: Šebele Jiří; Supervisor: Schmidt Jan; Opponent: Zahradnický Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Tato práce se zaměřuje návrh a implementaci překladače, emulátoru a ladící aplikace pro instrukční sadu jednoduchého procesoru, který pomůže úplným začátečníkům zorientovat se v problematice programování v asembleru. ...
  • Emulátor mobilní sítě 

   Author: Tuleshov Azamat; Supervisor: Bezpalec Pavel; Opponent: Kučerák Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Emulátor počítačové sítě 

   Author: Jeníček Pavel; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Černý Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Encyklopedie datového skladu 

   Author: Čejka Martin; Supervisor: Kuznetsov Stanislav; Opponent: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Na Českém vysokém učení technickém vzniká datový sklad, který zefektivní získávání informací a znalostí z univerzitních systémů. Pro sjednocení a zrychlení komunikace mezi vedením univerzity a týmem, který bude spravovat ...
  • Endoskopické hodnocení pohybu řasinek respiračního epitelu laserovou reflektometrií 

   Author: Leopold Jan; Supervisor: Kučera Pavel; Opponent: Šašek Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Endoskopie 

   Author: Dohnal Karel; Supervisor: Kluiber Zdeněk; Opponent: Michalko Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Tatobakalářsképrácese zabývá lékařskými endoskopickými přístroji a problematikou snimi spojenou. Skládá se zněkolika dílčích částí, kdy zpočátku se věnuje rešeršímhistorického vývoje endoskopů. Další kapitoly se zabývají ...
  • Energetic Approach to Large Strain Gradient Crystal Plasticity 

   Author: Kratochvíl , Jan; Kružík , Martin
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2012)
   We formulate a problem of the evolution of elasto-plastic materials subjected to external loads in the framework of large deformations and multiplicative plasticity. We focus on a spontaneous inhomogenization interpreted ...
  • Energetická a ekonomická efektivnost BPS 

   Author: Konvičný Jan; Supervisor: Knápek Jaroslav; Opponent: Müller Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato práce popisuje energetickou a ekonomickou efektivnost bioplynových stanic důrazem na využití kogenerace a efektivního využití tepla. Práce dále popisuje vznik bioplynu, technologie výroby bioplynu a postup při určování ...
  • Energetická a technická sanace starých objektů 

   Author: Šillarová Michaela; Supervisor: Procházka Michal; Opponent: Nápravník Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem energetických a technických sanačních opatření, která vedou ke snížení energetické náročnosti budovy. Způsoby provedení těchto opatření jsou popsány v teoretické části. V praktické ...
  • Energetická analýza referenční budovy s využitím BIM 

   Author: Klimeš Filip; Supervisor: Růžička Jan; Opponent: Veselka Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Práce je zaměřena na využití BIM technologií při výpočtu měrné roční potřeby tepla na vytápění, včetně její analýzy, a na výpočet rizika přehřívání vybrané místnosti. Práce se tedy krom tepelně-technických a energetických ...
  • Energetická analýza s využitím informačního modelu budovy (BIM) 

   Author: Žďárská Lucie; Supervisor: Lupíšek Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Energetická bilance ČR ve vztahu k ekonomické efektivnosti zdrojů 

   Author: Němec Miloš; Supervisor: Adamec Marek; Opponent: Pavlátka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Energetická bilance světelných zdrojů 

   Author: Pelinka Jakub; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Zálešák Jan
   Moderní doba neustále zvyšuje požadavky na ochranu životního prostředí, což velmi úzce souvisí s nejrůznějšími energetickými aspekty, jako jsou elektrické ztráty. S tímto trendem se také stále rychleji vyvíjejí nové ...
  • Energetická náročnost a ekonomické zhodnocení těžby kryptoměn 

   Author: Malý Ondřej; Supervisor: Dobiáš Martin; Opponent: Kreim Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Tato práce poskytuje ucelený pohled na problematiku kryptoměn. Největší pozornost je přitom věnována jejich těžbě a problematice s ní spojenou. Rešerše obsahuje tři části, ve kterých je vysvětlen princip kryptoměn, popsán ...
  • Energetická náročnost alternativních tras vysokorychlostní trati 

   Author: Masopust Lukáš; Supervisor: Opava Jaroslav; Opponent: Večeřa Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Energetická náročnost budov a případová studie 

   Author: Tučková Eliška; Supervisor: Frková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-31)
  • Energetická náročnost budovy z hlediska TZB 

   Author: Mareček Jan; Supervisor: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Energetická náročnost elektropohonu off-road jízdního kola 

   Author: Jehlička Petr; Supervisor: Morkus Josef; Opponent: Kalivoda Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-12-20)
   Úvod práce se zaměřuje na obecnou problematiku a výskyt elektromobility v našem životě. Pro lepší orientaci v dalších částech práce a snazší porozumění textu následuje krátký přehled stavu klasických elektrokol, jejich ...
  • Energetická náročnost jízdy elektrobusu 

   Author: Balashov Alexandr; Supervisor: Morkus Josef; Opponent: Barchánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-11)
   Cílem této diplomové práce je stanovení energetické náročností jízdy elektrobusu SOR EBN 11 na lince 213. Na základě měření byla stanovena topografie trasy a průběh rychlosti jízdy elektrobusu, následné trasa byla rozdělena ...
  • Energetická náročnost jízdy elektrobusu SOR EBN 11 na lince 163 

   Author: Průcha Pavel; Supervisor: Morkus Josef; Opponent: Barchánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
   Tato práce se zabývá stanovením spotřeby energie elektrobusu SOR EBN 11 na lince 163, jedoucí ze zastávky Želivského na Sídliště Rohožník a zpět. Na základě určení výškového profilu trasy a několika násobného měření ...