Now showing items 5892-5911 of 35691

  • Ekologické centrum 

   Author: Bruno Pella; Supervisor: Šestáková Irena; Opponent: Jílek Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Výukové pavilóny Ekologického centra Prales sa nachádzajú v otvorenom prírodnom areáli, východne od železničnej zastávky pražskej mestskej časti Kbely. Dve hmoty sú položené v zapustenom dvore pod terénom, čím vytvárajú ...
  • Ekologické centrum 

   Author: Nina Gáťová; Supervisor: Šestáková Irena; Opponent: Jílek Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Denný stacionár sa nachádza v mestskej časti Praha-Kbely. Budova, jej účel a umiestnenie je založená na našom urbanistickom návrhu. Stavba je koncipovaná do troch hlavných častí- herňa, oddychové priestory a obslužné
  • Ekologické centrum 

   Author: Tereza Lakomá; Supervisor: Šestáková Irena; Opponent: Jílek Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Cvičná kuchyně vytváří prostor pro pěstování plodin a výuku zdravých receptů. Kavárna nabízí návštěvníkům areálu možnost odpočinku. Společně tyto objekty tvoří novou funkci v areálu Ekocentra.
  • EKOLOGICKÉ CENTRUM PRALES, PRAHA KBELY 

   Author: Michaela Dunajská; Supervisor: Šestáková Irena; Opponent: Voříšková Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Témou tejto diplomovej práce je nové ekologické centrum Prales v mestskej časti Praha 19 - Kbely. Na mieste, ktoré je predmetom riešenia, už v súčasnosti pôsobí ekocentrum Prales - Pražské lesné stredisko, ktorému však ...
  • Ekologické centrum, Stará Boleslav 

   Author: Müller Jan; Supervisor: Zavřel Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-01)
  • Ekologické daně a jejich dopad na ekonomiku státu 

   Author: Netušilová Pavla; Supervisor: Fialová Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-15)
  • Ekologické daně a jejich dopad na ekonomiku státu 

   Author: Netušilová, Pavla; Supervisor: Fialová, Helena
   (2012-04-03)
  • Ekologické muzeum v Buenos Aires 

   Author: Malá Petra; Supervisor: Pospíšil Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • EKOLOGICKÉ STARTOVACÍ BYDLENÍ V OLOMOUCI 

   Author: Bomberová Eva; Supervisor: Suske Petr; Opponent: Habanec Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Tématem diplomové práce je startovací (sociální) bydlení v Olomouci. Jedná se o nárožní proluku bloku v širším centru města, která je vhodná pro podporované bydlení, zejména pro dostupnost všech služeb. Nárožní dům blok ...
  • EKOLOGICKÉ STARTOVACÍ BYDLENÍ V OLOMOUCI 

   Author: Svitáčková Jana; Supervisor: Suske Petr; Opponent: Habanec Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Navrhuji ekologické startovací bydlení v širším centru města Olomouce, které doplňuje nároží stávajícího městského bloku. Byty jsou určeny zejména pro mladé rodiny, jednotlivce a seniory. Součástí návrhu je také zkvalitnění ...
  • Ekologicky šetrná administrativní budova 

   Author: Kubalíková Ladislava; Supervisor: Vonka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Ekologicky šetrná technologie extrakce celulózových vláken pro biorafinerie 

   Author: Azizov Salman; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Štancl Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-18)
   Vyhodnoťě potenciál využití celulózových vláken z odpadů jako suroviny pro výrobu bioplastů a biokompozitů. Zpracujte rešerši zaměřenou na technologie extrakce celulózových vláken z lignocelulózových odpadů a proveďtě ...
  • Ekologizace výroby v Pražské teplárenské, a.s. 

   Author: Pačisková Karolína; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Dolenský Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-26)
   Cílem této práce je zmapovat oblast výroby Pražské teplárenské, a. s., zjistit současný stav výroby tepla a navrhnout opatření k zefektivnění výroby a ochraně či zlepšení životního prostředí.
  • Ekonometrická analýza inflace České republiky 

   Author: Valenta Tomáš; Supervisor: Pošta Vít; Opponent: Makovský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Cílem této práce je ekonometrická analýza inflace České republiky v období 1. čtvrtletí 2000 až 4. čtvrtletí roku 2016 na základě Hybridní Neokeynesiánské Phillipsovy křivky. Za tímto účelem jsou metodou nejmenších čtverců ...
  • Ekonometrická optimalizace chování výrobní firmy 

   Author: Paluba Lukáš; Supervisor: Sekničková Jana; Opponent: Kubera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Ekonometrické ověření dynamického modelu ceny a objemu na kapitálových trzích 

   Author: Papoušek Radek; Supervisor: Šmíd Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Ekonometrický model SMART Grid sítě 

   Author: Hrůza Tomáš; Supervisor: Brabec Zdeněk; Opponent: Mišurec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-02)
   Primárním cílem předkládané disertační práce je přispět k rozvoji vyšší míry autonomie domácnosti a naplnit jednu z klíčových priorit Evropské komise v oblasti efektivního využívání elektrické energie u maloodběratelů. ...
  • Ekonomická a multikriteriální analýza opěrných zdí 

   Author: Poláková Martina; Supervisor: Kalčev Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Ekonomická a společenská efektivnost labské vodní cesty 

   Author: Herian Vojtěch; Supervisor: Nováková Helena; Opponent: Landa Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Ekonomická analýza alternativního letiště k letišti Praha Ruzyně 

   Author: Holeček Jiří; Supervisor: Hospodka Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-12)