Now showing items 4955-4974 of 36799

  • Dialogový systém s hlasovou komunikací na platformě Android 

   Author: Remek Tomáš; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Sedlák Jan
   Náplní této diplomové práce je problematika vývoje aplikací pro operační systém Android s možností úplné hlasové komunikace mezi uživatelem a vytvořenou aplikací. Obecná část práce obsahuje shrnutí důležitých vlastností ...
  • DIALYZAČNÍ STŘEDISKO 

   Author: Volencová Karolina; Supervisor: Kordovský Petr; Opponent: Šabart Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Návrh se zabývá tematikou dialyzačních středisek a přidružených zdravotnických provozů. Cílem projektu je podpořit tzv. prázdninové dialýzy, které umožňují cestování pacientům s poruchou ledvin, ale také jejich doprovodů. ...
  • Diamond Films for Implantable Electrodes 

   Author: Henychová , Petra; Hiřmanová , Klára; Vraný , Martin
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2012)
   Diamond is a promising material for implantable electrodes due to its unique properties. The aim of this work is to investigate the growth of boron-doped nanocrystalline diamond (B-NCD) films by plasma-enhanced microwave ...
  • Dichoptické maskování jako indikátor suprese technicky degradovaného monokulárního obrazu v prostředí PC haploskopu 

   Author: Ducháčková Michaela; Supervisor: Hozman Jiří; Opponent: Lukeš Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Didaktická analýza učiva mechaniky 

   Author: Ambrož Tomáš; Supervisor: Vaněček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-03)
  • Didaktické hodnocení středoškolských učebnic psychologie 

   Author: Čermáková Helena; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-06)
  • Didaktické hodnocení středoškolských učebnic psychologie 

   Author: Mrázová Martina; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Didaktické prostředky v odborném předmětu 

   Author: Bartáková Lenka; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: Stacho Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Tato bakalářská práce se zabývá optimálním využitím didaktických prostředků použitých v tvůrčím procesu odborného předmětu od samotné myšlenky až po 3D realizaci. Cílem práce je navrhnout konkrétní možnosti tohoto ...
  • Didaktika pevnosti a pružnosti 

   Author: Sháněl Vít; Supervisor: Vaněček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-06)
  • Didaktika první pomoci v autoškolách ve Zlínském kraji 

   Author: Hořáková Gabriela; Supervisor: Böhm Pavel; Opponent: Prudel Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Bakalářská práce se zabývá didaktikou první pomoci v autoškolách. Věnuje se postupům při zvládání mimořádné události na silnici, při které by měl budoucí řidič zajistit bezpečnostní opatření a poskytnout adekvátní první ...
  • Dielectric properties of plasma sprayed titanates 

   Author: Ctibor, Pavel
   (2001)
   This paper presents the study of the dielectric properties of three plasma-deposited titanates. The deposits were prepared from powders with the same starting composition as industrially produced dielectric ceramics. ...
  • Dielectric relaxation in calcium titanate-containing ceramics prepared by plasma spraying 

   Author: Ctibor, Pavel
   (2003)
   The relative permittivity and loss factor frequency dependence in a weak electric field of plasma sprayed perovskite and ilminite polycrystalline ceramic materials—pure synthetic calcium titanate, as well as magnesium ...
  • Dielektrická spektroskopie feroelektrických keramik 

   Author: Hudec Tomáš; Supervisor: Sedláček Josef; Opponent: Mikeš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Bakalářská práce se zabývá porovnáním keramických materiálů, vytvořených různými technologickými procesy. Na začátek práce jsou řazeny teoretické kapitoly věnované popisu polarizačních dějů. Následuje kapitola zaměřená na ...
  • Dielektroforetická síla oscilujícího elektrického pole mikrotubulu 

   Author: Šimek Ondřej; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Havelka Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-10)
  • Dieselgenerátor v elektroenergetických systémech 

   Author: Kabelák, Jan; Supervisor: Kyncl, Jan
   (2014-01-15)
  • Dieselové záskokové zdroje 

   Author: Kamenický Marek; Supervisor: Kyncl Jan; Opponent: Špetlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Diferenciálna diagnostika dyspnoe v prednemocničnej starostlivosti 

   Author: Korych Tomáš; Supervisor: Lidická Lucie; Opponent: Marko Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Bakalárska práca sa zaoberá problematikou diferenciálnej diagnostiky dyspnoe v prednemocničnej starostlivosti. Jej predmetom je charakteristika vybraných príčin dýchavičnosti najmä v súvislosti s možnými ochoreniami, na ...
  • Diferenciální a diferenční rovnice invariantní vzhledem k daným řešitelným Lieovým grupám 

   Author: Karásek Dalibor; Supervisor: Šnobl Libor; Opponent: Levi Decio
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Diferenciální diagnostika akutně vzniklé dušnosti 

   Author: Mráček Lukáš; Supervisor: Šín Robin; Opponent: Weilguny Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Diferenciální diagnostika akutně vzniklé dušnosti 

   Author: Mráček Lukáš; Supervisor: Šín Robin; Opponent: Weilguny Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-07-23)
   Bakalářská práce je zaměřena na problematiku vzniku akutní dušnosti v dospělém adětském věku, správně vedenou diferenciální diagnostiku náhlé dušnosti a doporučené postupy léčby vpřednemocniční fázi. Práce s názvem ...