Now showing items 4935-4954 of 36317

  • Digitalizace kinematografických filmů 

   Author: Aubrecht Jan; Supervisor: Bernas Martin; Opponent: Novák Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato bakalářská práce se věnuje problematice digitalizace starých filmů. Pojednává obecně o způsobu zpracování, archivaci, výhodách i nevýhodách jak starých filmových formátů, tak io dnešní digitální podobě filmů. Popisuji ...
  • Digitalizace kinematografických filmů 

   Author: Cherepanov Alexander; Supervisor: Bernas Martin; Opponent: Hubička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato bakalářská práce obsahuje informace o procesu digitalizace filmu a hodnocení výsledné kvality. Práce se zabývá především metodami hodnocení rozlišení digitálního obrazu a způsobem jejich měření. Práce obsahuje informace ...
  • Digitalizace knih pro použití v GIS 

   Author: Valášková Tereza; Supervisor: Halounová Lena; Opponent: Kuttelwascher Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Cílem diplomové práce je převod knih Průvodce protektorátní Prahou: místa - události - lidé (Academia 2013) a Krvavé finále: Jaro 1945 v českých zemích (Academia 2015) autora Jiřího Padevěta do elektronické podoby pro ...
  • Digitalizace optických filmových zvukových formátů 

   Author: Štěpánek Ota; Supervisor: Rund František; Opponent: Bernas Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Digitalizace produktu životního pojištění. 

   Author: Reitermann Jan; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Starosta Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-19)
   Tato diplomová práce se zabývá procesem digitalizace konkrétního produktu. Teoretická část popisuje nejprve postavení zákazníka na trhu a jeho vztah s podnikem, následně se soustředí na vymezení pojmů produkt a distribuce ...
  • Digitálně analogový převodník S / PDIF 

   Author: Štěpán Václav; Supervisor: Sýkora Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Digitálně ovládané inteligentní ozvučení prostoru 

   Author: Martinek Petr; Supervisor: Záhlava Vít; Opponent: Krásenský Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   V diplomové práci je popsán vývoj elektroniky komplexního audio zařízení ozvučení, vybaveného externím 19 pásmovým analogovým ekvalizérem, který je ovládán digitálně pomocí optočlenů s fotorezistory nahrazující potenciometry. ...
  • Digitální aerotriangulace s chybnými GPS vstupy 

   Author: Švec Zdeněk; Supervisor: Pavelka Karel; Opponent: Šíma Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Digitální dividenda 

   Author: Köllnerová Kateřina; Supervisor: Brabec Zdeněk; Opponent: Křepelka Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Digitální fotoaparát a kamera v (bio)medicíně - porovnání parametrů 

   Author: Mezerová Veronika; Supervisor: Kluiber Zdeněk; Opponent: Michalko Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   V teoretické ásti práce se zabývám historickým pehledem vývoje fotoaparát a kamer od prvopoátk do dnešní doby. Souástí práce je seznámení se s konstrukcí dnešních pístroj, zejména s rznými druhy snímacích senzor a principem ...
  • Digitální galvanicky oddělený měřič střídavého proudu 

   Author: Fučík Štěpán; Supervisor: Horčík Zdeněk; Opponent: Pokorný Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Digitální generátor tvarových funkcí 

   Author: Bureš Michal; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Vítek Stanislav
   Práce pojednává o návrhu generátoru tvarových kmitů řízeného mikrokontrolerem. Zařízení umožňuje generovat 3 harmonické průběhy. A to sinusový průběh, obdélníkový a pilový. Lze regulovat výsledné napětí, frekvenci a offset. ...
  • Digitální holografická mikroskopie a tomografie 

   Author: Sládek Juraj; Supervisor: Psota Pavel; Opponent: Šulc Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Tato práca sa zameriava na problematiku digitálnej holografie a jej experimentálne použitie v digitálnej holografickej mikroskopii a tomografii. Práca je delená na dve časti. Prvá časť prace je rešeršného charakteru. Na ...
  • Digitální kompenzační jednotka pro impedanční metrologii 

   Author: Jánský Jiří; Supervisor: Sedláček Radek; Opponent: Purkert Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Digitální magnetovací systém kompenzačního ferometru 

   Author: Havránek Aleš; Supervisor: Zemánek Ivan; Opponent: Kašpar Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Digitální měny: Analýza energetické náročnosti těžby Bitcoinů 

   Author: Ladomerská Eva; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Hradský Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Táto práca predstavuje stručný úvod do pochopenia digitálnej kryptomeny Bitcoin. Bitcoin je najznámejšia a najpoužívanejšia digitálna kryptomena dneška, s ktorou sa bez problémov nakupujú tovary cez internet, ale dá sa ňou ...
  • Digitální měřicí systém pro supravodivé rezonanční dutiny HIE-Isolde 

   Author: Eliáš Michal; Supervisor: Valuch Daniel; Opponent: Šedivý Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Digitální ochrany alternátorů 

   Author: Fišera Jakub; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Kalandra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na tématiku automatického regulátoru napětí a budicích soustav. Představuje teoretický přehled typů budicích soustav, regulátorů napětí, ochranných funkcí regulátoru a zabývá se ...
  • Digitální osciloskop USB 

   Author: Ouředník Petr; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Roztočil Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Digitální osciloskop USB 

   Author: Ouředník Petr; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Nývlt Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Tato diplomová práce se zabývá výzkumem a vývojem digitálního osciloskopu. Výrazným rysem návrhu je použití osobního počítače jako zobrazovací jednotky. Přenos mezi jednotkou osciloskopu a osobním počítačem je uskutečněn ...