Now showing items 4935-4954 of 40813

  • Databáze nebezpečných chemických látek 

   Author: Wachtlová Markéta; Supervisor: Mlejnek Jiří; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Cílem této práce je návrh a realizace aplikace umožňující správu databáze nebezpečných chemických látek. V práci je diskutován výběr vhodného databázového systému a schéma uložení dat. Výstupem praktické části jsou skripty ...
  • Databáze nukleárních dat v numerických simulacích fúzního plazmatu 

   Author: Svojtka Jiří; Supervisor: Řezáč Karel; Opponent: Wagner Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Databáze památných stromů v Praze 

   Author: Šmejkalová Pavla; Supervisor: Soukup Petr; Opponent: Votoček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Databáze transformací 

   Author: Znamenáček Martin; Supervisor: Pavelka Jiří; Opponent: Černý Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací aplikace umožňující aplikování skriptů na textová data přímo z prostředí webového prohlížeče. Jednou z předností této vzniklé aplikace je možnost řetězení nezávislých skriptů ...
  • Databáze vysokoškolských přednášek 

   Author: Kotrba Lukáš; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Halaška Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-16)
  • Databáze zvířat pro neziskovou organizaci 

   Author: Tomáš Taro; Supervisor: Maleček Lukáš; Opponent: Vynikarová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Náplňou tejto bakalárskej práce je analýza súčasnej webovej aplikácie používanej pre evidenciu zvierat, vrhov a ich odchovov neziskovou organizáciou "Český klub potkanů". Na základe tejto analýzy je navrhnutá a implementovaná ...
  • Databázová část webové aplikace pro práci s notovými záznamy 

   Author: Rajdl Jan; Supervisor: Matyáš Petr; Opponent: Guth Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Databázová podpora sbírek 

   Author: Tomáš Neumaier; Supervisor: Jelínek Ivan; Opponent: Mannová Božena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Bakalářská práce se zabývá způsobem zpracování a katalogizace sbírek menšího či středně velkého charakteru. Hlavní správa kolekce je vedena v modulární webové aplikaci, kde každý katalog má svoji vlastní stránku, vyvíjené ...
  • Databázový systém na sběr a archivaci dat o kvalitě mikrovlnných páteřních spojů GSM sítě 

   Author: Lhoťan Miroslav; Supervisor: Moucha Alexandru; Opponent: Kubr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Databázový systém pro numerické struktury 

   Author: Kroilov Viacheslav; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Langr Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-17)
   Numerická databáze zrychluje výpočet ukládáním mezivýsledků do pamětí. Kanonická implementace numerické databáze je založená na ohodnoceném binárním stromu - kombinace AVL-stromu a binární haldy. V této práci je diskutována ...
  • Databázový systém pro numerické struktury 

   Author: Mašat Miroslav; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Langr Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Cílem této práce je nastudovat a implementovat algoritmus numerického databázového systému s využitím datové struktury ohodnoceného binárního stromu. Implementace v jazyce C++ bude srovnána s původní implementací v jazyce ...
  • Databázový systém pro ordinace ambulantních lékařů 

   Author: Jelínek Jakub; Supervisor: Lhotská Lenka; Opponent: Kuthanová Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Datalinková komunikace letadlo/země a její využití v nouzových situacích 

   Author: Houfek Zdeněk; Supervisor: Chmelík Jakub; Opponent: Pleninger Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-27)
  • Dataloger s bezdrátovým přenosem dat 

   Author: Ločárek Lukáš; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Datová analýza pro rekonstrukci hmoty Higgsova bosonu v ttH produkci 

   Author: Petr Urban; Supervisor: Sopczak André; Opponent: Janoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
   Tato práce se zabývá problémem rekonstrukce klidové hmotnosti částice známé jako Higgsův boson pomocí technik strojového učení - neuronových sítí. Je zaměřena na rozpadový kanál 2lSS+1Tau-had. V první části je vysvětlen ...
  • Datová analýza studentského hodnocení výuky 

   Author: Nikola Sokolová; Supervisor: Zoubek Lukáš; Opponent: Hrabák Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-08)
   Cieľom našej práce bolo zanalyzovať dátové zdroje hodnotenia vedecko-výskumnej činnosti, študijných výsledkov a študentského hodnotenia výuky, a na ich základe definovať hypotézy korelácie vedecko-výskumných výsledkov ...
  • Datová reprezentace SDL diagramů pro podporu generátorů do jazyků reálného času 

   Author: Zemek Jakub; Supervisor: Šlechta Jan; Opponent: Ryant Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Datová vrstva nástroje pro synchronizaci struktur databázových modelů 

   Author: Effenberger Jan; Supervisor: Mlejnek Jiří; Opponent: Rybola Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Datové rukavice, možnosti využití v diagnostice a terapii 

   Author: Kališová Jana; Supervisor: Hána Karel; Opponent: Koza Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Datové řezy a anonymizace 

   Author: Smítka Petr; Supervisor: Mlejnek Jiří; Opponent: Rybola Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)