Now showing items 4975-4994 of 33948

  • Dopravní řešení prostoru VŠ Praha 6 - Dejvice 

   Author: Špinar Šimon; Supervisor: Uhlík Michal; Opponent: Sachl Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce se zabývá dopravním řešením v prostorách Vysokých škol v Dejvicích. Práce analyzuje stávající stav křižovatek, dopravy v klidu a bezpečnost chodců, pohybujících se v tomto areálu. Na základě zhotovení ...
  • Dopravní řešení průtahu silnice I/40 obcí Valtice 

   Author: Bernášek Jaroslav; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Lambert Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Předmětem této diplomové práce je návrh dopravního řešení průtahu silnice I/40 obcí Valtice. Součástí práce je dopravní průzkum v dané lokalitě a jeho vyhodnocení. Návrh má formu studie a je řešen ve třech variantách. Důraz ...
  • Dopravní řešení průtahu silnice II/268 v ulici Sloupská v Novém Boru 

   Author: Frančík Petr; Supervisor: Pánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Dopravní řešení Strossmayerova náměstí 

   Author: Kareš Jakub; Supervisor: Uhlík Michal; Opponent: Kovařík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Cílem této práce je vytvořit a posoudit několik různých variant dopravního řešení na Strossmayerově náměstí v Praze. Aktuální stav náměstí a přilehlých prostor je neuspokojivý především z pohledu chodců, kteří jsou nuceni ...
  • Dopravní řešení ulice Argentinská v Praze (Plynární - Jateční) 

   Author: Dostál Miroslav; Supervisor: Uhlík Michal; Opponent: Kovařík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Cílem této bakalářské práce je návrh variant dopravního řešení Argentinské ulice v Praze se změnou její koncepce na městský bulvár. Součástí dopravního řešení je posouzení kapacity a úprava křižovatek v daném úseku a změna ...
  • Dopravní řešení ulice Čakovické - úsek Prosecká - Kbelská 

   Author: Lorenc Jan; Supervisor: Vébr Ludvík
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Dopravní řešení úrovňového křížení silnic I/37 x I/16 x I/14 v Trutnově 

   Author: Malý Matěj; Supervisor: Filip Josef; Opponent: Vaidiš Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Dopravní řešení v lokalitě města Domažlice 

   Author: Bozděchová Michaela; Supervisor: Vébr Ludvík
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Dopravní řešení v nové zástavbě městské části Prahy 12 - Komořany 

   Author: Zahradníková Martina; Supervisor: Uhlík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Dopravní řešení v obci Loučeň 

   Author: Cabrnochová Nina; Supervisor: Pánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Dopravní řešení v ulici Čs.Exilu 

   Author: Jíra Jakub; Supervisor: Pánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Dopravní sítě městských komunikací z hlediska kapacity uzlů a úseků 

   Author: Novotný Petr; Supervisor: Lehovec František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Dopravní spojení Praha - Letiště Václava Havla 

   Author: Procházková Alena; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Tománková Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Bakalářská práce se zabývá dopravním spojením centra Prahy a Letiště Václava Havla. V teoretické části je popsán současný stav dopravy na letiště, porovnání s dopravou v ostatních evropských městech, shrnutí historie ...
  • Dopravní stavby ve vztahu k chráněným plochám soustavy NATURA 2000 

   Author: Brejchová Nikola; Supervisor: Neubergová Kristýna; Opponent: Höfler Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Předmětem bakalářské práce "Dopravní stavby ve vztahu k chráněným plochám soustavy NATURA 2000" je posuzování vybraných dopravních staveb ve vztahu k chráněným plochám soustavy NATURA 2000 v procesu EIA, následné porovnání ...
  • Dopravní studie obytného bloku ulic Chomutovská - J. Skupy v Mostě 

   Author: Málek Martin; Supervisor: Filip Josef; Opponent: Duda Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Dopravní studie propojení Horního náměstí a Dolního náměstí v Odoleně Vodě 

   Author: Vojtěchovský Ondřej; Supervisor: Filip Josef; Opponent: Hořáková Soňa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-12)
  • Dopravní studie proveditelnosti vybrané oblasti v Kolíně 

   Author: Šebesta Adam; Supervisor: Hradil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-29)
  • Dopravní studie řešení prostoru místních komunikací v Sezimově Ústí 

   Author: Kleňha Kamil; Supervisor: Filip Josef; Opponent: Valenta Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-12)
  • DOPRAVNÍ TERMINÁL KARLOVY VARY 

   Author: Páník Václav; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Škarda Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
   Návrh dopravního uzlu v centru lázeňského a krajského města Karlovy Vary jako výsledek doplnění městské struktury v rozvojovém území po pravém břehu řeky Ohře. Práce zkoumá možné směřování budoucího rozvoje v centru lázeňské ...
  • DOPRAVNÍ TERMINÁL SMÍCHOV 

   Author: Fojtíková Lucie; Supervisor: Plicka Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-07)