Now showing items 46770-46789 of 48886

  • Vzorové přípravy na odborný výcvik 

   Author: Svoboda Miroslav; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Mejsnar Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Bakalářská práce na téma Vzorové přípravy na odborný výcvik nás v úvodu teoretické části stručně seznámí s tříletými učebními obory, ve kterých podle školního vzdělávacího programu studenti absolvují jeden z mnoha tematických ...
  • Vzorové přípravy na vyučovací hodiny vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie 

   Author: Šnajdr Lumír; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: Vaněček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-03)
  • Vzorové přípravy pro učitele na výuku předmětu odborný výcvik 

   Author: Valvoda Jan; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: Kymr Lumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Vzorové přípravy pro výuku odborného předmětu 

   Author: Sekerka Pavel; Supervisor: Svoboda Emanuel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-06)
  • Vzorové přípravy pro výuku odborného předmětu 

   Author: Musilová Božena; Supervisor: Mrázková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-06)
  • Vzorové přípravy pro výuku odborného předmětu 

   Author: Vilímek Jaromír; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: Kohoutek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Vzorové přípravy pro výuku odborného předmětu 

   Author: Dvořáková Lucie; Supervisor: Mrázková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-03)
  • Vzorové přípravy pro výuku odborného předmětu 

   Author: Schovánek Petr; Supervisor: Andres Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-03)
  • Vzorové přípravy pro výuku odborného předmětu 

   Author: Vymazalová Jitka; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Skočdopole Narovec Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Vzorové přípravy pro výuku odborného předmětu 

   Author: Balcar Aleš; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Hasníková Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Vzorové přípravy pro výuku odborného předmětu 

   Author: Opatrný Martin; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: Škrabal Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Vzorové přípravy pro výuku odborného předmětu 

   Author: Tichý Ondřej; Supervisor: Andres Pavel; Opponent: Virius Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Vzorové přípravy pro výuku odborného předmětu 

   Author: Jásenský Martin; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Bezdíček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Bakalářská práce se zaměřuje na přípravu učitele na vyučování pro obor kuchař v odborném výcvi-ku. Zabývá se tématy, která s prací učitele a přípravou souvisejí. Charakteristikou oboru, profilem absolventa, klíčovými ...
  • Vzorové přípravy pro výuku odborného předmětu AutoCAD Civil 3D 

   Author: Jan Ondráček; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Svoboda Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-05)
   Hlavní náplní a také cílem bakalářské práce je vytvoření vzorových příprav pro výuku odborného předmětu AutoCAD Civil 3D. Přípravy by měly sloužit jako rozšíření a nadstavba stávající výuky programu AutoCAD. Tyto přípravy ...
  • Vzorové přípravy pro výuku odborného předmětu Deskriptivní geometrie 

   Author: Matějovská Zdeňka; Supervisor: Mrázková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-22)
  • Vzorové přípravy pro výuku odborného předmětu Počítačová grafika 

   Author: Adéla Kovářová; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Svoboda Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-09)
   Cílem bakalářské práce je vytvoření vzorových příprav pro výuku odborného předmětu Počítačová grafika. Přípravy by měly sloužit k atraktivní a kvalitní výuce programu ArchiCAD na středních školách stavebních, obor vzdělání ...
  • Vzorové přípravy pro výuku odborného výcviku 

   Author: Lisler David; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: Odvárka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Vzorové přípravy tématu práce se sádrou v keramickém oboru 

   Author: Kondelíková Blanka; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Skočdopole Narovec Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Vzorové přípravy učitele pro praktické vyučování 

   Author: Broumová Bohumila; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: Sochůrková Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Práce se zabývá propojením mezioborové spolupráce na Vyšší odborné škole grafické při tvorbě časopisu a vzorové přípravě učitele na praktické vyučování. Náplní teoretické části je popis vzdělávacích a výchovných cílů, ...
  • Vzorové přípravy učitele pro praktické vyučování a odborný výcvik 

   Author: Zajíc Jan; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: Hambálek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)