Now showing items 41052-41071 of 43900

  • Využití výpočetní techniky v administrativě školy 

   Author: Martin Bartoníček; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Dobrovská Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Bakalářská práce se zabývá využitím výpočetní techniky v administrativě školy. Cílem je porovnání školních informačních systémů „Bakaláři“ a „Škola OnLine“ a stanovení vhodnějšího z nich. Charakter práce je teoreticko-empirický. ...
  • Využití výpočetní tomografie v oblasti rozměrové kontroly kvality a NDT 

   Author: Adam Darebník; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Tillinger Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-24)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou využití výpočetní tomografie v rámci rozměrové kontroly kvality a nedestruktivního zkoušení. Výpočetní tomografie je moderní metoda, která je schopna vizualizovat skenovaný ...
  • Využití výsledků projektů realizovaných přes portál Spolupráce s průmyslem 

   Author: Král Martin; Supervisor: Fišer Aleš; Opponent: Strnad Pavel
   Tato práce pojednává o možnostech rozšíření portálu Spolupráce s průmyslem, které povedou k lepšímu využití výsledků přes něj realizovaných projektů. Práce uvádí přístupy k řešení některých podobných problémů na jiných ...
  • Využití výškopisných laserových dat poskytovaných ČÚZK k mapování pro orientační běh 

   Author: Hradec Pavel; Supervisor: Zimová Růžena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Využití výzkumných reaktorů pro neutronovou radiografii a tomografii 

   Author: Crha Jan; Supervisor: Sklenka Ľubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-12)
  • Využití výzkumných reaktorů pro neutronovou radiografii a tomografii 

   Author: Kundrlík Jan; Supervisor: Sklenka Ľubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Využití výzkumných reaktorů pro výrobu radioizotopů a pro transmutace materiálů 

   Author: Závorka Jiří; Supervisor: Sklenka Ľubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-06)
  • Využití vzpínadel a věšadel u nosných konstrukcí 

   Author: Souček Jakub; Supervisor: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Využití WalkAide systému při postižení plexus brachialis 

   Author: Samcová Alena; Supervisor: Zvelebilová Pavlína; Opponent: Novotná Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Předmětem této práce je shrnout teoretické poznatky z oblasti anatomie a kineziologie, nervové soustavy a zmínit možnosti rehabilitace u periferních paréz. Důraz je kladen na systém WalkAide a jeho zapojení do celkové ...
  • Využití zatopeného lomu pro PVE 

   Author: Žilík Jaroslav; Supervisor: Vítek Miroslav
  • Využití zásad controllingového řízení pro efektivní řízení firemních procesů 

   Author: Žaneta Wurmová; Supervisor: Zralý Martin; Opponent: Toth Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Tato diplomová práce s názvem Využití zásad controllingového řízení pro efektivní řízení firemních procesů se zabývá aplikací zásad controllingového řízení a vhodným využitím manažerských nástrojů pro zefektivnění řízení ...
  • Využití záznamů letových dat v leteckém výcviku 

   Author: Adam Mazánek; Supervisor: Matyáš Roman; Opponent: Glinz Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Ačkoliv se letectví neustále posouvá kupředu, výcvikové metody se již několik desetiletí příliš nemění. V posledních letech se v obchodní letecké dopravě postupně začali zavádět alternativní výcvikové koncepty jako AQP ...
  • Využití zeleného marketingu se zaměřením na marketingovou komunikaci 

   Author: Valdmanová Barbora; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Johnová Radka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Cílem této bakalářské práce je analyzovat marketingovou komunikaci ve společnosti Lifefood s.r.o. a navrhnout možná doporučení pro společnost v oblasti marketingu na základě provedeného marketingového výzkumu. Účelem ...
  • Využití zeleného marketingu v propagaci společnosti Lesopol, s.r.o. 

   Author: Krištof Jakub; Supervisor: Joudalová Barbora; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Obsah této práce je rozdělen na základní dvě části. V první části se zaměřím na teoretické poznání marketingu, zeleného marketingu a marketingové komunikace. V druhé části se zabývám vybranou organizací, marketingovou ...
  • Využití zelených střech v bytové a průmyslové výstavbě 

   Author: Ašenbrener Michal; Supervisor: Hromada Eduard; Opponent: Černý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-04)
   Náplní diplomové práce je aktuální téma zelených střech, které se řeší u obchodních center, průmyslových hal, ale také u rodinných objektů, a to i přes to, že daná plocha není tak rozsáhlá, jako například u zmiňovaných hal ...
  • Využití znalostí experta při zpracování EEG signálů 

   Author: Kahoun Jakub; Supervisor: Gerla Václav; Opponent: Krajča Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Využití znalostních portálů v knowledge managementu 

   Author: Girgal Petr; Supervisor: Molnár Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
   Management znalostí, je téma v posledních deseti letech ze všech stran velmi diskutované, méně však již aplikované, týkající se vývoje řízení znalostí ve společnostech, sledující vývojové trendy v organizacích a jejich ...
  • Využití Zolotarevových polynomů pro spektrální analýzu 

   Author: Jan Kubák; Supervisor: Sovka Pavel; Opponent: Procházka Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-03-22)
   Tato práce je zaměřena na vybrané problémy Zolotarevových polynomů a jejich vyuľití ke spektrální analýze. Pokud jde o Zolotarevovy polynomy, jsou popsány základní vlastnosti symetrických Zolotarevových polynomů včetně ...
  • Využití zranitelnosti Janus na operačním systému Android 

   Author: Vít Souček; Supervisor: Štěpánek Filip; Opponent: Buček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   CVE-2017-13156 ("Janus") je zranitelnost aplikačního virtuálního stroje Android Runtime. Práce se zabývá návrhem a uskutečněním útoku na fyzické zařízení. Text rozebírá principy CVE-2017-13156, návrh škodlivého kódu, jeho ...
  • Využití ztrátové energie pérovaní vozidla 

   Author: Vinař Petr; Supervisor: Plomer Jan; Opponent: Šolc Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Práce se zabývá konstrukcí dodatečného mechanismu umístěného v podvozku vozidla pro generování elektrického proudu při vertikálním pohybu vozidla při jízdě po vozovce. Práce je rozdělena na pět části. První část se věnuje ...