Now showing items 41072-41091 of 44442

  • Využití kompenzačních cvičení u baletních tanečníků 

   Author: Jezdinská Miluše; Supervisor: Kimličková Monika; Opponent: Reichmannová Taťána
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Předmětem této bakalářské práce je zpracování problematiky baletního tance a edukace tanečníků prostřednictvím správného a koordinovaného pohybu. Cílem práce je vytvoření kompenzační cvičební jednotky, která bude sloužit, ...
  • Využití konceptu BYOD a jeho zabezpečení v bankovním prostředí 

   Author: Dlápal Vojtěch; Supervisor: Krejčí Pavel; Opponent: Malý Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-10)
   Problematika BYOD neboli používání zařízení mimo vlastnictví firmy k pracovním úkolům je čím dál více aktuální. Tato práce analyzuje a řeší BYOD s ohledem na potřeby vybrané bankovní instituce. Vzhledem ke specifikům ...
  • Využití konceptu softwarově definovaných sítí v otevřených optických transportních sítích 

   Author: Ivan Eroshkin; Supervisor: Boháč Leoš; Opponent: Ksentini Adlen
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Pro udrženı́ tempa s rostoucı́mi požadavky na přenosovou rychlost, latenci a bezpečnost je nutné zvážit současnou koncepci řı́zenı́ sı́tı́. Software-Defined Networking (SDN) je jedno z možných řešenı́, ke kterému ...
  • Využití kondenzačních kotlů ve vytápění 

   Author: Linhartová Vladimíra; Supervisor: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Využití konfokální mikroskopie v tkáňovém inženýrství šlach 

   Author: Tlučhoř Martin; Supervisor: Jarošíková Taťána; Opponent: Lišková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Využití konstrukcí zemních valů v protihlukové ochraně 

   Author: Indra Matěj; Supervisor: Štulíková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Využití kontaktních čoček jako nosiče multipotentních mesenchymálních stromalních buněk pro regenerativní medicínské aplikace 

   Author: Eliška Vavřinová; Supervisor: Petrenko Yuriy; Opponent: Romanyuk Nataliya
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Regenerativní medicína je založená na transplantaci kmenových buněk do okolí poškozené tkáně. Tento moderní přístup by mohl nahradit transplantaci rohovky a zabránit tak komplikacím při operaci, nedostatku dárcovských tkání ...
  • Využití kontaktního a náborového centra CORE a jeho metodika 

   Author: Šimůnková Lenka; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Řehák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-02)
   V rámci personální společnosti ManpowerGroup od konce roku 2014 funguje kontaktní a náborové centrum CORE, které zprostředkovává první neosobní kontakt s kandidátem o práci. O tomto oddělení v rámci personální společnosti ...
  • Využití kontextu pro posílání zpráv v aplikacích 

   Author: Koval Yana; Supervisor: Šebek Jiří; Opponent: Blaško Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Bakalářská práce se zabývá úlohou vytvoření adaptivního messengeru s emoji klávesnicí, jejíž obsah se dynamicky mění na základě kontextových informací: emoce a pohlaví uživatele, text napsané zprávy. Řešení umožňuje zkrátit ...
  • Využití kontinuálního měření radonu pro předpovídání zemětřesení 

   Author: Ježková Tereza; Supervisor: Thinová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Využití kryptografických čipových identifikačních karet 

   Author: Brožek Rudolf; Supervisor: Abel Jan; Opponent: Černý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Využití kvadratického triangulárního DMS-povrchu v 3D modelově-orientované videokompresi 

   Author: Nemčík Martin; Supervisor: Zahradník Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Využití kvantové chemie pro charakterizaci stability organických ligandů 

   Author: Luštinec Jakub; Supervisor: Koubský Tomáš; Opponent: Hamrle Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-23)
   Diglykolamidy (DGA) jsou jednou z nejperspektivnějších skupin molekul použitelných při přepracování aktivního odpadu. Podmínky, kterým jsou tyto molekuly vystaveny, však způsobují jejich degradaci, což vede ke snížení ...
  • Využití kvantových simulací pro charakterizaci stability organických extrakčních ligandů 

   Author: Jakub Luštinec; Supervisor: Kalvoda Ladislav; Opponent: Hamrle Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-16)
   Diglykolamidy (DGA) jsou extrakční molekuly, které mají vysoký potenciál využití pro přepracování aktivního odpadu pomocí separačních procesů. Během těchto procesů jsou vystaveny tvrdým podmínkám, které způsobují jejich ...
  • Využití laseru při diagnostice věkem podmíněné makulární degenerace 

   Author: Fořtová Barbara; Supervisor: Urzová Jana; Opponent: Valková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Využití laseru při výrobě vyřezávaných pohlednic 

   Author: Bauer Karel; Supervisor: Vondrouš Petr; Opponent: Dušek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   V rámci této bakalářské práce je formou literární rešerše popsána problematika technologie zpracování papíruvysekáváním a vyřezáváním. Tyto dvě technologie dělení materiálu jsou poté porovnány z několika základních hledisek ...
  • Využití latentního tepla tání pro jednorázovou kondenzaci páry 

   Author: Čapík Radek; Supervisor: Kobylka Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Využití lehkých stavebních prvků pro zvukovou izolaci v obytných budovách 

   Author: Hejl Jaroslav; Supervisor: Nováček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Využití letadel typu "Glasscockpit" pro základní pilotní výcvik (doplněno o multimediální prezentaci) 

   Author: Tvrzníková Markéta; Supervisor: Kardoš Ivo; Opponent: Procházka Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Využití letecké techniky při řešení krizových situací 

   Author: Pištej Ivan; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Štecha Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)