Now showing items 41050-41069 of 42553

  • Work-Life Balance as Rediscovered Modern Trend in HR Management 

   Author: Šimonová K.; Šafránková J.
   (Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně, 2015)
   The paper addresses the issue of work-life balance (WLB) as a modern trend in Human Resources Management, while the term was coined in 1986 and the concept itself exists from mid-1800s, if not considering Seneca´s thoughts. ...
  • Work-life balance ve vybrané společnosti 

   Author: Davidová Anna; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Žežulková Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Práce je zaměřena na téma Work-Life Balance, v překladu sladění osobního a pracovního života. Teoretická část je zaměřena především na samotnou problematiku, nástroje a na podporu v České republice. Praktická část je ...
  • Workflow builder pro Quantum GIS 

   Author: Růžička Zdeněk; Supervisor: Landa Martin; Opponent: Dobiaš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Wowee: Komparace GraphQL a REST API 

   Author: Martinek Michal; Supervisor: Pauš Petr; Opponent: Vitvar Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Cilem práce je analýza použiti GraphQL na již existujici službě Wowee, což je nová crowdfundingová platforma s elementy sociálni sitě. Na rozdil od jiných podobných projektů, jako je Kickstarter nebo Patreon, které podporuji ...
  • WPNC Coding in Simple Radio Networks 

   Author: Lukáč Jozef; Supervisor: Sýkora Jan; Opponent: Hekrdla Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
   Tenhle dokument stručně vysvětluje hlavní myšlenky WPNC (Kódování na fyzické vrstvě sítí), koncept obousměr-ného kanálu s jedným přeposílacím uz-lem (2WRC) a "motýlí topologie" sítě. Cílem této práce je přezkoumat závis-lost ...
  • WPNC kódování a zpracování v jednoduchých bezdratových sítích 

   Author: Šimek Michal; Supervisor: Sýkora Jan; Opponent: Hekrdla Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato bakalářská práce se zabývá kódováním na fyzické vrstvě sítí. Cílem je seznámení se s touto problematikou, která bere v potaz chování elektromagnetických vln ve stejném fyzikálním prostoru a pracuje s tím. Výsledkem ...
  • WWW stránky pro domov seniorů se zrakovým postižením 

   Author: Slepička Marek; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato práce pojednává o tvorbe webových stránek domova pro zrakove postižené Palata. Hlavní cástí je analýza zrakových postižení a potreb pro tvorbu stránek pro zrakove handicapované. Následne je popsán zpusob implementace techto ...
  • WYSIWYG administrace webových aplikací 

   Author: Mrázek Zdeněk; Supervisor: Černoch Radomír; Opponent: Žára Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • WYSIWYG tvorba webových formulářů 

   Author: Buša Radek; Supervisor: Skotnica Marek; Opponent: Pergl Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato práce se věnuje tvorbě prototypu webové aplikace pro navrhování webových formulářů na základě modelů podnikových procesů. Z takové aplikace by mohla mít užitek každá společnost, která by chtěla vymodelovat své podnikové ...
  • X-ray phase contrast imaging with hybrid semiconductor pixel detectors 

   Author: Krejčí František; Supervisor: Pospíšil Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-07-31)
  • X-ray structural analysis of enzyme from extremophile microorganisms and their complexes with bound ligands 

   Author: Štěpánková Andrea; Supervisor: Dohnálek Jan; Opponent: Brynda Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • XCalc: Systém pro správu intenzivních výpočtů 

   Author: Polívka Tomáš; Supervisor: Bartoň Tomáš; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Cílem této práce je provedení analýzy požadavků a následná implementace webového rozhraní pro aplikaci xCalc, jejímž úkolem je správa extenzivních výpočtů na počítačovém clusteru. Realizace je zaměřena především na ...
  • XML pipeline procesor 

   Author: Bucek David; Supervisor: Valenta Michal; Opponent: Galamboš Leo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • XML správa sítě 

   Author: Šimon Pavel; Supervisor: Macejko Peter; Opponent: Medvecký Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • XML Transactions 

   Author: Strnad, Pavel; Supervisor: Richta, Karel; Valenta, Michal
   (2013-06-11)
  • XML/XQuery editor pro CellStore 

   Author: Mračna Maroš; Supervisor: Strnad Pavel; Opponent: Novotný Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • XML2API - univerzální REST API pro XML dokumenty 

   Author: Tomáš Špidlen; Supervisor: Kuchař Jaroslav; Opponent: Sušický Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-13)
   Cílem této práce je navrhnout a implementovat softwarové řešení umožňující ke statickým datům v podobě XML souborů přistupovat prostřednictvím dynamického webového API. Návrh a implementace probíhaly na základě požadavků ...
  • ¨xperimentální sestava pro testování senzorů CMOS 

   Author: Douša Petr; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Havle Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • XQuery modul pro dotazování nad databází Redis 

   Author: Kostolný Martin; Supervisor: Strnad Pavel; Opponent: Rezek Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Xray Spectroscopic Characterization of ShockIgnitionRelevant plasmas 

   Author: Šmíd , Michal; Antonelli , Luca; Renner , Oldoich
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2013)
   Experiments with multilayer plastic/Cu targets performed at a PALS laser system aimed at the study of matter at conditions relevant to a shock ignition ICF scheme, and, in particular, at the investigation of hot electrons ...