Now showing items 3700-3719 of 33926

  • Chrást - Údolí Klabavy 

   Author: Vaňková Dominika; Supervisor: Mužík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Chronická atraumatická instabilita sternoklavikulárního kloubu 

   Author: Bočková Anežka; Supervisor: Machač Stanislav; Opponent: Hájková Simona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-05-21)
   S bilaterální spontánní atraumatickou anteriorní subluxací sternoklavikulárního kloubu se můžeme setkat jen velmi vzácně. Tato bakalářská práce tuto diagnózu zpracovává v širším pojmu jako chronickou instabilitu ...
  • Chrudim - Studie revitalizace Palackého třídy 

   Author: Čuhaničová Tereza; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Wajsar Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   CHRUDIM - STUDIE REVITALIZACE PALACKÉHO TŘÍDY Cílem diplomové práce je návrh revitalizace pěší osy od vlakového nádraží přes Palackého třídu ke kostelu sv. Kateřiny v Chrudimi. V předdiplomní části projektu je zpracováno ...
  • Chřipka - výskyt a laboratorní diagnostika 

   Author: Štípková Kristýna; Supervisor: Lidická Lucie; Opponent: Drnková Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Bakalářská práce je zaměřena na sledování výskytu viru chřipky u pacientů v Oblastní nemocnici Kladno za období 1. 1. 2018 - 31. 3. 2018. V teoretické části je popsaná historie chřipky a vysvětleny jsou pojmy epidemie a ...
  • Chybná funkce sprinklerových hasicích zařízení a její příčiny 

   Author: Dolenský Martin; Supervisor: Štrobl Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Chyby při měření vzduchotěsnosti obálky budovy 

   Author: Privara Vít; Supervisor: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Chyby při realizaci a řešení mikroklimatu dřevostaveb 

   Author: Gvoždiak Pavel; Supervisor: Váchal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Chyby v katastrálním operátu 

   Author: Stýblová Veronika; Supervisor: Benda Karel; Opponent: Čejková Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Chyby v projektové dokumentaci při řízení na stavebním úřadě dle zákona č. 183/2006 Sb., a navazujících předpisů 

   Author: Chaloupková Olga; Supervisor: Pospíchal Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Chytrá lavička 

   Author: Hájek Kryštof; Supervisor: Hlinovský Vít; Opponent: Urban Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Bakalářská práce chytrá lavička se zabývá jednotlivými kroky vývoje a výroby k vytvoření závěrečného úspěšného produktu chytré lavičky. Projekt chytrá lavička se vytvořil na základě programu Smart Prague. Práce se tak ...
  • Chytré brýle 

   Author: Kovanda David; Supervisor: Němcová Šárka; Opponent: Hošek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Diplomová práce se zabývá návrhem pomůcky pro sluchově neslyšící osobu, která zprostředkuje informaci o zvucích v jeho okolí. Tato pomůcka bude sloužit k tomu, aby neslyšící osoba měla větší přehled v běžném prostředí. ...
  • Chytré noviny: Shlukování novinových článků podle sémantických vztahů mezi nimi 

   Author: Ešner David; Supervisor: Lašek Ivo; Opponent: Klímek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Chytré sítě a měření – současná situace a možnosti budoucího rozvoje 

   Author: Petrášek Jan; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Karajica Mirza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Chytrý strážce domácí sítě 

   Author: Páleník Peter; Supervisor: Smítka Jiří; Opponent: Moucha Alexandru
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Práca sa zaoberá návrhom a tvorbou systému, ktorý sa snaží riešiť komplexnú bezpečnosť domácej siete. Najväčší dôraz je kladený na detekciu nových (a neznámych) zariadení na sieti, detekciu útokov a hrozieb v domácej sieti ...
  • Cidní účinky korónového výboje s rotující rovinnou elektrodou 

   Author: Bujaček Karol; Supervisor: Kříha Vítězslav; Opponent: Julák Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Cihelné zdivo s vnitřní tepelnou izolací 

   Author: Pokorný Matěj; Supervisor: Kopecký Pavel; Opponent: Staněk Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Diplomová práce se zabývá tepelně vlhkostním režimem vnitřního zateplení cihelného zdiva. Práce se věnuje interpretaci měřených dat z dlouhodobého experimentu probíhajícího na Univerzitním centru energeticky efektivních ...
  • Cisterciácký klášter Belapátfalva 

   Author: Rejsková Kristýna; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Kolíbal Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   V návaznosti na dřívější náplň a fungování místa navrhuji ke stávající stavbě kostela novostavbu kláštera pro malou komunitu mnichů, s křídlem určeným pro denní pobyt hostů. Návrh je hmotově i dispozičně inspirován původní ...
  • Citlivost modelu teploty vodiče na rozložení neurčitosti počasí 

   Author: Pánková Barbora; Supervisor: Šmídl Václav; Opponent: Šnajdr Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-02)
   Tato bakalářská práce se věnuje předpovědi teploty vodiče elektrického proudu. Práce obsahuje shrnutí potřebné teorie z oblasti náhodných veličin a pravděpodobnostních rozdělení. Na základě těchto poznatků jsou zpracovávané ...
  • Citlivostní analýza modelů evakuace osob z vlakového vozu 

   Author: Kuklík Lukáš; Supervisor: Najmanová Hana; Opponent: Mózer Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Tato diplomová práce se zabývá citlivostní analýzou v požární bezpečnosti, konkrétně citlivostní analýzou modelů evakuace osob z vlakových vozů. Práce se skládá ze dvou stěžejních částí. V první části je uveden přehled ...
  • Citlivostní analýza návrhu sálavých panelů 

   Author: Česák Martin; Supervisor: Boháč Jindřich; Opponent: Bašta Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato diplomová práce řeší citlivostní analýzu návrhu sálavých panelů, pro které je vytvořen jednoduchý matematický model výpočtu tepelných ztrát dle normy ČSN EN 12831 přizpůsobený pro menší průmyslové prostory. Model je ...