Now showing items 3700-3719 of 37881

  • Bytový dům Hostivař - Strašnická ulice 

   Author: Novák Tomáš; Supervisor: Broukalová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Bytový dům Královka 

   Author: Remeš Petr; Supervisor: Hradečný Tomáš; Opponent: Šedý Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-08)
   Zadáním studie byla urbanizace tramvajové smyčky Královka, navrženou odpovědí je komplex sedmi objektů. V rámci bakalářské práce je řešen bytový dům se 7 nadzemními a 2 podzemními patry. Budova obsahuje 27 bytových jednotek ...
  • Bytový dům Letňany 

   Author: Skalický Jakub; Supervisor: Broukalová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Bytový dům Luhačovice 

   Author: Michaela Táborská; Supervisor: Svoboda Zbyněk; Opponent: Volšíková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   V bakalářské práci jsem se zabývala návrhem bytového domu v rozsahu pro stavební povolení a dále jsem se zabývala hodnocením obalových konstrukcí a energetickým konceptem této budovy. Objekt jsem zpracovala v různých ...
  • Bytový dům Madrid 

   Author: Havránková Sabina; Supervisor: Rothbauer Zdeněk; Opponent: Šarochová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Projektem je bytový dům v lokalitě Rejas, Madrid. Dům je vymezen ulicemi a parkem. Návrh se skládá z bloku ze dvou částí půdorysného tvaru U. Vzniklý poloveřejný vnitroblok a parter objektu slouží občasnké vybavenosti. ...
  • Bytový dům Malvazinky, Praha 

   Author: Strobl David; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Novák Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Tématem této práce je statický návrh bytového domu Malvazinky v Praze. Cílem práce je předběžný návrh nosných prvků objektu, podrobný návrh trámů vzniklé z dané dispozice a výkresy tvaru a výztuže jednoho daného trámu. ...
  • Bytový dům na bázi dřeva 

   Author: Tóth Jan; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Bytový dům na bázi dřeva 

   Author: Vajtr Michal; Supervisor: Blesák Lukáš; Opponent: Jirka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Práce řeší novostavbu bytového domu, v Praze ve Stodůlkách, s půdorysnými rozměry 20 x 20 m a výškou 14 m nad terénem. Jedná se o dřevostavbu s čtyřmi nadzemními, podlažími, navrženými jako "těžký skelet" s kloubovými ...
  • Bytový dům na bázi dřeva 

   Author: Materna Jakub; Supervisor: Staněk Kamil; Opponent: Volf Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   V současné době roste trend v navrhování konstrukčních systémů na bázi dřeva, a to nejen pro rodinné domy, ale také pro bytové domy či pro budovy občanského vybavení. Z hlediska legislativy, platné v České republice, jsou ...
  • BYTOVÝ DŮM NA BŘEVNOVĚ 

   Author: Chval Petr; Supervisor: Krátký Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • Bytový dům na Florenci 

   Author: Doubrava Dušan; Supervisor: Tichý Ladislav; Opponent: Zachová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Diplomová práce je návrhem bytového domu v Karlíně, na Florenci. Bytový dům vytváří celý blok v místě dnešního vestibulu vstupů do stanice metra Florenc. V přízemí domu je obchodní pasáž s vstupy do metra a od třetího ...
  • Bytový dům na Havránce 

   Author: Kateřina Zachová; Supervisor: Svoboda Zbyněk; Opponent: Drmlová Miluše
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Tématem této bakalářské práce je zpracování energetické koncepce budovy v alternativách (zdroje tepla, větrání, obnovitelné zdroje energie) a výběr optimálního řešení. Další část řeší zpracování projektové dokumentace v ...
  • Bytový dům na Letné 

   Author: Leupold Otakar; Supervisor: Tichý Ladislav; Opponent: Zachová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Předmětem diplomové práce je novostavba bytového domu. Navrhovaný objekt se nachází v severní části Prahy, městské části Holešovice, lokalitě nazývané Letná. Architektonické řešení reaguje na umístění stavby na hranici ...
  • Bytový dům na Letné 

   Author: Vávra Matyáš; Supervisor: Daďa Jaroslav; Opponent: Oppelt Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Tématem mé diplomové práce bylo navrhnout bytový dům. Objekt se nachází v Praze v městské čtvrti Holešovice. Stavební parcela je situovaná u ulice Milady horákové. Hlavním cílem práce bylo zpracovat architektonickou studii, ...
  • BYTOVÝ DŮM NA PRAZE 4 - PANKRÁCI 

   Author: Kožíšková Anna; Supervisor: Aulický Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • BYTOVÝ DŮM NA RAŠÍNOVĚ NÁBŘEŽÍ NA PRAZE 2 

   Author: Tomášková Anna; Supervisor: Sedlák Jan; Opponent: Gavlas Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Předmětem diplomové práce je novostavba bytového domu na Rašínově nábřeží v Praze. Návrh dotváří siluetu kubistického nábřeží pod Vyšehradskou kapitulou a současnou formou reaguje na okolní historicky cennou zástavbu.
  • Bytový dům Nad Drahaňským údolím II 

   Author: Menšík Jakub; Supervisor: Pospíchal Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Bytový dům Nad Museem, Praha-Vinohrady 

   Author: Jana Nguyen; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Bartoňová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-03-04)
   V bakalářské práci jsem se zabývala řešením prostoru nad Národním muzeem. Jedná se o pozemek mezi ulicemi Rubešova, Římská a Vinohradská na místě bývalé budovy Transgas. Mou myšlenkou bylo blok ucelit zastavěním proluky ...
  • Bytový dům nad továrnou 

   Author: Sikorová Klára; Supervisor: Máslo Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Bytový dům Nad Vinohradem - novostavba 

   Author: Němec David; Supervisor: Stibůrková Běla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)