Now showing items 3700-3719 of 34971

  • Cestovní nápojový set 

   Author: Danielková Miriam; Supervisor: Streit Filip; Opponent: Jurníček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Mým záměrem bylo vytvořit nápojový set do vlaku, který by reflektoval potřeby kladené železniční dopravou. Snažila jsem se především vytvořit stabilní sklenice se správnými proporcemi pro skládání na sebe a dobrému skladování. ...
  • Cestovní ruch jako faktor rozvoje Českobudějovicka 

   Author: Toncarová Marie; Supervisor: Fanta Petr; Opponent: Hudeček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-28)
   Cílem této diplomové práce je zanalyzovat správní obvod České Budějovice s důrazem na cestovní ruch. Práce je rozdělena na dvě části - na teoretickou a praktickou. V teoretické části je počátek věnován obecným faktorům ...
  • Cestovní seznam pro Android 

   Author: Alexa Marek; Supervisor: Zima Vratislav; Opponent: Halaška Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout a implementovat mobilní aplikaci pro OS Android, která umožní jejím uživatelům pohodlné sestavení cestovního seznamu. Byla provedena analýza současných řešení problematiky, návrh ...
  • Cesty ke snížení energetické náročnosti potrubní dopravy 

   Author: Juříková Dagmar; Supervisor: Opava Jaroslav; Opponent: Solich Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-13)
  • Cesty moderny: Josef Hoffmann, Adolf Loos a jejich následovníci 

   Author: Brůhová K.
   (A2, 2015)
   Článek je recenzí výstavy Cesty moderny: Josef Hoffmann, Adolf Loos a jejich následovníci probíhající do dubna 2015 ve vídeňském MAKu.
  • CFD ANALYSIS OF THE SPACER GRIDS AND MIXING VANES EFFECT ON THE FLOW IN THE CHOSEN PART OF THE TVSAT FUEL ASSEMBLY 

   Author: Juklíček , Jakub; Železný , Václav
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2015)
   CFD is a promising and widely spread tool for a flow simulation in nuclear reactor fuel assemblies. One of the limiting factors is the complicated geometry of a spacer grid. It leads to the computational mesh with high ...
  • CFD analýza proudění v otevřeném aerodynamickém tunelu 

   Author: Jurča Lukáš; Supervisor: Čenský Tomáš; Opponent: Brabec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-15)
   Práce se zabývá aerodynamickými tunely, jejich historií, návrhem a konstrukcí. Tvorbou parametrického modelu vzduchové cesty otevřeného Eiffelova tunelu v CAD softwaru SolidWorks. Dále nastavením jednotlivých sekcí výpočtu ...
  • CFD analýza šíření tepla ve světlovodech 

   Author: Vondráková Erika; Supervisor: Svoboda Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-26)
  • CFD analýza turbodmychadla 

   Author: Kořán Miroslav; Supervisor: Skočilas Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • CFD analýza vlivu distančních mřížek a turbulizujících lopatek na proudění ve vybrané části palivové kazety TVSA-T 

   Author: Juklíček Jakub; Supervisor: Železný Václav; Opponent: Vyskočil Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Práce je zam??ena na studii vlivu kombinované distan?ní m?í?ky palivové kazety TVSA-T na proud?ní ve vybrané ?ásti palivové kazety. Významná ?ást práce je v?nována tvorb? detailní zjednodu?ené geometrie a výpo?etní sít?. ...
  • CFD model a simulace pro návrh stříkacího boxu 

   Author: Nalugotla Elijah Might; Supervisor: Barták Martin; Opponent: Zelenský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Účinný odvod částic barev a těkavých látek větráním při homogenním proudění vzduchu v pracovní oblasti je nejdůležitější vlastností lakovacího boxu. Zároveň nesmí být narušen proces samotného lakování. Z různých výzkumů ...
  • CFD model reaktoru VVER-440 pro studium tlakově-teplotních šoků 

   Author: Piskáček Václav; Supervisor: Zácha Pavel; Opponent: Muhlbauer Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-11)
   Diplomová práce "CFD model reaktoru VVER-440 pro studium tlakově-teplotních šoků" se zaměřuje na popis havárií jaderných elektráren typu doprovázené únikem chladiva z primárního do sekundárního okruhu. Tato práce upravuje ...
  • CFD modelování vypařování z horizontálního vodního filmu 

   Author: Kalinay Radomír; Supervisor: Hyhlík Tomáš; Opponent: Šafařík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
   Diplomová práce teoreticky popisuje problematiku přenosu tepla a odpařování vodního filmu. Uvedené a popsané numerické přístupy související s odpařováním horizontálního vodního filmu v rešeršní části, jsou použity pro ...
  • CFD simulace mechanického odlučování tuhých částic z proudu vzduchu 

   Author: Švandová Kristýna; Supervisor: Barták Martin; Opponent: Hemerka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-12)
   Diplomová práce se zabývá simulacemi mechanického odlučování tuhých částic z proudu vzduchu v programu ANSYS Fluent. V teoretické části práce jsou popsány základní vlastnosti tuhých částic, vlivy, které na ně působí a ...
  • CFD simulace míšení chladiva v reaktoru VVER-1000 

   Author: Routner Milan; Supervisor: Železný Václav; Opponent: Gregor Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-11)
   Různé provozní podmínky pro tlakovodní reaktory (PWR) jsou charakterizovány několika jevy míšení, které výrazně ovlivňují bezpečnostní analýzy provozních stavů. Modelování dynamiky kapalin (CFD) je nejvhodnější nástroj pro ...
  • CFD simulace obtékání skříně vysokorychlostní kolejové jednotky 

   Author: Kruml Josef; Supervisor: Hyhlík Tomáš; Opponent: Schmirler Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-14)
   Cílem této diplomové práce je provést numerické řešení proudění vznikajícího v okolí vysokorychlostní kolejové jednotky při průjezdu třemi modelovými situacemi. V první z nich se jednotka pohybuje volným prostorem, ve druhé ...
  • CFD simulace v mechanicky míchané nádobě 

   Author: Tomášek Karel; Supervisor: Šulc Radek; Opponent: Petera Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-16)
   Diplomová práce se zaměřuje na CFD simulace mechanicky míchané nádoby v softwaru OpenFOAM. V následujících kapitolách jsou popsána řešení numerické simulace, popis tvorby numerické sítě, výběr vhodného řešiče a numerického ...
  • CFD SIMULATION OF A STIRRED DISHED BOTTOM VESSEL 

   Author: Vlček , Petr; Skočilas , Jan; Jirout , Tomáš
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2013)
   This paper deals with simulation of the fluid flow in a stirred curved-bottom vessel equipped with three curved blade impellers. The power number and the impeller flow rate number are dimensionless characteristics of the ...
  • CFD simulation of flow in fish tanks 

   Author: Elmacioglu Yusuf Can; Supervisor: Petera Karel; Opponent: Kysela Bohuš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
   This work aims at modelling and CFD simulations of flow in an aquaculture tank that is used for fish breeding. As the fish production is really important for food industry, higher efficiencies can be reached by optimizing ...
  • CFD simulation of flow in fish tanks 

   Author: N Prashant; Supervisor: Petera Karel; Opponent: Papáček Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   The aim of this work is to study the hydrodynamics of the fish tanks by analyzing flow patterns through conical fish tank for the appropriate breeding of the fishes. Analyzing flow patterns is imperative in aquaculture ...