Now showing items 3700-3719 of 41204

  • Bilance sedimentů v malých vodních nádržích 

   Author: Mikšíková Kateřina; Supervisor: Vrána Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
   Disertační práce se zaměřuje na problematiku vodní eroze, transportu nerozpuštěných částic, jejich sedimentací do nádrže a rozložením zrnitostních frakcí sedimentu v závislosti délky nádrže. Také na transport nerozpuštěných ...
  • Bilance šedých vod v budovách při různých způsobech využití 

   Author: Jana Smolařová; Supervisor: Stránský David; Opponent: Novák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-01)
   Šedá voda je odpadní voda, která odtéká z umyvadel, van, sprch, dřezů apod. Voda z koupelen je většinou nejméně znečištěná, a dala by se po úpravě na tzv. vodu bílou/provozní, využít na splachování toalet, zalévání zahrad ...
  • Bilance technologie výroby vodíku pomocí technologie zplyňování dřevní štěpky 

   Author: Nikita Kozlov; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Zbicinski Ireneusz
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Tato diplomová práce je zaměřena na vypracování literární a patentové rešerše na téma výroby vodíku z biomasy. Uvádí se zde principy zplyňování a následné způsoby separace vodíku z vyrobeného plynu a zároveň rešerše na ...
  • Bilancování a modelování procesů 

   Author: Daniel Kříž; Supervisor: Dostál Martin; Opponent: Vajc Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Bakalářská práce se zabývá rešerší komerčních i volně dostupných programů pro tvorbu stacionárních i dynamických modelů. Použití vybraných programů je podrobně ukázáno na modelu expanzní cirkulační odparky a procesu vakuového ...
  • BIM - Srovnání podmínek v ČR a Austrálii 

   Author: Doubek Šimon; Supervisor: Synek Jaroslav; Opponent: Klečka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Práce se zabývá porovnáním podmínek pro informační modely budov z legislativního a normativního hlediska v České republice a v Austrálii. Je zobrazeno, jak na vývoj ve stavebnictví v oblasti BIM nahlíží a reagují vládní ...
  • BIM a jeho implementace v České Republice 

   Author: Kozáková Ivana; Supervisor: Tomek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-31)
  • BIM při přípravě a realizaci staveb 

   Author: Derka Vojtěch; Supervisor: Rudovský Zdeněk; Opponent: Kosina Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Produktivita a efektivita roste ve stavebnictví pomaleji, než je tomu u jiných průmyslových oborů. V rámci snahy zvýšit produktivitu jsou vyvíjeny nové technologie, systémy a procesy. V této práci se zaměřuji na realizační ...
  • BIM v dopravním stavitelství 

   Author: Tomáš Bílek; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Hejral Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Diplomová práce se zabývá problematikou BIM v oboru dopravního stavitelství. Teoretickou část této práce tvoří obecné informace o BIM, dále jsou uvedeny jednotlivé výhody a nevýhody užívání BIM v dopravních stavbách, ...
  • BIM v památkové praxi, možnosti a výzvy - kvalitativní výzkum současného stavu 

   Author: Zikmundová Monika; Supervisor: Hodač Jindřich; Opponent: Synková Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Cílem této bakalářské práce je provedení analýzy, zabývající se možností zavedení informačního modelu budov BIM do oblasti památkové péče. Data pro provedení analýzy byla získána pomocí kvalitativního výzkumu vedeného ...
  • BIM ve Facility Managementu - převzetí modelu pro provozní fázi budovy 

   Author: Hochová Daniela; Supervisor: Hampl Milan; Opponent: Michálková Štěpánka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Tato diplomová práce se zabývá metodikou BIM a jejím využitím ve Facility Managementu. Cílem práce je stanovení předpokladů a požadavků pro úspěšnou implementaci BIM do Facility Managementu. Autorka se zabývá přínosy BIM ...
  • Bimodal IT jako způsob zavádění agility v korporacích 

   Author: Šimon Vladimír; Supervisor: Krejčí Pavel; Opponent: Malý Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   V oblasti startupu je agilní rízení prirozene rozšírené. Ve vetších firmách a korporacích je situace jiná. Historicky zde fungují složité vodopádové metodiky spjaté s mnoha pravidly a omezeními danými bud regulátory nebo ...
  • Bio-active concrete tile 

   Author: Mária Husarčíková; Supervisor: Štemberk Petr; Opponent: Petřík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   The aim of this thesis is to design and fabricate bio-active concrete tiles which encourage rapid plant coverage of building walls and urban spaces with vegetation. A design comprises two different types of tile, which one ...
  • Biocentrum Doubice 

   Author: Mlčkovská Zuzana; Supervisor: Vokurka Adam; Opponent: Kučerová Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Biochemické metody v klinické praxi 

   Author: Černý Vladimír; Supervisor: Turchichová Martina; Opponent: Kotaška Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Tato práce se zabývá stanovením celkového bilirubinu na různých biochemických analyzátorech. Vteoretické části je uveden popis metabolismu bilirubinu a typů nemocí způsobených vysokou hladinou bilirubinu vkrvi. Dále jsou ...
  • Biocidal effects of non-thermal atmospheric pressure plasma 

   Author: Čeledová, Vladyslava; Supervisor: Kříha, Vítězslav
   (2017)
   The subject of this Ph.D. thesis covers bio-chemical pathways in plasma activated liquids (PAW), that are under intensive investigation during last decades. Three possible ways of bacteria inactivation with PAW were ...
  • Biodomino - mobilní aplikace pro výuku biologie 

   Author: Rolandová Barbora; Supervisor: Krupička Radim; Opponent: Kuzmin Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvoriť mobilnú aplikáciu Biodomino pre podporu výučby biológie formou hry. Súčasťou mobilnej aplikácie je vytvorenie editoru navrhnutý ako webová aplikácia, kde učiteľ vytvára jednotlivé ...
  • Biodynamic Lighting with LEDs 

   Author: Bayer R.; Bálský M.; Panská Z.; Zálešák J.
   (O.Ö. Energiesparverband, 2018)
   The aim of paper is biodynamic lighting, which is artificial lighting that should best simulate the spectrum and the daily course of natural daylight. Biodynamic lighting can be achieved by controlling luminaires with ...
  • Biofeedback pomocí bezdrátového EEG 

   Author: Pahorecký Petr; Supervisor: Vavrečka Michal; Opponent: Novák Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Biofiltrační jednotka pro čištění plynů 

   Author: Nováček Jakub; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Jirout Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním uspořádáním biofiltrační jednotky. V první části je obecně popsán biofiltr. Další část se zabývá patentovou rešerší. Na závěr je provedeno experimentální měření tlakové ztráty ...
  • Biofunkcionalizace luminiscenční nanokompozitu 

   Author: Kseniya Popovich; Supervisor: Čuba Václav; Opponent: Davídková Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-18)
   Hlavními cíli práce byl návrh struktury, syntéza a stanovení vlastností multimodálních luminiscenčních nanokompozitních materiálů. Luminiscenční nanokompozitní materiály obsahují scintilující jádro, které bylo připravené ...