Now showing items 3680-3699 of 36317

  • C++ knihovna pro tvorbu her a intermediálních aplikací 

   Author: Vesecký Adam; Supervisor: Půlpitel Martin; Opponent: Tvrdík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-10)
   Tato práce se zabývá obecnou problematikou spojenou s programováním počítačových her a herních enginů. Výhody komponentově orientovaného přístupu, umožňujícího jednoduché přidávání nových funkcionalit, demonstruje vlastní ...
  • C-ITS as Multidisciplinary Area with High Demand on Telecommunications Solutions 

   Author: Zelinka T.
   (IIIS - International Institute of Informatics and Systemics, 2014)
   Cooperative Intelligent Transport Systems (C-ITS) are concentrated on transportation systems with goal to improve usability, efficiency and safety of the existing as well as newly constructed transportation infrastructure. ...
  • C-osa soustruhu s planetovou převodovkou 

   Author: Vašát Michal; Supervisor: Souček Pavel; Opponent: Kolář Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Tato diplomová práce se zabývá možností uplatnění vícestupňové planetové převodovky spojené s vřeteníkem soustruhu. Rozsahem je kompletní konstrukční zpracování na úrovni 3D modelu doplněného o plošný výkres sestavy a ...
  • C-zobrazení defektů pomocí nelineární ultrazvukové spektroskopie. 

   Author: Hettler Jan; Supervisor: Převorovský Zdeněk; Opponent: Kořenská Marta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Cabled-trusses: Concept, Modeling and Optimization 

   Author: Finotto Vitor Cores; Supervisor: Valášek Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Cache server pro cloudová úložiště 

   Author: Plešek Tomáš; Supervisor: Kuchař Jaroslav; Opponent: Smítková Janků Ladislava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-12)
  • CALCULATION OF STRESS AND DEFORMATION IN FUEL ROD CLADDING DURING PELLETCLADDING INTERACTION 

   Author: Halabuk , Dávid; Martinec , Jiří
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2015)
   The elementary parts of every fuel assembly, and thus of the reactor core, are fuel rods. The main function of cladding is hermetic separation of nuclear fuel from coolant. The fuel rod works in very specific and difficult ...
  • Calculation of the Inductance of Plasma Column at PF1000 Device with Assumed Current Distribution 

   Author: Kortanek , Jiri; Kubes , Pavel
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2013)
   Processed data is taken from the D-D fusion reaction experiments on PF-1000 at IFPILM Warsaw, operating with 2 MA, 1011 neutron yield, using interferometry, temporal resolved neutron diagnostics, magnetic probe diagnostics ...
  • CALCULATIONS OF ION TRAJECTORIES AT MAGNETOPLASMA SEPARATION AND EXPERIMENTS WITH POLYATOMIC GASES 

   Author: Yuferov , Vladimir; Shariy , Sergey; Tkachova , Tetiana; Katrechko , Vyacheslav; Svichkar , Alexander; Ilichova , Vira; Shvets , Mykhailo; Mufel , Evgen
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2017)
   Calculated trajectories of ions with different masses, indicating the possibility of a mixture separation, are obtained. Comparative experiments for plasma of monatomic and polyatomic gases (Ar, N2, CO2), upon combination ...
  • Calibration of finite elements model of St. Jakub in Cirkvice by modal testing 

   Author: Bañasco Sánchez Pablo; Supervisor: Fajman Petr; Opponent: Kott Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-23)
   Kalibrace konečněprvkového modelu kostela Sv. Jakuba v Cirkvici pomocí měření vlastních frekvencí Vyhodnocení materiálových vlastností je jeden z klasických problémů statické analýzy stávajících historických konstrukcí. Z ...
  • Calibration of the 3D Coil System's Orthogonality 

   Author: Zikmund A.; Ripka P.
   (IEEE, 2013)
   Two methods were tested for calibration procedures of the 3D coil system which is used as a source part of the magnetic tracker. Precise magnetometer’s positions with respect to the coil system were used for determining ...
  • Call centrum pro průzkum spokojenosti zákazníků 

   Author: Dendis Martin; Supervisor: Klíma Martin; Opponent: Filip Michal
   Tato práce je věnována problematice call centra pro odchozí hovory, které se může využívat pro průzkum marketingu a spokojenosti zákazníků s produkty a poskytovanými službami různých společností. Práce se nejprve zabývá ...
  • Call centrum pro soukromou firmu 

   Author: Šamánek Filip; Supervisor: Klíma Martin; Opponent: Filip Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • CAM výroba atypických stavebních dílců na bázi betonu a její ekonomické porovnání s konvenční technologií 

   Author: Čepec Martin; Supervisor: Kovářík Michal; Opponent: Petlíková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Rozvoj CAM výroby ve stavebnictví, zejména aditivní výroby pomocí 3D tisku má do budoucna velký potenciál. Tomuto tématu ze zatím v ČR nedostalo velké pozornosti. Práce částečně navazuje na doposud provedený výzkum Ing. ...
  • CAN - USB převodník pro integraci do operačního systému GNU/Linux 

   Author: Vaněk Jiří; Supervisor: Píša Pavel; Opponent: Smolík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Can Conductive Adhesives With Nanoparticles Beat Commonly Used Electrically Conductive Adhesives Without Nanoparticles 

   Author: Bušek, David; Radev, Radoslav; Mach, Pavel
   (IEEE, 2007-05)
   This paper deals with electrically conductive adhesives (ECA's) with isotropic properties (ICA's) and describes the way of improving the quality parameters of such electrically conductive joint. This paper discusses the ...
  • CAN ONE REALLY STUDY CHAOS ANALYTICALLY 

   Author: Lee Howard, M.
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2014)
   One generally thinks that chaos can be studied only numerically by aid of the computer. It is however suggested by the theorem of Sharkovskii and Li and Yorke that in Id continuous maps analytical studies are possible. How ...
  • Capacitive methodes for testing of power semiconductor devices 

   Author: Papež, V.; Hájek, J.; Kopecký, B.
   (2015)
   Electrical capacity of power semiconductor devices is quite an important parameter that can be utilized not only for testing a component itself, but it can also be applied practically; e.g. in series-connected high voltage ...
  • Capillary Discharge Plasma as a Source of Soft X-ray Radiation(Simulation and Theory) 

   Author: Hübner Jakub; Supervisor: Vrba Pavel; Opponent: Kubeš Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Car Showroom 

   Author: Doležal Jakub; Supervisor: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)