Now showing items 3680-3699 of 40813

  • Bionické oko 

   Author: Makaicheva Anastasiia; Supervisor: Lešták Ján; Opponent: Bartoš Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Daná bakalářská práce je přehledem kompenzace ztracené zrakové percepce pomocí speciální vizuální protézy - bionického oka. Práce začíná úvodem, ve kterém se stručně vysvětluje anatomie a fyziologie důležitých pro implantaci ...
  • Bionosiče a jejich využití v čistírnách odpadních vod 

   Author: Vydra Ondřej; Supervisor: Nábělková Jana; Opponent: Jansa Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Biophilic residential complex 

   Author: Akshatha Ravi Kumar; Supervisor: Kordovský Petr; Opponent: Tilinger Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   This project is a design proposal for a residential design competition that was hosted in Bangalore, India. The competition was hosted by a medical university to facilitate international students, working members and large ...
  • Biophotons, coherence and photocount statistics: A critical review 

   Author: Cifra M.; Brouder Ch.; Nerudová M.; Kučera O.
   (Elsevier, 2015)
   Biological samples continuously emit ultra-weak photon emission (UPE, or “biophotons”) which stems from electronic excited states generated chemically during oxidative metabolism and stress. Thus, UPE can potentially serve ...
  • Bioplynová stanice jako perspektivní technologie zpracování odpadů v Indii 

   Author: Patel Anvish Rajendrakumar; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Šulc Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
   Byla provedena reserse vyroby bioplynu ze surovin s lignocelulozovym zakladem. Byly vytipovany vhodne odpady v Indii pro vyrobu bioplynu - kejda, psenicna slama, ryzova slama a silaz. Cilem prace pak bylo projektovat ...
  • Bioplynová stanice Lkáň - Zhodnocení negativních vlivů na okolní zástavbu rodinných domů 

   Author: Wetzstein Tomáš; Supervisor: Veselá Linda; Opponent: Bičovský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Práce se zabývá negativními vlivy bioplynové stanice Lkáň na okolní zástavbu rodinných domů. Bioplynová stanice negativně zatěžuje okolní zástavbu hlukem a částečně zápachem. Práce se zaměřuje především na problematiku ...
  • Bioplynová stanice s upgradem na biometan 

   Author: Jakub Miškovský; Supervisor: Štancl Jaromír; Opponent: Šulc Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
   Tato diplomová práce je technicko-ekonomickou studií upgradu bioplynu na biometan. Teoretická část se věnuje situaci v Evropě a možným technologickým postupům včetně přehledu používaných technologií pro čištění bioplynu. ...
  • Bioplynové stanice 

   Author: Mlejnek Petr; Supervisor: Polák Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • BIPERIODIC FIBONACCI WORD AND ITS FRACTAL CURVE 

   Author: Ramírez Luis, José; Rubiano Nevardo, Gustavo
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2015)
   In this paper, we introduce a word-combinatorial interpretation of the biperiodic Fibonacci sequence. We study some properties of this new family of infinite words. Moreover,  we associate to this family of words a family ...
  • Bitcoin směnárna 

   Author: Jiříček Tomáš; Supervisor: Chlumecký Martin; Opponent: Macek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Bitcoinová peněženka pro Android podporující zařízení TREZOR 

   Author: Skála Matouš; Supervisor: Starý Jan; Opponent: Starosta Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-17)
   Tato práce se zabývá návrhem Bitcoinové peněženky pro OS Android, která využívá zařízení TREZOR jako úložiště privátních klíčů. Navržená aplikace umožňuje zobrazit seznam transakcí, vytvořit novou transakci, podepsat ji ...
  • Bílá kniha 

   Author: České vysoké učení technické v Praze.
   (2014-05-02)
  • Black-box útok na systémy pro odhalení průniku do sítě 

   Author: Hroššo Peter; Supervisor: Pevný Tomáš; Opponent: Somol Petr
   Na síťovou bezpečnost lze nahlížet jako na dlouhotrvající závod ve zbrojení mezi útočníky a tvůrci detektorů síťovych útoků, ve kterém se obě strany snaží dosáhnout svých cílů reagováním na akce svých protivníků. Potenciálním ...
  • Block-Wise Construction of Acyclic Relational Features with Monotone Irreducibility and Relevancy Properties 

   Author: Kuželka, Ondřej; Železný, Filip
   (2009)
   We describe an algorithm for constructing a set of acyclic conjunctive relational features by combining smaller conjunctive blocks. Unlike traditional level-wise approaches which preserve the monotonicity of frequency, our ...
  • blockchain pro FITCOIN 

   Author: Dvořák Mikuláš; Supervisor: Starý Jan; Opponent: Starosta Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-17)
   lem této bakalářské práce je zahrnout technologii blockchain do školní kryptoměny FITCOIN. Blockchain je decentralizovaná databáze, do které se dají přidávat pouze nové záznamy. V teoretické části práce je zanalyzovaná ...
  • Blockchain v letectví 

   Author: Matúš Daniel; Supervisor: Capoušek Ladislav; Opponent: Bergman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Diplomová práce představuje technologii blockchain a s tím spojenou tvorbu decentralizovaných sítí. Inovativní způsob torby digitální infrastruktury bude v budoucích letech nacházet stále více využití napříč letecké obory. ...
  • Blok válce experimentálního jednoválcového motoru 

   Author: Kacovský Ondřej; Supervisor: Vávra Jiří; Opponent: Emrich Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-18)
   Práce se zabývá návrhem bloku pro experimentální jednoválcový motor Škoda. V první části je vlastní návrh bloku pro jednoválcovou i víceválcovou hlavu. Následuje technologie výroby jednotlivých dílů bloku včetně navrhovaných ...
  • Blokové programování webových aplikací 

   Author: Kufner Josef; Supervisor: Mařík Radek; Opponent: Aubrecht Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Blood vessel segmentation in the analysis of retinal and diaphragm images 

   Author: Vostatek, Pavel; Supervisor: Novák, Daniel; Štěpánková, Olga
   (2017)
   The segmentation and characterization of structures in medical images represents an important part of the diagnostic and research procedures in medicine. This thesis focuses on the characterization methods in two application ...
  • BMS (Battery Management System) pro akumulátorovou baterii FSE 

   Author: Rýzek Miroslav; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Nohejl Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)