Now showing items 3680-3699 of 34990

  • CENTRUM TŘEBÍČE 

   Author: Plocek Jan; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Hejda Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-18)
   Diplomová práce se zaměřuje na oblast Stařečky v centru Třebíče. Návrh celou dříve asanovanou oblast začleňuje zpět do struktury města. Území dnes s převahou automobilové dopravy diplomní práce přeměňuje na živou čtvrť pro ...
  • CENTRUM UMĚNÍ, FAVIGNOLA 

   Author: Bojadžjan Anait; Supervisor: Suske Petr; Opponent: Habanec Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Zadání projektu je návrh centra umění vesnice Favignola na ostrovu Favignana u Sicílie, v Itálii. Program vychází se zadání soutěže Art Prison, vypsané YAC (Young Architects Competitions) ve spolupráci s obcí Favignana a ...
  • CENTRUM VĚDY A TECHNIKY (KULTURY) BRATISLAVA 

   Author: Solavová Miroslava; Supervisor: Aulík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-09)
  • Centrum volného času, Holešovice 

   Author: Dvořák Ondřej; Supervisor: Šenberger Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • CENTRUM VOLNÉHO ČASU, PRAHA 

   Author: Obračajová Petra; Supervisor: Suske Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-01)
  • Centrum volnočasových aktivit v bývalém areálu Prefa, Praha 7 

   Author: Erbesová Nicole; Supervisor: Knytl Luboš; Opponent: Šabart Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Předmětem diplomové práce je návrh Centra volnočasových aktivit v nově navrženém území Holešovic a bývalém areálu Prefa. Navrhovaná stavba se nachází v centru Holešovic blízko stanice metra a blízko nádraží. Budova centra ...
  • CENTRUM VRANÉ NAD VLTAVOU 

   Author: Ježdíková Eva; Supervisor: Jehlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • Ceny a tarify v elektroenergetice 

   Author: Valeriia Shiliaeva; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Krejcar Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Hlavním cílem této bakalářské práci je porovnání tarifů a cen elektřiny v České republice a zahraničí. Nejdříve je zde popsána struktura tarifů v ČR a vyhodnocení cenově orientovaných složek pro vybrané domácnosti. Dále ...
  • Ceny a tarify v plynárenství 

   Author: Kseniia Pecheritca; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Krejcar Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato práce se zabývá zkoumáním cen a tarifů zemního plynu v České republice a zahraničí. Na základě ceníků českých dodavatelů se vypočítávají platby za zemní plyn podle velikosti roční spotřeby modelového zákazníka. Podle ...
  • Ceny elektřiny pro velkoodběratele 

   Author: Vencelík Martin; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Pavlátka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Predmetom tejto práce je analýza vývoja a úrovne cien elektriny a jej komponentov veľkých odberateľov v ČR a vo vybraných krajinách EU. V prvej časti vysvetlujem dôležitosť regulácie a jej vplyv na štruktúru ceny elektriny. ...
  • Ceny tepla z centrálního zásobování teplem a jejich vývoj 

   Author: Vrbata Luboš; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Ceny tepla z CZT a jejich vývoj 

   Author: Caisl Petr; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Trinkl Aleš
   Diplomová práce na téma Ceny tepla z CZT a jejich vývoj zpracovává čtyři základní oblasti. První oblast se věnuje popisu obecných principů při centralizované výrobě tepelné energie a technologickému popisu teplofikační ...
  • Cerhovice - dopravní zklidnění průtahu silnice II/605 

   Author: Křížek Martin; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Pánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Předmětem bakalářské práce je zpracování variantního návrhu průtahu silnice II/605 v obci Cerhovice. Práce bude zpracována v rozsahu dokumentace odpovídající studii. Součástí návrhu je variantní návrh zklidňujících prvků ...
  • Certifikace administrativních budov 

   Author: Moudrý Tomáš; Supervisor: Měšťanová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Certifikace budov LEED v ČR a případová studie 

   Author: Kopáček Václav; Supervisor: Frková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Certifikace projektového řízení 

   Author: Babka Milan; Supervisor: Vytlačil Dalibor; Opponent: Vaníček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
   Diplomová práce popisuje projektové řízení jako celek a dále se zaměřuje na mezinárodní metodiku projektového řízení PRINCE2. Dále stručně popisuje hlavní rysy dalších metodik projektových řízení PMBOK a ICB. V praktické ...
  • Certifikační autority CA a digitální podpis, jejich použití pro lékaře zejména při kontaktu s pojišťovnami 

   Author: Berka Jaroslav; Supervisor: Brechlerová Dagmar; Opponent: Haase Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Certifikační nástroje pro šetrné administrativní budovy 

   Author: Netolický Jakub; Supervisor: Lupíšek Antonín; Opponent: Tencar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Cílem této diplomové práce je seznámení s environmentálními certifikáty jako formou podpory pro udržitelný rozvoj. Práce zahrnuje popis nejrozšířenějších environmentálních certifikátů BREEAM, LEED, SBToolCZ, DGNB a HQE ...
  • Cesta k bohatství (internetová aplikace) 

   Author: Kmoch Lukáš; Supervisor: Půlpitel Martin; Opponent: Gattermayer Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Cesta ke komfortnějšímu užívání budovy 

   Author: Faltínová Kateřina; Supervisor: Štrup Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)