Zobrazují se záznamy 3720-3739 z 33621

  • Codesharové spolupráce a jejich přínos pro letecké dopravce 

   Autor: Hanzlová Kateřina; Vedoucí práce: Němec Vladimír; Oponent práce: Hanuš Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Coding and Signal Processing Algorithms in Single-User Radio Communications 

   Autor: Machát David; Vedoucí práce: Sýkora Jan; Oponent práce: Hynek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá elementárními algoritmy pro zpracování digitálních signálů. Zaměřuje se především na různé formy kódování, modulace a synchronizace. Jejím cílem je vytvoření funkčních modelů digitální ...
  • Cognitive Building Systems. Optimization Algorithms in Architecture from Design to Production 

   Autor: Kaftan, Martin; Vedoucí práce: ; Achten, Henri; Oponent práce: Kieferle, J. B.; Hirschberg, Urs
   (2016)
   Achitekti se musí vyporádávat pri navrhování s mnoha omezeními, které narustají jako dusledek zvyšujících se nároku na kvalitu a provoz budov z hlediska udržitelnosti. Na druhé strane technologický pokrok v oblasti ...
  • Coherence effects in hadron-nucleus and heavy ion collisions at high energies 

   Autor: Čepila Jan; Vedoucí práce: Nemčík Ján; Oponent práce: Dolejší Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
   Production of dileptons and direct photons in proton-nucleus and heavy-ion collisions at high energies within the color dipole approach
  • Cohesive particle model using discrete element method on the Yade platform 

   Autor: Šmilauer Václav; Vedoucí práce: Jirásek Milan; Oponent práce: Vítek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-19)
   The thesis describes implementation of particle-based model of concrete using the Discrete Element Method (DEM) using the Yade platform. DEM discretizes given domain using packing of (spherical) particles of which motion ...
  • Cohousing v kontextu udržitelného rozvoje měst a regionů 

   Autor: Raška Štěpán; Vedoucí práce: Heřmanová Eva; Oponent práce: Kouřilová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-12-17)
   Tématem diplomové práce je představení cohousingu a analýza jeho vztahu k udržitelnému rozvoji. Práce definuje jeho základní charakteristiku, principy a vymezení v rámci ostatních forem komunitního bydlení. Popsána je jeho ...
  • COHOUSING V ŘEŽI U PRAHY 

   Autor: Tanzerová Lenka; Vedoucí práce: Kohout Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Cohousing: Analýza dánských bytových souborů 

   Autor: Kubcová Jana; Vedoucí práce: Kohout Michal; Oponent práce: Dvořák Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-01)
   Práce se zabývá dánským společenským svépomocným bydlením bof?llesskab, které americký architekt Charles Durrett v 80. letech 20. století nazval cohousing. Teoretický úvod představuje definici cohousingu prostřednictvím ...
  • Cohousting, Úholičky 

   Autor: Šoukalová Barbora; Vedoucí práce: Suske Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Coin-Tracking - Oboustranné sledování plochých objektů 

   Autor: Šerých Jonáš; Vedoucí práce: Matas Jiří; Oponent práce: Zimmermann Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Diplomová práce prezentuje nový typ problému sledování, nazvaný coin-tracking, ve kterém jsou sledované objekty přibližně ploché, což znamená, že je v každém okamžiku vidět pouze jedna z jejich dvou stran, jelikož druhá ...
  • Collab - editor pro kolaborativní kreslení 

   Autor: Indra Martin; Vedoucí práce: Macek Ondřej; Oponent práce: Sporka Adam
   Collab je projekt, jehož cílem je vytvořit celistvou platformu poskytující uživatelům grafický editor, který může být napojen k jiným vlastním instancím přes počítačovou síť takovým způsobem, že všichni propojení uživatelé ...
  • Colorbis - mobilní aplikace na platformě Android pro zvýšení kreativity uživatelů 

   Autor: Balan Oleksandr; Vedoucí práce: Hunka Jiří; Oponent práce: Žikovský Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá vývojem mobilní aplikace pro operační systém Android, která má za cíl rozvíjet kreativitu uživatelů. Aplikace umožní pořízení a sdílení fotografií se zadaným barevným složením, prohlížení ...
  • Colour-Based Object Recognition for Video Annotation 

   Autor: Koubaroulis, Dirnitrios; Matas, Jiří; Kittler, Josef
   (IEEE, 2002)
   We propose a colour-based object recognition method for video annotation. The semantic gap between image measurements and symbolic labelling is bridged by assuming the existence of objects whose appearance can be associated ...
  • colyfunkční vila, Břevnov 

   Autor: Suchá Helena; Vedoucí práce: Hon Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-01)
  • Combining Network Anomaly Detectors 

   Autor: Grill, Martin; Vedoucí práce: Pevný, Tomáš
   (2016)
   The anomaly-based network intrusion detection systems (IDS) typically su er from high false alarm rate rendering them useless in practice as the subsequent analysis done by the network operator is costly and can be done ...
  • Comma-shell, interaktivní debugger shellu 

   Autor: Nesrovnal Tomáš; Vedoucí práce: Baier Jan; Oponent práce: Kašpar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Comma-shell je nástroj pro lepší práci v interaktivním shellu, určený přede- vším pro uživatele seznamující se s prosředím v shellu. První částí je debugger, který umí spouštět a analyzovat příkazy po částech. Druhou částí ...
  • Comments on Representation of Surface Leaky Waves on Uniplanar Transmission Lines 

   Autor: Macháč, Jan; Zehentner, Ján
   (IEEE, 2002-02)
   This paper compares partial waves approximating a surface leaky wave on a uniplanar transmission line with substrate surface waves supported by its substrate. It is shown that their field distributions and the propagation ...
  • Common generalizations of orthocomplete and lattice effect algebras 

   Autor: Tkadlec, Josef
   (2010)
   Connections between the weak orthocompleteness and the maximality property in e ect algebras are presented. It is proved that an orthomodular poset with the maximality property is disjunctive. A characterization of ...
  • Commutative Bounded Integral Residuated Orthomodular Lattices are Boolean Algebras 

   Autor: Tkadlec, Josef; Turunen, Esko
   (2011)
   We show that a commutative bounded integral orthomodular lattice is residuated iff it is a Boolean algebra. This result is a consequence of [7, Theorem 7.31]; however, our proof is independent and uses other instruments.
  • Compact Matrix Convertor Power and Control System Design and Verification 

   Autor: Bauer, Jan; Vedoucí práce: Lettl, Jiří
   (2014-09-25)