Now showing items 3720-3739 of 33948

  • Cihelné zdivo s vnitřní tepelnou izolací 

   Author: Pokorný Matěj; Supervisor: Kopecký Pavel; Opponent: Staněk Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Diplomová práce se zabývá tepelně vlhkostním režimem vnitřního zateplení cihelného zdiva. Práce se věnuje interpretaci měřených dat z dlouhodobého experimentu probíhajícího na Univerzitním centru energeticky efektivních ...
  • Cisterciácký klášter Belapátfalva 

   Author: Rejsková Kristýna; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Kolíbal Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   V návaznosti na dřívější náplň a fungování místa navrhuji ke stávající stavbě kostela novostavbu kláštera pro malou komunitu mnichů, s křídlem určeným pro denní pobyt hostů. Návrh je hmotově i dispozičně inspirován původní ...
  • Citlivost modelu teploty vodiče na rozložení neurčitosti počasí 

   Author: Pánková Barbora; Supervisor: Šmídl Václav; Opponent: Šnajdr Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-02)
   Tato bakalářská práce se věnuje předpovědi teploty vodiče elektrického proudu. Práce obsahuje shrnutí potřebné teorie z oblasti náhodných veličin a pravděpodobnostních rozdělení. Na základě těchto poznatků jsou zpracovávané ...
  • Citlivostní analýza modelů evakuace osob z vlakového vozu 

   Author: Kuklík Lukáš; Supervisor: Najmanová Hana; Opponent: Mózer Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Tato diplomová práce se zabývá citlivostní analýzou v požární bezpečnosti, konkrétně citlivostní analýzou modelů evakuace osob z vlakových vozů. Práce se skládá ze dvou stěžejních částí. V první části je uveden přehled ...
  • Citlivostní analýza návrhu sálavých panelů 

   Author: Česák Martin; Supervisor: Boháč Jindřich; Opponent: Bašta Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato diplomová práce řeší citlivostní analýzu návrhu sálavých panelů, pro které je vytvořen jednoduchý matematický model výpočtu tepelných ztrát dle normy ČSN EN 12831 přizpůsobený pro menší průmyslové prostory. Model je ...
  • Citlivostní analýza přepravní poptávky 

   Author: Nahodil David; Supervisor: Štěrba Roman; Opponent: Gregor Lumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Předmětem diplomové práce "Citlivostní analýza přepravní poptávky" je provést citlivostní analýzu a zjistit faktor, který nejvíce ovlivňuje poptávku po přepravě. Obsahem této práce jsou základní informace o dopravě, analýza ...
  • Citlivostní analýza vstupních parametrů modelu HEC-HMS 

   Author: Vlasák Karel; Supervisor: Kavka Petr; Opponent: Hanel Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato diplomová práce se zabývá citlivostní analýzou vstupních parametrů hydrologického modelu HEC-HMS. Jedná se o parametry CN (číslo odtokové křivky), počáteční ztráta, procento nepropustných ploch a doba zdržení. Analýza ...
  • Citlivostní studie a optimalizace zadního zavěšení 

   Author: Sethia Nisant M; Supervisor: Jirovský Václav; Opponent: Baněček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-02)
   The main objective of the thesis was to model a rear independent suspension using a CAE software and to understand the sensitivity behavior of the modeled suspension kinematics, by modifying its primary geometry with ...
  • CIVILNÍ BEZPILOTNÍ LETOUN 

   Author: Polesný Jakub; Supervisor: Karel Marian
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Cílené vyhledávání informací na webu 

   Author: Myslík Martin; Supervisor: Mařík Radek; Opponent: Jakob Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • CÍSAŘSKÝ OSTROV V PRAZE 

   Author: Kubát Josef; Supervisor: Šépka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-09)
  • CÍSAŘSKÝ OSTROV V PRAZE 

   Author: Peška Bořek; Supervisor: Šépka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-09)
  • Claim management a jeho aplikace pro FIDIC Red Book 

   Author: Vodička Jan; Supervisor: Tomek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Claim management of EPC turnkey projektů 

   Author: Kahoun Zdeněk; Supervisor: Tomek Aleš; Opponent: Winkler Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-04)
   Diplomová práce se zabývá claim managementem a řešením sporů ve stavebnictví. Zprostředkovává porozumění problematice claim managementu se specializací na Engineering procurement construction (EPC) projekty, které mohou ...
  • Classification of Human Motor Activity from EEG 

   Author: Doležal, Jaromír; Supervisor: Šťastný, Jakub; Sovka, Pavel
   (2012-04-04)
  • Classification of microscopy images of Langerhans islets 

   Author: Švihlík, Jan; Kybic, Jan; Habart, David; Berková, Zuzana; Girman, Peter; Kříž, Jan; Zacharovová, Klára
   (SPIE, 2014)
   Evaluation of images of Langerhans islets is a crucial procedure for planning an islet transplantation, which is a promising diabetes treatment. This paper deals with segmentation of microscopy images of Langerhans islets ...
  • Classification of Variable Objects for Search for GRB Candidates on Bamberg Photographic Plates 

   Author: Hudec , René; Kopel , Fabian; Macsics , Robert; Hadwige , Markus; Heber , Ulrich; Cayé , Walter
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2013)
   We report on an ongoing study based on blink-comparison of more than 5000 Bamberg Observatory Southern Sky Patrol Plates performed within a continuation of a student high school project (Jugend Forscht). After a detailed ...
  • Claun 2.0 - Ovládací systém pro CAVE 

   Author: Chadima Jiří; Supervisor: Trávníček Zdeněk; Opponent: Gattermayer Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Cliffordovy grupy v kvantovém počítání 

   Author: Teska Vojtěch; Supervisor: Tolar Jiří; Opponent: Pelantová Edita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-05-30)
   Nejprve jsou definovány gradace *-algebry MN(C). Je dána klasifikace jim příslušných MAD-grup a vvsvětlen jejich vztah k Pauliho grupě. Dále jsou definovány Weylova-Heisenbergova grupa a Cliffordova grupa. Je zaveden aparát ...
  • Clinical Biomechanics of Hip Joint 

   Author: Hornová Jana; Supervisor: Daniel Matej; Opponent: Horák Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-03)
   Multiple assumptions about model's geometry, mechanical properties and physiological parameters are adopted when using biomechanical models in clinical studies. The aim of this thesis is to assess how a patient-specific ...