Now showing items 35099-35118 of 48886

  • Řízení turbodmychadla založené na modelu 

   Author: Rawat Ankit Singh; Supervisor: Macek Jan; Opponent: Baramov Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   Turbodmychadla jsou jedním z nejvíce inovativních objevů v minulém století (zejména pro automobilový průmysl). Poskytla nám metodu opětovného využití zbytečného výfukového plynu a produkce většího výkonu. S pokrokem v ...
  • Řízení tvarováním vstupu se zobecněnými podmínkami 

   Author: Beneš Petr; Supervisor: Valášek Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-29)
  • Řízení údržby letadel ve společnosti ABS Jets 

   Author: Krystyn Jan; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Vávra Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-02)
  • Řízení ventilace tunelu Blanka 

   Author: Šulc Jan; Supervisor: Ferkl Lukáš; Opponent: Pořízek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Řízení vícenohých kráčejících robotů založené na využití FPGA 

   Author: Miroslav Tržil; Supervisor: Faigl Jan; Opponent: Chudoba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Tato bakalářská práce se věnuje návrhu paralelní architektury pro hardwarovou akceleraci řízení pohybu šestinohého kráčejícího robotu. Akcelerace je dosaženo paralelizací komunikačního rozhraní k jednotlivým servomotorům ...
  • Řízení vícerozměrných systémů pomocí PID regulátorů 

   Author: Losos Radek; Supervisor: Hušek Petr; Opponent: Augusta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Řízení víceúrovňového střídače s upínacími diodami 

   Author: Monika Merhoutová; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Stejskal Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá simulací řízení třífázového tříúrovňového střídače s upínacími diodami pomocí modulace prostorového vektoru. V první části se tato práce zabývá popsáním algoritmu modulace prostorového vektoru ...
  • Řízení vnitropodnikových a externích kooperací na velkém dopravním projektu 

   Author: Putryk Maxim; Supervisor: Tomek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Řízení vodárenských provozů se zřetelem na minimalizaci ztrát 

   Author: Veselá Renata; Supervisor: Čiháková Iva; Opponent: Pollert Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Disertační práce je zaměřena na řešení ztrát vody v distribučních systémech, jejich hodnocení a snižování. Teoretická část popisuje kritéria sloužící k vyhodnocení ztrát vody v distribučních systémech, metody ke snížení ...
  • Řízení vytápění budovy pomocí posilovaného učení s neuronovými sítěmi 

   Author: Paleček Tomáš; Supervisor: Lisý Viliam; Opponent: Drchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Cílem této práce bylo zjistit účinnost ří-zení vytápění budovy pomocí posilova-ného učení s neuronovými sítěmi. Naše algoritmy byly testovány na simulaci bu-dovy vytápěné pomocí ústředního topení, která běžela v programu ...
  • Řízení vytápění rodinného domu 

   Author: Charvát David; Supervisor: Ferkl Lukáš; Opponent: Komárek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Řízení výkonnosti podniku z pohledu finančního manažera 

   Author: Kristýna Krejsarová; Supervisor: Klesla Arnošt; Opponent: Jindřichovská Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Práce „Řízení výkonnosti podniku z pohledu finančního manažera“ pojednává o kla- sických a moderních ukazatelích finanční analýzy a hodnocení finančního zdraví pod- niků. Klasické i moderní ukazatele jsou nejprve teoreticky ...
  • Řízení výkonnosti projektových týmů a finanční a časové řízení projektů ve společnosti Doosan Škoda Power s.r.o. 

   Author: Zamazalová Jana; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Bobek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-14)
  • Řízení výkonnosti v akademickém prostředí 

   Author: Hronza, Radek; Supervisor: Starý, Oldřich
   (2017)
   Vlivem globalizace, masivního rozvoje dopravy, výpocetní a komunikacní techniky dochází k významným zmenám v celé spolecnosti na celosvetové úrovni. Dochází k výrazne rychlejšímu prenosu informací, technologií, osob a ...
  • Řízení výkonové úrovně femtobuněk v hybridním režimu 

   Author: Khodadadi Hussain; Supervisor: Mach Pavel; Opponent: Neruda Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Řízení výkonové úrovně uživatelů v LTE síti s femtobuňkami 

   Author: Korpás Gábor; Supervisor: Mach Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Řízení výkonu v solid state transformátoru – budoucí možné náhradě distribučního transformátoru 

   Author: Pavelka J.; Kobrle P.; Košťál T.; Zedník J.
   (Asociace energetických manažerů, z. s., 2020)
   Jednou z hlavních výzev pro současnou elektrizační soustavu nejen u nás, ale i ve světě je integrace narůstajícího počtu malých výroben elektrické energie, z nichž značná část navíc využívá nepředvídatelné zdroje obnovitelné ...
  • Řízení výkonu, motivace a stabilizace pracovníků v IT firmě 

   Author: Barbora Šenková; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Havel Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-21)
   Diplomová práce se zabývá systémem řízení výkonu, motivace a stabilizace pracovníků jednoho týmu IT oddělení vybrané společnosti s cílem posoudit stávající stav, vymezit příležitosti pro zlepšení a navrhnout vhodná řešení. ...
  • Řízení výroby prvků internetu věcí 

   Author: Chromec Jakub; Supervisor: Borýsek Martin; Opponent: Červenka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Diplomová práce se zabývá řízením výroby prvků internetu věcí na příkladu firmy Byzance. Druhá kapitola po vlastním úvodu popisuje obecně internet věcí, jeho historii, úskalí a jeho vztah k celému průmyslu. Třetí kapitola ...
  • Řízení výstavbového projektu metodou Construction management 

   Author: Reichová Pavla; Supervisor: Svoboda Pavel; Opponent: Vavroch Alan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Autor se v diplomové práci "Řízení výstavbového projektu metodou Construction management" zabývá problematikou jednoho z dodavatelských systémů, který se v současné době používá v České republice. Teoretická část je věnována ...