Zobrazují se záznamy 30617-30636 z 33617

  • Vytápění a větrání sportovní haly 

   Autor: Juráň Matouš; Vedoucí práce: Kabrhel Michal; Oponent práce: Papež Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Bakalářská práce se zabývá řešením a návrhem větrání a vytápění sportovní haly. Textová část shrnuje možnosti provedení vzduchotechniky a vytápění nejprve obecnou formou a poté na vybraných příkladech sportovních hal. ...
  • Vytápění a větrání sportovního klubu 

   Autor: Kasper Lukáš; Vedoucí práce: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Vytápění a větrání škol 

   Autor: Doležal Lukáš; Vedoucí práce: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Vytápění a větrání tréninkové haly zimního stadionu 

   Autor: Lokajíček Jakub; Vedoucí práce: Kabele Karel; Oponent práce: Vágnerová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   Tato diplomová práce se zabývá popisem a návrhem systémů chlazení, vytápění, přípravy teplé vody a vzduchotechniky zimního stadionu. Práce se skládá ze tří částí, z nichž první část je teoretická. Ta se zabývá vnitřním ...
  • Vytápění a větrání víceúčelové sportovní haly 

   Autor: Beňová Jana; Vedoucí práce: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Vytápění a větrání zázemí Aeroklubu 

   Autor: Suchánek Lukáš; Vedoucí práce: Veverková Zuzana; Oponent práce: Brotánek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   V bakalářské práci je řešena problematika větrání a vytápění provozního objektu lokálního letiště s celoročním provozem. Samotnému projektu předchází teoretická úvaha o problematice větrání. Z té je dále rozvinuta koncepce ...
  • Vytápění a vzduchotechnika v hotelovém objektu 

   Autor: Žižkovský Michal; Vedoucí práce: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vytápění a vzduchotechnika v relaxačním domě 

   Autor: Přijalová Monika; Vedoucí práce: Jelínek Vladimír; Oponent práce: Kvarda Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Cílem této diplomové práce je navrhnout vytápění a větrání v budově rehabilitačního centra v areálu nemocnice včetně volby vhodného otopného zdroje. V práci jsou popsány relevantní varianty pro tento druh provozu. Jako ...
  • Vytápění a vzduchotechnika v rodinném domě 

   Autor: Novotný Jakub; Vedoucí práce: Koubková Ilona; Oponent práce: Veverková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce "Vytápění a vzduchotechnika v rodinném domě" je rozdělena na dvě části - studii a projekt. Studie je zaměřena na sauny v rodinných domech a sauny obecně. Projekt se zabývá vytápěním a vzduchotechnikou ...
  • Vytápění administrativní budiovy v Teplicích 

   Autor: Pavlová Petra; Vedoucí práce: Frolík Stanislav; Oponent práce: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh vytápění vybrané administrativní budovy. Cílem je navrhnout otopný systém, který zajistí tepelnou pohodu uživatelům budovy a současně se snaží předcházet změnám klimatu volbou ...
  • Vytápění administrativní budovy 

   Autor: Süssová Eliška; Vedoucí práce: Musil Roman; Oponent práce: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
   Prohlubující část bakalářské práce obsahuje stručný úvod do problematiky tepelných čerpadel a rozebírá princip jejich fungování. V práci jsou popsány jednotlivé druhy tepelných čerpadel, mezi něž patří typy: vzduch/voda, ...
  • Vytápění administrativní budovy 

   Autor: Diblík David; Vedoucí práce: Kabrhel Michal; Oponent práce: Galád Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   V diplomové práci je zpracováno energetické zhodnocení administrativní budovy a návrhy opatření na její zlepšení. Dále je zpracován na stejnou budovu také projekt vytápění. Jedná se o starší objekt, přičemž stavba se nachází ...
  • Vytápění administrativní budovy a studie vzduchotechniky 

   Autor: Augustin Jan; Vedoucí práce: Musil Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vytápění administrativní budovy Pankrác House 

   Autor: Medlíková Zuzana; Vedoucí práce: Koubková Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-29)
  • Vytápění apartmánového domu 

   Autor: Nováček Pavel; Vedoucí práce: Kabrhel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Vytápění autistického centra 

   Autor: Peitlová Romana; Vedoucí práce: Kabele Karel; Oponent práce: Miškovský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Cílem diplomové práce je navrhnout systém vytápění do objektu autistického centra. Stavba je součástí areálu, ve kterém se nachází také bytové domy, hotel, kulturní sál. Zdrojem tepla celého areálu je teplovodní kotelna. ...
  • Vytápění budov s téměř nulovou potřebou energie 

   Autor: Gulázsiová Sandra; Vedoucí práce: Vavřička Roman; Oponent práce: Novotný Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou energetické potřeby na vytápění a přípravu teplé vody víkendového domu. Dům byl navržen ve čtyřech variantách. Modely objektu se liší tepelně technickými vlastnostmi obálky budovy a ...
  • Vytápění budov s téměř nulovou spotřebou energie 

   Autor: Šafránek Jan; Vedoucí práce: Vavřička Roman; Oponent práce: Boháč Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-15)
   Bakalářská práce řeší návrh výpočtu potřeby energie na vytápění rodinných domů s ohledem na dosažení pasivního standardu a splnění vyhlášky budov s téměř nulovou spotřebou energie. Pro výpočet jsou navrženy tři modelové ...
  • Vytápění budovy městského úřadu 

   Autor: Dufek Tomáš; Vedoucí práce: Kabrhel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vytápění budovy penzionu 

   Autor: Ježková Kristýna; Vedoucí práce: Kabrhel Michal; Oponent práce: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Bakalářská práce se skládá z projektu vytápění a studie. Projekt vytápění budovy penzionu se skládá z textové a výkresové části. V textové části je uveden výpočet tepelných ztrát, návrh otopných ploch, návrh dimenzí potrubí, ...