Now showing items 2888-2907 of 39542

  • Audit investice ve společnosti Lohmann & Rauscher, s.r.o. 

   Author: Dušánek Marek; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Vonyš Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-21)
   Cílem mé diplomové práce je definice základních návrhů opatření, která by mohla vést k optimalizaci charakteristických hodnot již realizované investice ve společnosti Lohmann & Rauscher, s.r.o. Realizovaná investice v tomto ...
  • Audit na klinice zobrazovacích metod ve vybraném zdravotnickém zařízení 

   Author: Křivánková Iva; Supervisor: Petrukhina Oxana; Opponent: Petráček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Audit projektového řízení v nevýrobní společnosti 

   Author: Veselý Petr; Supervisor: Janiš Petr; Opponent: Pastor Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Audit systému řízení kvality ve zdravotnických zařízeních 

   Author: Soukalová Zdeňka; Supervisor: Ešše Martin; Opponent: Madar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2011-05-27)
   Hlavním cílem diplomové práce na téma ,,Audit systému řízení kvality ve zdravotnických zařízeních? je ověření kvality v Nemocnici na kraji města pomocí interního auditu, posoudit shodu systému řízení kvality v technickém ...
  • Audit účetní závěrky podniku 

   Author: Tulach Vojtěch; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Jelínek Filip
   Teoretická část této práce se věnuje popisu a definici účetního auditu, legislativnímu rámci a mezinárodním auditorským standardům. V teoretické části jsou dále popsány pracovní postupy auditora při ověřování účetní závěrky ...
  • Augmentovaný chyt pro lezení na umělé stěne 

   Author: Vltavský Martin; Supervisor: Daniel Matej; Opponent: Baláš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Trendem poslední doby ve sportovní biomechanice je experimentálně zaznamenat výkony sportovců, proto se i~ v~ této práci budeme zabývat zdokonalením měřících prostředků ke zlepšení výkonu tím, že zaznamenáme silové účinky ...
  • Aula ČVUT 

   Author: Jenyš Vlastimír; Supervisor: Zavřel Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-01)
  • Autentizace a autorizace pomocí rolí v Javě EE s ohledem na kontext 

   Author: Trnka Michal; Supervisor: Škopek Peter; Opponent: Černý Tomáš
   V moderních aplikacích je použití kontextu nejen důležité, ale často i nevyhnutelné. Použití kontextu při zabezpečování aplikace může přinést znatelné zlepšení jak pro uživatele tak pro vývojáře. Nicméně většina zabezpečení ...
  • Autentizace a správa uživatelů v prostředí MS Sharepoint 2010 

   Author: Salajka Jan; Supervisor: Šusta Richard; Opponent: Kutil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Autentizace technikou nulové znalosti 

   Author: Jeřábek Michal; Supervisor: Kaliková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Autentizace uživatelů a správa rolí v prostředí fakultních aplikací 

   Author: Matuška Martin; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Bílý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Autentizace uživatelů pomocí dynamiky pohybů myší 

   Author: Čumrdová Anežka; Supervisor: Schlenker Anna; Opponent: Vynikarová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Cílem této práce je návrh řešení zabezpečení za použití behaviorálních biometrických charakteristik se zaměřením na dynamiku pohybů myší. K rozpoznávání uživatelů jsou použity metody identifikace a autentizace na základě ...
  • Autentizace v lokálních sítích pomocí IEEE 802.1x 

   Author: Vladimír Lešek; Supervisor: Vaněk Tomáš; Opponent: Pomahač Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Bakalářská práce se zabývá zabezpečením přístupu do lokální sítě pomocí IEEE 8O2.1X. Obsahuje základní popis AAA architektury, protokolů RADIUS, DIAMETER, TACACS, TACACS+, KERBEROS a problematiky PKI. Další částí je ...
  • Autentizace zpráv na sběrnici CAN pro softwarovou architekturu AUTOSAR 

   Author: Kulatý Ondřej; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Hynčica Ondřej
   Cílem této práce je integrovat implementaci protokolu MaCAN vyvinutou na Katedře řídící techniky FEL ČVUT do implementace architektury AUTOSAR od firmy ArcCore. Práce se zabývá bezpečností na sběrnici CAN a popisem protokolu ...
  • Autentizace, autorizace a evidence zařízení pomocí platformy Ethereum 

   Author: Václav Chmel; Supervisor: Jakl Martin; Opponent: Vondra Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Tato práce představuje technologii blockchain a platformu Ethereum. Dále se věnuje analýze, návrhu, implementaci a testování prototypu mobilní aplikace AEW. Tato aplikace umožňuje autentizaci uživatelů pomocí této platformy ...
  • Autentizace, autorizace a session management v protokolu HTTP 

   Author: Drhová Klára; Supervisor: Joščák Daniel; Opponent: Kašpar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tato diplomová práce se zabývá způsoby autentizace, autorizace a správy relací, které jsou dennodenně používány uživateli Internetu v rámci protokolu HTTP. Důraz je kladen především na bezpečnost a bezpečnostní slabiny ...
  • Autentizační mechanismy v heterogenních sítích 

   Author: Tišler Jiří; Supervisor: Vaněk Tomáš; Opponent: Schlitter Pavel
   Tato diplomová práce zkoumá spolupráci autentizačních mechanismů v rozsáhlých počítačových sítích. Jsou prozkoumány a zdokumentovány i možnosti využití stávající infrastruktury pracovišť ČVUT a vydána sada doporučení pro ...
  • Autentizovaný přístup do lokální sítě 

   Author: Hubina Viktor; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Macejko Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Authentication and Data Security in ITS Telecommunications Solutions 

   Author: Zelinka T.; Jeřábek M.; Lokaj Z.
   (IIIS - International Institute of Informatics and Systemics, 2014)
   Paper presents telecommunications security issues with dynamically changing networking. Paper also presents performance indicators of authentication as an integral part of the approach to non-public information. Expected ...
  • Authoring nástroj pro multi-dotykové stoly 

   Author: Balíková Pavla; Supervisor: Buriánek Jan; Opponent: Sedláček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)