Zobrazují se záznamy 27404-27423 z 33617

  • Štípačka na dřevo se štípacím kuželem 

   Autor: Městecký Michal; Vedoucí práce: Malý Pavel; Oponent práce: Čejka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   V první části práce je vysvětlen pojem a význam štípačů dřeva, popsán princip fungování zařízení na štípání dřeva a jejich jednotlivé části. Dále jsou zde uvedeny a porovnány druhy štípačů, a to na základě rešerše odborných ...
  • Štola pod železniční tratí ražená metodou ADECO-RS 

   Autor: Haba Josef; Vedoucí práce: Pruška Jan; Oponent práce: Laurin Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá konvenční tunelovací metodou ADECO-RS použitou na výstavbě ražené štoly, která bude sloužit jako podchod pro teplovod pod železniční tratí. V teoretické části práce je metoda ADECO-RS porovnána ...
  • Šum holografických mřížek na bázi nanostukturálních částic 

   Autor: Zdráhal Jan; Vedoucí práce: Fiala Pavel; Oponent práce: Svoboda Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Šumavský dvůr II. etapa - porovnání SDK z hlediska ekonomického 

   Autor: Němečková Petra; Vedoucí práce: Střelcová Iveta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Šumové vlastnosti obrazových snímačů 

   Autor: Hlaváček Petr; Vedoucí práce: Páta Petr; Oponent práce: Anisimova Elena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Švarcsystém aneb nezákonná metoda,jak na základě živnostenského oprávnění vykonávat závislou činnost 

   Autor: Frantová Linda; Vedoucí práce: Žák Květoslav; Oponent práce: Malý Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-02)
  • ŠVP - Příprava a realizace staveb 

   Autor: Verner Martin; Vedoucí práce: Mrázková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-06)
  • Tabakismus a alkoholismus žáků střední školy 

   Autor: Mrázková Dominika; Vedoucí práce: Dobrovská Dana; Oponent práce: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Bakalářská práce "Tabakismus a alkoholismus u žáků střední školy" se zaobírá problematikou užívání tabákových výrobků a konzumování alkoholu u žáků konkrétní střední odborné školy a u blízkého okolí žáků. Práce je rozdělena ...
  • Tabulky a interakční diagramy pro návrh vyztužených zděných stěn namáhaných bočním tlakem větru 

   Autor: Brotánek Tomáš; Vedoucí práce: Košatka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Tahová kapacita vysokohodnotného betonu s ocelovými vlákny 

   Autor: Kimák Ivan; Vedoucí práce: Sovják Radoslav; Oponent práce: Padevět Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Cílem této studie bylo zjištění a popsání materiálových vlastnosti vysokohodnotného betonu. Pro tyto účely bylo vyrobeno 36 vzorků betonu s rozdílným objemovým zastoupením drátkové výztuže. Tyto hodnoty byly stanoveny jako ...
  • Tahová pevnost vláknobetonu 

   Autor: Žák Jan; Vedoucí práce: Vodička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Taktická úroveň řízení správy majetku a služeb FSv ČVUT 

   Autor: Pospíchal Tadeáš; Vedoucí práce: Štrup Ondřej; Oponent práce: Jasná Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce se zabývá taktickou úrovní řízení správy majetku a služeb Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze. Autor zde popisuje jednotlivé teoretické kroky taktického řízení a porovnává je se ...
  • Taktilní průzkum terénu robotickou rukou 

   Autor: Burian Martin; Vedoucí práce: Svoboda Tomáš; Oponent práce: Hurák Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Při záchranných misích mohou senzory robotu Absolem používaného v projektu TRADR selhat díky nepříznivým podmínkám prostředí, jako například kouř nebo prach. Bez senzorických dat je další pohyb robotu obtížný a nebezpečný. ...
  • Talent management jako součást rozvoje lidských zdrojů 

   Autor: Jurczok Tomáš; Vedoucí práce: Tureckiová Michaela; Oponent práce: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou talent managementu a jeho místem v systému rozvoje lidských zdrojů a dalšího vzdělávání dospělých. Bakalářská práce se zaměřuje na popis vzdělávání dospělých, firemního vzdělávání, ...
  • Tančírna a restaurace, Štvanice 

   Autor: Třicátníková Klára; Vedoucí práce: Navrátil Arnošt
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • TANEČNÍ CENTRUM 

   Autor: Eisová Lucie; Vedoucí práce: Koucký Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Taneční centrum 

   Autor: Křížová Eliška; Vedoucí práce: Lang Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-01)
  • TANEČNÍ CENTRUM CHOTKOVA 

   Autor: Křížová Eliška; Vedoucí práce: Pata Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • Taneční konzervatoř a divadlo 

   Autor: Zet Adam; Vedoucí práce: Plicka Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Tarify elektřiny ve vybraných zemích EU z pohledu zákazníka 

   Autor: Ibl Filip; Vedoucí práce: Starý Oldřich; Oponent práce: Vašíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   Bakalářská práce se věnuje regulované složce ceny za elektrickou energii. Základem práce je stanovení přístupů k tvorbě tarifní struktury, které reagují na výzvy, před kterými stojí současná energetika. V druhé části práce ...