Now showing items 27404-27423 of 33949

  • Systém pro měření pohybů ruky 

   Author: Staněk David; Supervisor: Krupička Radim; Opponent: Mužík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Cílém této diplomové práce bylo navrhnout, vytvorit a v klinických podmínkách
  • Systém pro měření rušivého vyzařování EMI 

   Author: Kohout Martin; Supervisor: Bártík Hynek; Opponent: Svoboda Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Systém pro měření spotřeby energií a dalších veličin v budově 

   Author: Hašek Miroslav; Supervisor: Mlejnek Pavel; Opponent: Třeštík Jaroslav
   Diplomová práce se zabývá návrhem měřicího modulu pro vyčítání údajů o spotřebě v domácnosti. V úvodní části práce jsou stručně popsány způsoby měření spotřeby elektřiny, plynu a vody s ohledem na návrh měřicího systému. ...
  • Systém pro měření vibrací 

   Author: Říha David; Supervisor: Draxler Karel; Opponent: Havránek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Systém pro měření ztuhlosti svalů 

   Author: Palička Jonáš; Supervisor: Kutílek Patrik; Opponent: Bittner Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Tato diplomová práce popisuje celý proces návrhu systému, který umožňuje měřit ztuhlost svalů. Pro účely psaní, byl proces rozdělen na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zaměřuje na rešreše současné klinické ...
  • Systém pro monitorování a zobrazení elektrického vektoru srdečního on line - HW 

   Author: Podžorský Milan; Supervisor: Chaloupka Josef; Opponent: Novák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-05)
   V této diplomové práci je úkolem zesílit povrchové biopotenciály ze sedmi elektrod podle Franka, pomocí zesilovačů s vysokým vstupním odporem tak, aby nezatěžovaly snímaný signál a s použitím izolačních zesilovačů zajistit ...
  • Systém pro monitorování pacienta integrovaný do ložné plochy lůžka 

   Author: Jordán Michal; Supervisor: Kolář Vladimír; Opponent: Kolář Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
   Tato práce se zabývá studiem tělesných pohybů v průběhu spánku a dlouhodobé
  • Systém pro monitorování průmyslových strojů 

   Author: Dundálek Jakub; Supervisor: Richta Tomáš; Opponent: Semrád Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Systém pro monitorování stavu zařízení založený na Internetu věcí 

   Author: Koranga Deepak; Supervisor: Šmíd Radislav; Opponent: Matz Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Použití internetu věcí pro Monitorování stavu zařízení má spoustu výhod, jako například interoperabilita mezi stroji, senzory a pohony, a zároveň přidává takové možnosti jako vzdálené uložení dat a analytika. V době průmyslu ...
  • Systém pro monitorování vlastních .NET procesů na serverech zákazníka 

   Author: Janáček Ondřej; Supervisor: Nouza Tomáš; Opponent: Prágl Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-10)
   Tato práce popisuje návrh a implementaci vlastního monitorovacího systému, primárně určeného k monitorování procesů, běžících na platformě .NET Framework, z venku i ze vnitř. Výstupem je funkční systém složený z WPF klienta, ...
  • Systém pro multikanálovou komunikaci se zákazníkem v reálném čase 

   Author: Dohnal Václav; Supervisor: Šenk Adam; Opponent: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-02)
   Práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací webové aplikace s důrazem na modulární kontejnerovou architekturu.
  • Systém pro návrh filtrů LC na bázi evolučních algoritmů 

   Author: Coufal Jiří; Supervisor: Martinek Pravoslav; Opponent: Žiška Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Systém pro neinvazivní měření dielektrických vlastností látek 

   Author: Stefanescová Alexandra; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Oppl Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Systém pro obsluhu 3D tiskových úloh 

   Author: Třebický David; Supervisor: Žehra Marek; Opponent: Hrončok Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Práce se soustředí na zjednodušení použití open-source 3D tiskáren RepRap běžnými uživateli bez předchozích zkušeností s 3D tiskem. Literární rešerše detailně rozebírá současné možnosti automatizace 3D tisku a způsoby, jak ...
  • Systém pro odhalování struktury v multimediálních metadatech v projektu Open-Narra 

   Author: Kopp Michal; Supervisor: Holeňa Martin; Opponent: Pulc Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-26)
   S rostoucí popularitou multimédií, zejména audiovizuálních dat, roste také potřeba porozumět jejich vnitřní struktuře. Tato práce se zabývá navrhnutím a prozkoumáním metody, s jejíž pomocí lze hledat strukturu v multimediálních ...
  • Systém pro optimalizaci mezistátní autobusové dopravy 

   Author: Kočica Milan; Supervisor: Vaníček Tomáš; Opponent: Beran Theodor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-14)
  • Systém pro ověření původu zboží 

   Author: Pěček Jan; Supervisor: Vojtěch Lukáš; Opponent: Lokaj Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Systém pro ověřování účinnosti testovacích scénářů pro software 

   Author: Volfová Aneta; Supervisor: Bureš Miroslav; Opponent: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Obsahem práce je popis návrhu a implementace Systému pro ověřování účinnosti testovacích scénářů pro software v rámci semestrálního projektu a navazující bakalářské práce. V rámci návrhu jsou podle stanovených požadavků ...
  • Systém pro ovládání turniketů přes ethernet 

   Author: Orsák Albert; Supervisor: Borecký Jaroslav; Opponent: Kubalík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vývojem řídicího systému pro turnikety. Vyvíjený přístupový systém je postavený na poznatcích z komerčních přístupových systémů a také na poznatcích z již realizovaných systémů. ...
  • Systém pro ovládání vjezdových vrat 

   Author: Stejskal Jan; Supervisor: Máša Pavel; Opponent: Horčík Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)