Now showing items 26860-26879 of 33948

  • Studie technicko-ekonomického zhodnocení investice 

   Author: Svitáková Eva; Supervisor: Rosenlacher Pavel; Opponent: Petráček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Studie trakčního podvozku kolejového elektrobusu 

   Author: Hromádka Tomáš; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Šindelář Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Práce se zabývá koncepčním návrhem jednonápravového podvozku pro kolejový elektrobus. Teoretická část, zpracovaná formou rešerše, pojednává o různých konstrukčních řešeních kolejových podvozků. Byl zpracován typový výkres ...
  • Studie trakčního podvozku pro nízkopodlažní tramvaj 

   Author: Komínek Martin; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Zakopal Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-30)
   Práce se zabývá podvozkem s poddajným rámem nízkopodlažní tramvaje. Popisuje provozní i konstrukční aspekty podvozku a jejich vazbu na vozidlo. Součástí práce je hmotnostní bilance vozidla, návrh vypružení, svislá dynamika ...
  • Studie transportu splavenin v povodí VN Rozkoš 

   Author: Eichler Jaroslav; Supervisor: Krása Josef; Opponent: Dvořáková Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Studie transportu splavenin v povodí Žerotínského potoka 

   Author: Říha Vladimír; Supervisor: Krása Josef; Opponent: Kavka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Studie transportu znečištění v lokalitě Růžodolské výsypky 

   Author: Grünbaum Jakub; Supervisor: Valentová Jana; Opponent: Šanda Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Studie účelové komunikace v Černošíně 

   Author: Kumpa Jaroslav; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Pangrác Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-26)
  • Studie únavového poškozování v podmínkách frettingu 

   Author: Lutovinov Maxim; Supervisor: Papuga Jan; Opponent: Růžička Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-29)
   Tato práce se zabývá vyhodnocením kvality predikce Dang Vanovy metody implementované do únavových řešičů MSC Fatigue a PragTic a aplikované na případ cyklického zatěžování vzorku a současného otěru v kontaktu s přítlačným ...
  • Studie únosnosti profilů při dynamickém zatížení 

   Author: Coufal Filip; Supervisor: Vašíček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Studie únosnosti železničního spodku vyztuženého geosyntetikem 

   Author: Mashehová Linda; Supervisor: Micka Michal; Opponent: Jacura Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Studie úprav Klíšské ulice v Ústí nad Labem 

   Author: Oubrecht Tomáš; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Drbohlav Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-17)
   Předmětem diplomové práce "Studie úprav Klíšské ulice v Ústí nad Labem " je provést analýzu stávajícího stavu úseku komunikace a na základě rozboru dopravních nehod navrhnout možná organizační a stavební opatření ke zvýšení ...
  • Studie úprav komunikace III/2524 v Chomutově 

   Author: Říha Stanislav; Supervisor: Kumpošt Petr; Opponent: Čepa Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-30)
   Předmětem diplomové práce je komplexní úprava dopravního spojení obcí Chomutov a Březenec. A to zejména úprava stávající komunikace III/2524, stávající křižovatky silnic III/2524 x Kamenný vrch a přilehlých chodníkových ...
  • Studie úprav komunikací Husova a Tovární v Přerově 

   Author: Jordánková Ivana; Supervisor: Kumpošt Petr; Opponent: Čakan Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Studie úprav křižovatek ulic Pražská x Unhošťská a Pražská x Arménská v Kladně 

   Author: Marjánko Robert; Supervisor: Kumpošt Petr; Opponent: Husák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Předmětem této práce "Studie úprav křižovatek ulic Pražská x Unhošťská a Pražská x Arménská v Kladně" je analýza současného stavu křižovatek, včetně mezikřižovatkového úseku, a následný návrh možných stavebních úprav, s ...
  • Studie úprav křižovatky v Trutnově 

   Author: Vlasák Marek; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Marks Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Studie úprav křižovatky ve Zbirohu 

   Author: Brzek Lukáš; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Cihlář Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Studie úprav prostoru křižovatky před nádražím v Liberci 

   Author: Hladík Jakub; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Rozsypal Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Studie úprav průtahu III/26223 obcí Dolní Habartice 

   Author: Kočka Ondřej; Supervisor: Kumpošt Petr; Opponent: Dvořák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-26)
   Předmětem diplomové práce "Studie úprav průtahu III/26223 obcí Dolní Habartice" je zhodnotit současný dopravní charakter provozu na průtahu silnice III/26223 v obci Dolní Habartice. Poté, na základě průzkumu zaměřeného na ...
  • Studie úprav průtahu silnice I/46 v Olomouci 

   Author: Purger David; Supervisor: Padělek Tomáš; Opponent: Fott Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Studie úprav přednádražního prostoru v Litoměřicích 

   Author: Nebeská Jana; Supervisor: Jacura Martin; Opponent: Kapal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)