Zobrazují se záznamy 26860-26879 z 33617

  • SUPER-RESOLUTION MICROSCOPY LIVE CELL IMAGING AND IMAGE ANALYSIS 

   Autor: Lukeš, Tomáš; Vedoucí práce: Klíma, Miloš; Fliegel, Karel; Lasser, Theo
   (2017)
   Novel fundamental research results provided new techniques going beyond the diffraction limit. These recent advances known as super-resolution microscopy have been awarded by the Nobel Prize as they promise new discoveries ...
  • SUPERBLOK MALOVANKA 

   Autor: Suchý Jiří; Vedoucí práce: Rothbauer Zdeněk; Oponent práce: Šarochová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Projekt DP je rozdělen na dvě části. Hlavním úkolem první urbanistické části je přeměna území v okolí tramvajových točen na Malovance. Projekt stanovuje koncept zástavby navazující na stávající urbanistické struktury i ...
  • SuperGrid pro přenos elektřiny 

   Autor: Smetana Ondřej; Vedoucí práce: Vítek Miroslav; Oponent práce: Kučerková Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Supersymetrie, superprostory, klasifikace superalgeber 

   Autor: Hoza Petr; Vedoucí práce: Hlavatý Ladislav; Oponent práce: Petr Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-02)
  • Supervize tunelových staveb v ČR a v zahraničí 

   Autor: Bernardová Lucie; Vedoucí práce: Tomek Radan; Oponent práce: Měšťanová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Předmětem této diplomové práce je popis jednotlivých podzemních staveb v určených lokalitách a jejich porovnání z hlediska supervizora. V teoretické části jsou popsány počátky podzemních staveb, základní tunelovací metody ...
  • Supporting Exploratory Testing by Automated Navigation Using the Model of System Under Test 

   Autor: Frajták, Karel; Vedoucí práce: Jelínek, Ivan; Bureš, Miroslav
   (2017)
   Exploratory Testing (ET) is software testing technique, which is applicable to software development projects, in which test basis (design documentation) is not available, or at least not complete and consistent enough ...
  • Suppressing pendulum oscillations by Coriolis force 

   Autor: Sabyrova Gulim; Vedoucí práce: Vyhlídal Tomáš; Oponent práce: Anderle Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-20)
   Cílem této bakalářské práce je analýza a řízení systému, skládající se z vozíku, který je spojen s kyvadlem tak, že délka kyvadla se nastavuje pohybem vozíku. Hlavním výsledkem je návrh a simulační validace navrženého ...
  • Supravodivost u transformátorů 

   Autor: Štencel Martin; Vedoucí práce: Vítek Miroslav; Oponent práce: Mikeš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Supravodivost v energetice 

   Autor: Holešinský Radek; Vedoucí práce: Vítek Miroslav; Oponent práce: Kučerková Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • SURFACE CONSOLIDATION OF WALL PAINTINGS USING LIME NANOSUSPENSIONS 

   Autor: Vojtěchovský , Jan
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2017)
   Within the field of the conservation of historical and cultural monuments, lime nanosuspensions are still a relatively new and unexplored material. This study examines their effect on the consolidation of architectural ...
  • Surface leaky waves and their measurement 

   Autor: Zehentner, Ján; Macháč, Jan; Mrkvica, Jan; Sarnowski, Marcin K.; Polívka, Jiří
   (IEEE, 1998-10)
   A new approach to experimental identification of surface leaky waves on printed-circuit lines is presented in this paper. Active radiometry is used for field probing even in the near field zone. The measurement is adjusted ...
  • SURVEY OF SELECTED PROCEDURES FOR THE INDIRECT DETERMINATION OF THE GROUP REFRACTIVE INDEX OF AIR 

   Autor: Dvořáček , Filip
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2018)
   The main aim of the research was to evaluate numeric procedures of the indirect determination of the group refractive index of air and to choose the suitable ones for requirements of ordinary and high accuracy distance ...
  • Sušení biomasy s vysokým obsahem vody 

   Autor: Kovařík Pavel; Vedoucí práce: Havlík Jan; Oponent práce: Opatřil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-18)
   Diplomová práce se zabývá problematikou sušení biomasy. Úvodní část práce se zabývá teoretickými znalostmi této problematiky. Praktická část práce se skládá z dvou hlavních částí, popisem a vyhodnocením modelových experimentů ...
  • Sušení pevných paliv 

   Autor: Hrabánek Jaroslav; Vedoucí práce: Dlouhý Tomáš; Oponent práce: Havlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Sušení sloučeniny chloridu vápenatého a silikagelu 

   Autor: Běťák Jan; Vedoucí práce: Hoffman Pavel; Oponent práce: Skočilas Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-01-09)
   Tato práce mapuje současné trendy v systémech akumulace tepla pro vytápění obytných budov. Zaměřuje se na řešení sezónní akumulace tepla na bázi adsorpce vodní páry do pevných materiálů a dále se hlouběji zabývá letním ...
  • Sušení zemního plynu 

   Autor: Netušil Michal; Vedoucí práce: Ditl Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Suterénní stěna - srovnávací analýza 

   Autor: Kůřil Michal; Vedoucí práce: Broukalová Iva; Oponent práce: Košatka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Obsahem této práce je vypracování porovnání různých materiálových variant pro danou suterénní stěnu. Postupně jsou z hlediska únosnosti posouzeny různé materiálové varianty, jako jsou železobeton, tvárnice používané pro ...
  • Svalové dysbalance v silovém trojboji 

   Autor: Kubík Lukáš; Vedoucí práce: Křížková Štěpánka; Oponent práce: Efremova Yulia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Abstrakt Předmětem bakalářské práce jsou svalové dysbalance v silovém trojboji a jejich následná kompenzace. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V první části se zabývám silovým trojbojem, historií trojboje a disciplínami. ...
  • Svařitelnost neželezných kovů: Vliv svařování na vytvrditelné slitiny hliníku typu AlMgSi 

   Autor: Kolařík Ladislav; Vedoucí práce: Dunovský Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Svařitelnost vysokopevných plechů v konstrukci osobního automobilu 

   Autor: Hejduk Jiří; Vedoucí práce: Beneš Libor; Oponent práce: Mohyla Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Bakalářská práce se věnuje svařitelnosti vysokopevných materiálů používaných v konstrukci osobního automobilu. V bakalářské práci jsou popsány nejpoužívanější ocelové materiály, jejich vlastnosti, chemické složení a konkrétní ...