Now showing items 26840-26859 of 36841

  • Simulace lavin 

   Author: Vyvlečka David; Supervisor: Sloup Jaroslav; Opponent: Berka Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato diplomová práce se věnuje návrhu a implementaci aplikace simulující chování lavin kombinovaného typu v terénu popsaném výškovou mapou. Návrh vychází z průzkumu existujících řešení daného problému. Výsledná aplikace ...
  • Simulace magnetické rovnováhy tokamaků 

   Author: Matušů Martin; Supervisor: Urban Jakub; Opponent: Artaud Jean-Francois
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-11)
   Termojaderná fúze je potenciálním zdrojem pro další staletí. K jejímu dosažení na Zemi je potřeba simulovat podmínky v centru Slunce. V takových podmínkách je veškerá hmota v plazmatickém skupenství a proto je potřeba ...
  • Simulace magnetických polí v prostředí MKP Maxwell 3D 

   Author: Růžička Tomáš; Supervisor: Buhr Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Simulace materiálových a informačních toků pro ověřování hypotéz historiků 

   Author: Calda Ondřej; Supervisor: Ryant Ivan; Opponent: Kalvoda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Simulace metod pro zpracování paketů směrovači v prostředí OMNeT 

   Author: Novotný Lukáš; Supervisor: Hampl Petr; Opponent: Jareš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Simulace metodiky implementace informačních systémů 

   Author: Svoboda Martin; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Kočí Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Simulace míchané vsádky 

   Author: Sharafani Alend Taher; Supervisor: Skočilas Jan; Opponent: Kysela Bohuš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-02)
   Výzkum literatura a navržený model míchaného šarže v software ANSYS jsou prezentovány v této práci. Kromě toho, simulovali tok tekutiny v rozrušený šarže pomocí metody LES. Po simulace, jsem porovnal výsledky simulace s ...
  • Simulace mobilního liniového řízení na vybraném úseku dálnice 

   Author: Smrž Vojtěch; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Beneš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
   Předmětem bakalářské práce je na zvolené části dálniční komunikace vytvořit simulaci dopravy při nasazení mobilního liniového řízení. To bude testováno za různých vstupních podmínek. Získaná data budou analyzována a ověří ...
  • Simulace moderních tranzistorů FET 

   Author: Pietschmann David; Supervisor: Voves Jan; Opponent: Richter Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-09)
  • Simulace Monte Carlo - informační zdroj rizikového rozhodování 

   Author: Leskiv Tetyana; Supervisor: Pastor Otto; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-17)
   Předmětem bakalářské práce jsou nejdůležitější definice z problematiky manažerského rozhodování. Práce se orientuje především na vysvětlení důležitých definicí a pojmů. Zaměřuje se na popis manažerského rizika a simulační ...
  • Simulace motorických postižení 

   Author: Koudelka Lukáš; Supervisor: Sporka Adam; Opponent: Poláček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Simulace nanometrových struktur 

   Author: Šmarhák Jiří; Supervisor: Voves Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Simulace návrhu SSZ na komunikaci I/50 Slavkov u Brna 

   Author: Neuwirth Petr; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Tresler Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Simulace nedeterministického zásobníkového automatu pro indexování stromů 

   Author: Milík Jan; Supervisor: Janoušek Jan; Opponent: Trávníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Simulace nelineárního zvukového efektu 

   Author: Divecký František; Supervisor: Rund František; Opponent: Novák Antonín
  • Simulace obrábění s modelem obráběcího stroje s výměnnými vřetenovými jednotkami 

   Author: Kratěna Tomáš; Supervisor: Vavruška Petr; Opponent: Hornych Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-25)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou simulačních modelů strojů s výměnnými vřetenovými jednotkami. Na poskytnutý stroj Waldrich Coburgh s pěti výměnnými vřetenovými jednotkami byla aplikována vytvořená metodika tvorby ...
  • Simulace obrábění soustružnického centra OKUMA 

   Author: Krejčík Jan; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Beránek Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Tématem bakalářské práce je tvorba kinematického modelu stroje Okuma Genos L200E-MY pro simulaci obrábění. V prvních dvou kapitolách jsou uvedeny úrovně kontroly CL dat, nebo NC kódu a příklady softwarů, které poskytují ...
  • Simulace obtékání zadního křídla studentské formule 

   Author: Burešová Kateřina; Supervisor: Hyhlík Tomáš; Opponent: Netřebská Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Tato práce řeší návrh přítlačného zadního křídla pro použití na studentské formuli. K tomuto účelu jsou zahrnuty základní teoretické znalosti vzniku aerodynamických sil. Rovněž je v práci popsán vývoj a pravidla potřebná ...
  • Simulace odezvy detektoru při radionuklidové kontaminaci atmosféry po havárii jaderné elektrárny 

   Author: Vágner Petr; Supervisor: Urban Tomáš; Opponent: Šolc Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   V práci jsou stručně popsány nejvýznamnější jaderné havárie, zejména nehody elektráren v Černobylu a ve Fukušimě, spolu s inventářem radionuklidů uniklých následkem těchto nehod do životního prostředí. V návaznosti na to ...
  • Simulace odezvy polovodičových pixelových detektorů 

   Author: Vaculčiak Matěj; Supervisor: Marčišovský Michal; Opponent: Kupčo Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-25)
   Předmětem práce je simulace detektoru kosmického ionizujícího záření SXRM a v něm použitého detekčního čipu SpacePix s následnou analýzou získaných dat a návrhy optimalizace detekčního uspořádání komponent. Primární oblastí ...