Now showing items 26840-26859 of 36781

  • Simulace řešiče soustav lineárních kongruencí 

   Author: Jahn Jiří; Supervisor: Buček Jiří; Opponent: Lórencz Róbert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Simulace řídicího algoritmu systému DIRC 

   Author: Slavotínek Petr; Supervisor: Šusta Richard; Opponent: Slavíček Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Simulace soustavy kytarový reprobox - snímací mikrofon 

   Author: Mohl Martin; Supervisor: Rund František; Opponent: Mačák Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Simulace svařování dílu stavebního stroje 

   Author: Bartoš Martin; Supervisor: Vondrouš Petr; Opponent: Sedláček Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Cílem práce je vyzkoušení vhodnosti numerická simulace svařování vyráběného dílce transientní metodou při využití programu Simufact.welding pro možnost oprimalizace technologičnosti konstrukce a návrhu svařovacích přípravků ...
  • Simulace systému carsharingu elektromobilů ve velkých městech 

   Author: Rozhdestvenskiy Dmitry; Supervisor: Bouchner Petr; Opponent: Fábera Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Simulace systému EFIS letounu Boeing 787 

   Author: Stefanidis Andreas; Supervisor: Macík Miroslav; Opponent: Vystrčil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Simulace systému technické podpory dopravní společnosti 

   Author: Streitová Kateřina; Supervisor: Brandejský Tomáš; Opponent: Růžek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Simulace šíření pole ve vybraných fotonických strukturách 

   Author: Vlk Marek; Supervisor: Richter Ivan; Opponent: Čtyroký Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-01-05)
   Již řadu let probíhá výzkum integrované fotoniky zabývající se návrhem a výrobou
  • Simulace šíření radionuklidů z vybraných lokalit pro trvalé podzemní úložiště radioaktivního odpadu v České republice 

   Author: Možnar Radim; Supervisor: Vrba Tomáš; Opponent: Kuča Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-08)
   Hlavní téma této práce je popis a verifikace nového programu určeného k přípravě demografických dat pro systém HAVAR. HAVAR je expertní systém pro modelování úniků radionuklidů do atmosféry a hodnocení jejich radiologických ...
  • Simulace šíření tepla na desce plošného spoje u pájení přetavením 

   Author: Michal Sebera; Supervisor: Zemen Jan; Opponent: Musálek Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Bakalářská práce se zaměřuje na šíření tepla v deskách plošných spojů při pájení přetavením, a na simulaci tohoto děje pomocí programu COMSOL Multiphysics. V práci jsou popsány základy šíření tepla a principy jeho modelování. ...
  • Simulace špinění karoserie v softwaru OpenFOAM 

   Author: Haman Ondřej; Supervisor: Vítek Oldřich; Opponent: Holman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Tato práce se zabývá špiněním automobilů od vlastních kol. Do simulačního softwaru OpenFOAM je implementována metoda založená na eulerovském přístupu. Jsou provedeny výpočty na reálné geometrii automobilu. Je prezentována ...
  • Simulace technologie PoE 

   Author: Kříž Vítězslav; Supervisor: Bezpalec Pavel; Opponent: Kučerák Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Simulace teplotního pole chlazeného ložiskového domku 

   Author: Hovorka Vít; Supervisor: Hornych Jan; Opponent: Mareš Martin
   Vytvoření časově reálné identifikace tepelného působení ložiska pomocí simulace MKP modelu a experimentu, vhodné umístění identifikačních teplotních čidel a experimentální verifikaci MKP modelu na fyzickém modelu.
  • Simulace transmisních a senzorických vlastností U-optrod metodou Monte Carlo 

   Author: Klepáček Rudolf; Supervisor: Kalvoda Ladislav; Opponent: Vašinek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-05)
  • Simulace transsonického proudění s nerovnovážným fázovým přechodem 

   Author: Pátý Marek; Supervisor: Halama Jan; Opponent: Prokop Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-17)
   Tato práce se zabývá vývojem výpočetně nenáročného modelu pro numerické řešení dvoufázového proudění vody a vodní páry s nerovnovážným fázovým přechodem. V první části je představen matematický model stlačitelného nevazkého ...
  • Simulace transsonického proudění s rázovou vlnou 

   Author: Machka Matouš; Supervisor: Halama Jan; Opponent: Prokop Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-09)
   Cílem této práce je popis matematického modelu 1D proudění stlačitelného ideálního plynu v dýze s proměnným průřezem. Tato problematika je matematicky řešena pomocí speciálních numerických metod, jejichž popis je také ...
  • Simulace transsonického proudění vlhkého vzduchu s kondezací 

   Author: Vrátný Miroslav; Supervisor: Halama Jan; Opponent: Prokop Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-30)
   Diplomová práce se zabývá řešením rovinného transsonického proudění vlhkého vzduchu s kondenzací pomocí metody konečných objemů. Je zde nastíněn její princip a odvození a popsáno schéma AUSM+, které je v práci použito pro ...
  • Simulace trhlin v železobetonových prvcích 

   Author: Toman Vítězslav; Supervisor: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Simulace tříúrovňového DC-DC měniče se spínáním v nule napětí 

   Author: Pavlík Tomáš; Supervisor: Vrána Leoš; Opponent: Žáček Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Tato práce se zabývá problematikou měkkého spínání u kvazirezonančních měničů. Teoretický rozbor vysvětluje důvody jeho užití ve spínaných zdrojích i metody, kterými je měkkého spínání dosaženo. Tyto metody jsou dále ...
  • Simulace ve vztahu k hardwarové implementaci procesoru ADOP 

   Author: Civín Ondřej; Supervisor: Kubátová Hana; Opponent: Vaňát Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)