Zobrazují se záznamy 26820-26839 z 33621

  • Studium základních neutronických charakteristik aktivních zón malých a modulárních reaktorů a jejich srovnání s reaktory VVER-440 JE Dukovany 

   Autor: Harutyunyan Davit; Vedoucí práce: Sklenka Ľubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Studium základních vlastností a aplikace radiochromního gelového dozimetru na bázi Turnbullovy modře pro hodnocení dávkových distribucí v radiochirurgii 

   Autor: Osmančíková Petra; Vedoucí práce: Novotný Josef; Oponent práce: Čuba Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-22)
   S pomocí moderních metod radioterapie, jako je stereotaktická radiochirurgie, ozařujeme cílové objemy velmi konformně, individuálně a často komplikovaně tvarovanou dávkovou distribucí. Gelový dozimetr umožňuje 3D verifikaci ...
  • Studium změn teploty horninového masivu v blízkosti výrubu 

   Autor: Skorkovský Tomáš; Vedoucí práce: Pacovský Jaroslav; Oponent práce: Rieger Radko
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • STUDY OF L–H TRANSITION AND PEDESTAL WIDTH BASED ON TWOFIELD BIFURCATION AND FIXED POINT CONCEPTS 

   Autor: Chatthong , Boonyarit; Onjun , Thawatchai
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2015)
   The L–H transition in magnetic confinement plasmas is investigated on the basis of concepts of two-field bifurcation and fixed-point stability. A set of heat and particle transport equations with both neoclassical and ...
  • Study of mechanisms of the Spark Plasma Sintering technique 

   Autor: Cinert, Jakub; Vedoucí práce: Bouda, Václav; Chráska, Tomáš
   (2018)
   This Doctoral thesis is written for the purpose of a deeper understanding of the spark plasma sintering processes. The main objective of the work is to deeply evaluate how the change of sintering parameters (length of ...
  • Study of Modern Materials of Electrically Conductive Joints in Electronics 

   Autor: Bušek, David; Vedoucí práce: Mach, Pavel
   (2012-04-18)
  • Study of Power Cycle with Supercritical CO2 

   Autor: Veselý Ladislav; Vedoucí práce: Dostál Václav; Oponent práce: Eret Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-21)
   With the increasing interest in solar and geothermal power plants as well as waste heat recovery systems from many technologies, the whole world is more focused on the gas power cycles. Especially, the supercritical carbon ...
  • Study of runoff generating processes in mountainous catchment 

   Autor: Hrnčíř Miroslav; Vedoucí práce: Císlerová Milena; Oponent práce: Blažková Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
   Employing saturation runoff and interflow processes the presented research is focused on study of runoff formation processes in headwater catchments using statistical multiple regression approach and a water balance approach ...
  • Study of Silicon Photomultipliers for the GRIPS Calorimeter Module 

   Autor: Ulyanov , Alexei; Hanlon , Lorraine; McBreen , Sheila; Foley , Suzanne
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2013)
   GRIPS is a proposed gamma-ray (200 keV to 80 MeV) astronomy mission, which incorporates a pair-creation and Compton scattering telescope, along with X-ray and infrared telescopes. It will carry out a sensitive all-sky ...
  • STUDY OF THE SIGNAL GENERATED BY ENERGETIC IONS AND NEUTRONS IN SILICON STRIP AND PIXEL DETECTORS 

   Autor: Král Vlastimil; Vedoucí práce: Blažej Josef; Oponent práce: Suk Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Study of Undercooling and Recalescence During Solidification of Sn62.5Pb36.5Ag1 and Sn96.5Ag3Cu0.5 Solders in Real Electronic Joints 

   Autor: Rudajevová, A.; Dušek, K.
   (2014)
   Undercooling and recalescence were studied using the differential scanning calorimetry (DSC) method on real electronic systems. Two solder pastes, Sn62.5Pb36.5Ag1 and Sn96.5Ag3Cu0.5, were used for preparation of ...
  • Study on Public Perception of Heavily Restored Heritage Structures 

   Autor: Chandler Adam; Vedoucí práce: Drdácký Miloš; Oponent práce: Loits André
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-28)
  • Stupňovitý svod vody od přelivu přehrady (modelový výzkum) 

   Autor: Hermanová Magdaléna; Vedoucí práce: Broža Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Sturmovská slova generovaná substitucemi a jejich derivovaná slova 

   Autor: Košík Václav; Vedoucí práce: Pelantová Edita; Oponent práce: Medková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
   Tato práce nejdříve shrnuje základní vlastnosti sturmovských slov a zasvěcuje čtenáře do jejich problematiky. Zároveň je budován aparát, který je nutný k práci s hlavním tématem práce. Jsou jím sturmovská slova, která jsou ...
  • Styčník sekundární montované ocelové konstrukce 

   Autor: Novotný Ondřej; Vedoucí práce: Kuříková Marta; Oponent práce: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Tato práce se věnuje chování a klasifikování styčníků a stanovení počáteční rotační tuhosti konkrétního styčníku. V práci je stanovena tuhost styčníku systémové konstrukce pomocí experimentu, analytického výpočtu metodou ...
  • Styčníky kulatin a jejich aplikace 

   Autor: Babka Tomáš; Vedoucí práce: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Styčníky ocelových konstrukcí s přerušeným tepelným mostem 

   Autor: Šulcová Zuzana; Vedoucí práce: Sokol Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-11-10)
   V dnešní době nízkoenergetických budov a vysokých požadavků tepelně-technických norem stále existuje nevyřešený problém u styčníků mezi vnitřními a vnějšími prvky ocelových konstrukcí. Práce je zaměřena na styčník s čelní ...
  • Styčníky prefabrikovaných betonových konsrukcí 

   Autor: Bazgier Vojtěch; Vedoucí práce: Vodička Jan; Oponent práce: Hruška Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Bakalářská práce je zaměřena na vývoj prefabrikovaných konstrukcí od počátku samotné prefabrikace až po současnost. Pozornost je věnována prefabrikovaným prutovým prvkům konstrukce a jejich spojování. Jsou zde shrnuty typy ...
  • Styčníky pro rámovou konstrukci 

   Autor: Benešová Jana; Vedoucí práce: Sokol Zdeněk; Oponent práce: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Cílem této bakalářské práce je návrh styčníků metodou komponent na ocelové rámové konstrukci, konkrétně se jedná o výpočet rámového rohu a styčníku ve vrcholu haly. Nejprve je statický výpočet proveden ručně, následně je ...
  • Styk obvodové stěny a podlahy u pasivních domů 

   Autor: Krámková Kateřina; Vedoucí práce: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)