Now showing items 26820-26839 of 36317

  • Snižování energetické náročnosti objektů a jejich negativní dopad na školní prostředí 

   Author: Zdeňka Siegerová; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Trend posledních několika let je snižování energetické náročnosti staveb, které postihlo i budovy školství. V této práci se dozvíte, proč snižujeme energetickou náročnost staveb a jaké dopady úpravy za účelem snižování ...
  • Snižování energetické náročnosti panelových domů 

   Author: Dědina Pavel; Supervisor: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Snižování energetické náročnosti staveb pomocí vodní smyčky 

   Author: Petlach Jiří; Supervisor: Papež Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Snižování hluku železničního provozu ze stavebního hlediska 

   Author: Kopáčová Michaela; Supervisor: Měšťanová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Snižování počtu falešně pozitivních detekcí plicních nodulů 

   Author: Latnerová Iva; Supervisor: Kybic Jan; Opponent: Szabó Zoltán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Snižování spotřeby energie pro pohyb létající základnové stanice v mobilních sítích 

   Author: Lukáš Hach; Supervisor: Bečvář Zdeněk; Opponent: Zelenka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
   Použitím dronů jako létajících základnových stanic FeNB (Flying enhanced Node B) je možné velice rychle uspokojit aktuální požadavky uživatelů na velikost přenosové kapacity. Problémem při použití FeNB je omezená kapacita ...
  • Snižování třecích ztrát ve strojírenství 

   Author: Miroslav Bláha; Supervisor: Kreibich Viktor; Opponent: Chvojka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi snižování tření ve strojírenství. První část shrnuje teoretické poznatky týkající se tření. V jejím rámci jsou popsány jednotlivé druhy tření a faktory, které je ovlivňují. Dále ...
  • Snižování uhlíkové stopy letišť 

   Author: Gandi Michal; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Voráček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Snižující kvazirezonanční měnič 

   Author: Sedláček Martin; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Koutenský Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Snímač exkurzí hrudníku pro animální model 

   Author: Sušánková Markéta; Supervisor: Kudrna Petr; Opponent: Sieger Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Měření dechového objemu je důležité pro správný průběh umělé plicní ventilace, zejména vysokofrekvenční plicní ventilace. Měření dechového objemu je složité, jelikož většinamonitorů není kjeho měření schválena a proto se ...
  • Snímač polohy s projekcí stínového obrazu 

   Author: Tomáš Michal; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Havle Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Snímač polohy využívající obrazové informace 

   Author: Bělík Petr; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Havle Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Snímání a reprodukce panoramatického videa 

   Author: Křehnáč Karel; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Fliegel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Snímání a reprodukce stereoskopického obrazu 

   Author: Kahl Jan; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Snímání a vyhodnocení klepání motoru Yamaha R6 

   Author: Krček Lukáš; Supervisor: Červenka Libor; Opponent: Lusk Radovan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-27)
  • Snímání a zpracování obrazu s vysokým dynamickým rozsahem 

   Author: Grillová Eva; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Bernas Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Snímání a zpracování videa s vysokým dynamickým rozsahem 

   Author: Bolek Michal; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Krasula Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Snímání bicí sady 

   Author: Hartmann Petr; Supervisor: Rund František; Opponent: Mrhal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Snímání obličeje pro 3D charakterovou animaci 

   Author: Lenina Anastasia; Supervisor: Buriánek Jan; Opponent: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Cílem práce je popsat problematiku snímání pohybu lidského obličeje, zaměřit se na využití prostředků snímání a zpracování dat a najít příklady reálných projektů využívající technologii pro snímání obličeje. Praktická část ...
  • Snímání okamžité polohy těla při kraniokorpografii 

   Author: Chaloupka Lukáš; Supervisor: Hozman Jiří; Opponent: Černý Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-08-31)
   Práce je věnována optimalizaci technického a programového zajištění kraniokorpografie (CCG). Jedná se o diagnostickou metodu, která slouží ke kvalitativnímu hodnocení poruch rovnovážného ústrojí. Princip spočívá v počítačové ...