Zobrazují se záznamy 4479-4498 z 28794

  • E - škola 

   Autor: Mičko Lubomír; Vedoucí práce: Mannová Božena; Oponent práce: Bloch Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • E- learning v práci finančního poradce 

   Autor: Vídeňka Jan; Vedoucí práce: Vaněček David; Oponent práce: Skočdopole Narovec Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • e-chef - server a desktopový klient 

   Autor: Záruba Ladislav; Vedoucí práce: Kadlec Tomáš; Oponent práce: Hapalová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • E-government - zabezpečení pro systém základních registrů 

   Autor: Kroupa Martin; Vedoucí práce: Lokaj Zdeněk; Oponent práce: Havlová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • E-learning a modernizace vyučování 

   Autor: Pečený Petr; Vedoucí práce: Semrád Jiří; Oponent práce: Škrabal Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • E-learning v rozvoji zaměstnanců 

   Autor: Havlová Taťána; Vedoucí práce: Zloch Tomáš; Oponent práce: Roška Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-25)
  • E-learningový portál Mentica - modul správa kurzů 

   Autor: Matějka Jiří; Vedoucí práce: Chludil Jiří; Oponent práce: Melnikov Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Práce se zabývá návrhem a implementací modulu pro správu výukových kurzů v týmovém projektu Mentica. Tento projekt je sestaven z několika dalších modulů pro podporu tvorby e-learningových materiálů. Součástí práce je rovněž ...
  • E-learningový portál Mentica - modul správa testů 

   Autor: Budnik Olga; Vedoucí práce: Chludil Jiří; Oponent práce: Melnikov Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací modulu pro správu testů a otázek ve výukovém portálu Mentica. Práce je součástí týmového projektu, který je rozdělen do více modulů. Modul pro správu testů a otázek umožňuje ...
  • E-learningový portál Mentica - uživatelský modul 

   Autor: Tesař Jaroslav; Vedoucí práce: Chludil Jiří; Oponent práce: Melnikov Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Diplomová práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací uživatelského modulu online vzdělávací aplikace Mentica. Práce je součástí týmového projektu. Na základě analýzy existujících řešení jsou navrženy hlavní procesy ...
  • E-learningový systém pro střední školy 

   Autor: Bukovský Michal; Vedoucí práce: Černý Tomáš; Oponent práce: Macek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • E-learningový systém se zaměřením na testování 

   Autor: Soják Robert; Vedoucí práce: Macek Ondřej; Oponent práce: Chlumecký Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • e-scriptum 

   Autor: Ciasnocha Michal; Vedoucí práce: Kadlec Tomáš; Oponent práce: Jirkovský Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-10)
  • E-shop pro květinářství 

   Autor: Hanáček Marek; Vedoucí práce: Součková Monika; Oponent práce: Ryant Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Cílem této bakalářské práce bylo nalézt nejvhodnější cestu realizace e-shopu pro květinářství. Práce obsahuje analýzu a srovnání tří vybraných e-shopů postavených na open-source systémech z oblasti květinářství. Dále ...
  • Early Contractor Involvement (ECI) and its Implementation 

   Autor: Buchal Tomáš; Vedoucí práce: Tomek Aleš; Oponent práce: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-16)
   Cílem výzkumu bylo nalézt způsob pro budoucí zefektivnění produkce českého veřejného stavevbnictví pomocí ECI implementatce. Motivací pro provedení výzkumu byl výrazný úspěch zahraničních států při použití ECI principů ve ...
  • ECA zpracování dat v projektu CellStore 

   Autor: Šenk Adam; Vedoucí práce: Valenta Michal; Oponent práce: Loupal Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Economic Assessment of Miscanthus Cultivation for Energy Purposes in the Czech Republic 

   Autor: Knápek, Jaroslav; Vávrová, Kamila
   (2012)
   The article is focused on the issues of economic evaluation of Miscanthus cultivation on agricultural land in the Czech Republic. The methodology of economic assessment is based on the calculation of minimum production ...
  • Economic evaluation of centralized and autonomous power supply systems in oil and gas industry 

   Autor: Ershov Vadim; Vedoucí práce: Beneš Martin; Oponent práce: Zadák Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   The thesis considers the technical - economic evaluation of centralized and autonomous power supply systems in oil and gas industry. Autonomous power supply system has been implemented for power system optimization and ...
  • Economic evaluation of energy storage systems in RES utilities 

   Autor: Moiseeva Ekaterina; Vedoucí práce: Vastl Jaromír; Oponent práce: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-11-02)
  • Editace abstraktního syntaktického stromu 

   Autor: Pankovčin Matej; Vedoucí práce: Daněček Jiří; Oponent práce: Balík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato práce vznikla pro prozkoumání možnosti nového přístupu k vývoji kódu. Jejím hlavním cílem je představit koncept a dodat nástroj pro tvorbu abstraktních syntaktických stromů s použitím grafického rozhraní. V rešeršní ...
  • Editace obrazu v gradientní oblasti 

   Autor: Ulrichová Pavlína; Vedoucí práce: Sýkora Daniel; Oponent práce: Jamriška Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)