Zobrazují se záznamy 21-40 z 28794

  • 3D model bytu pro vizualizaci/simulaci a ověřování řídicích systémů 

   Autor: Pošusta Antonín; Vedoucí práce: Novák Petr; Oponent práce: Sova Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • 3D model Hernychovy vily v Ústí nad Orlicí 

   Autor: Tobiáš Pavel; Vedoucí práce: Halounová Lena; Oponent práce: Kopáč Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • 3D model lidské hlavy 

   Autor: Chaloupka Martin; Vedoucí práce: Kunc Ladislav; Oponent práce: Danihelka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • 3D modelář interiérů pro tablety 

   Autor: Šomló Peter; Vedoucí práce: Hapala Michal; Oponent práce: Sporka Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • 3D PIC kód pro simulace interakce krátkých laserových pulsů s terči - třírozměrné jevy 

   Autor: Vyskočil Jiří; Vedoucí práce: Klimo Ondřej; Oponent práce: Mašek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • 3D prototyping mechanizmů 

   Autor: Havlan Tomáš; Vedoucí práce: Zavřel Jan; Oponent práce: Beneš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-17)
   Bakalářská práce je zaměřena na problematiku rapid prototypingu (3D tisku) a jejího využití k tvorbě fyzických modelů mechanismů. V práci je popsána technologie 3D tisku od historie, principu, rozdělení a popsaní jednotlivých ...
  • 3D rekonstrukce objektů ze stránek pro sdílení fotografií 

   Autor: Macoszek Ondřej; Vedoucí práce: Sedláček David; Oponent práce: Ghais Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • 3D rekonstrukce podzemí Koněpruských jeskyní 

   Autor: Mašek Michal; Vedoucí práce: Sedláček David; Oponent práce: Dušková Elena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • 3D rekonstrukce povrchu únavového lomu a její popis kvantitativními charakteristikami. 

   Autor: Zděnek Pavel; Vedoucí práce: Lauschmann Hynek; Oponent práce: Kopřiva Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-12)
  • 3D rekonstrukce z Google street view 

   Autor: Svatek Martin; Vedoucí práce: Sedláček David; Oponent práce: Sýkora Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • 3D rekonstrukce zámku Veltrusy a historické krajiny v jeho okolí 

   Autor: Florian Petr; Vedoucí práce: Cajthaml Jiří; Oponent práce: Pacina Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-29)
   Diplomová práce, zaměřená na objekt Zámek Veltrusy a jeho okolí, se zabývá vypracováním podrobného digitálního modelu budovy zámku a blízkých pavilonů a digitálního modelu terénu v okolí zámku. Součástí práce je stručný ...
  • 3D sémantická segmentace RGBD dat pomocí hlubokých konvolučních neuronových sítí 

   Autor: Hobza Martin; Vedoucí práce: Zimmermann Karel; Oponent práce: Krajník Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této práce bylo nastudování problematiky konvolučních neuronových sítí. Jejich využití v oblasti 2D a 3D sémantické segmentace a seznámení se s možnostmi jejich implementace. Výsledkem práce je otestování implementace ...
  • 3D skenovací systém s virtuálními binárními značkami 

   Autor: Urban Rudolf; Vedoucí práce: Štroner Martin; Oponent práce: Pavelka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Byl vytvořen funkční prototyp fotogrammetrického skenovacího systému, který využívá virtuálních značek s binárním kódem. Systém je navržen pro laboratorní skenování menších objektů jako např. archeologických, s přesností ...
  • 3D Space Curl a jeho vliv na stabilitu 

   Autor: Sendulská Adéla; Vedoucí práce: Štiková Barbora; Oponent práce: Hájková Simona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Tato práce se zaměřuje na vliv opakované terapie na senzomotorickém přístroji 3D Space curl na stabilizační systém člověka. Změny posturálních funkcí jsou v práci zobjektivizovány posturografickým přístrojem Tetrax. Obecná ...
  • 3D stereo animace 

   Autor: Kotrhonz Jan; Vedoucí práce: Sedláček David; Oponent práce: Dušková Elena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • 3D stereo animace 

   Autor: Moser Lukáš; Vedoucí práce: Sedláček David; Oponent práce: Dušková Elena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • 3D tisk metodou DMLS 

   Autor: Malý Jan; Vedoucí práce: Jirásek Lubor; Oponent práce: Štěpán Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • 3D tiskárna s možností výměny tiskových hlav 

   Autor: Khalafyan Evgeny; Vedoucí práce: Jirásek Lubor; Oponent práce: Horáček Jan
   Náplní této bakalářské práce je problematika 3D tisku. Budou zde stručně uvedený možnosti realizace tiskáren, metody 3D tisku a materiály které se používají pro tištěni. Cílem práce je realizace funkční tiskárny na zakladě ...
  • 3D tisknutelná robotická ruka 

   Autor: Šulc Ondřej; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Nečas Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu robotické ruky. Zpracovává rešerši možného provedení a popisuje několik podobných projektů. V práci je postupně proveden návrh jednotlivých prstů, dlaně a předloktí. ...
  • 3D Ultrasound real-time monitoring of surgical tools 

   Autor: Gaufillet, Fabian; Liebgott, Hervé; Uherčík, Marián; Cervenansky, Fréderic; Kybic, Jan; Cachard, Christian
   (IEEE, 2010-10)
   To assist surgeons during their surgical operations, which involve a tool insertion, a real-time application which is able to localise the surgical tool during its movement is proposed. The position of the needle is estimated ...