Now showing items 281-300 of 430

  • Průzkum čínského trhu s letouny kategorie 9 - 19 míst 

   Author: Vysocký Adam; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Kunčíková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Předmětem diplomové práce "Průzkum čínského trhu s letouny kategorie 9 - 19 míst" je popis a zmapování letectví v Číně a predikce jeho vývoje se zaměřením na malá regionální letadla. První část práce se zabývá popisem ...
  • Průzkum možností zapojení se do studentských kosmických projektů 

   Author: Lindr Patrik; Supervisor: Duša Tomáš; Opponent: Urbář Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Přenos internetu na palubu letadla 

   Author: Nechoďdomová Eva; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Kraus Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-29)
   Diplomová práce je zaměřena na popis příjmu internetu na palubu letadla. Cílem je porovnat typy, jak je možné signál do letadla dostat, z finančního hlediska. V práci je popsán legislativní systém týkající se telekomunikací, ...
  • Přestavba bývalého vojenského letiště na veřejné mezinárodní 

   Author: Prokůpek Jindřich; Supervisor: Fajt Vladimír; Opponent: Koščák Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-12)
  • Přiblížení s ustáleným klesáním a metoda Point Merge pro TMA Praha 

   Author: Kutenič Tomáš; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Šála Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Případová studie návrhu hangáru pro letiště v Českých Budějovicích 

   Author: Vydrová Jana; Supervisor: Špitálský Miroslav; Opponent: Fajt Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Případová studie vlivu využití systému WheelTug na letišti Praha 

   Author: Kulifaj Tomáš; Supervisor: Szabo Stanislav; Opponent: Šála Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
   Tato diplomová práce zachycuje využití systému společnosti WheelTug pro urychleni odbavení letadel. Byla provedena analýza, jak by daný systém ovlivnil rychlost odbavení letadel na Letišti Václava Havla Praha. Mimo jiné ...
  • Příprava a realizace simulátoru Airbus A320 v prostorech Fakulty dopravní 

   Author: Soukup Ondřej; Supervisor: Kameník Milan; Opponent: Kardoš Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Příručka instruktora přístrojového létání a navigace na trenažéru ÚLD 

   Author: Rychtalík Martin; Supervisor: Mrázek Petr; Opponent: Ročák Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Přístup pro zrakově postižené osoby na mezinárodním letišti 

   Author: Hrubešová Kateřina; Supervisor: Capoušek Ladislav; Opponent: Hauerová Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-30)
   Práce je zaměřena na bezbariérový a bezpečný pohyb nevidomých a zrakově postižených osob po letištním přednádraží. Definuje, analyzuje a navrhuje úpravy jednotlivých stavebních, akustických a kontrastních prvků společně s ...
  • Rámec pro měření bezpečnostní kultury v letecké organizaci 

   Author: Daniela Letanovská; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Schneiderová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-17)
   Diplomová práca sa zaoberá bezpečnostnou kultúrou v oblasti leteckej dopravy, konkrétne v oblasti vyvažovania lietadiel. V práci sú zhrnuté definície pojmov bezpečnosť a bezpečnostná kultúra. Pozornosť je venovaná takisto ...
  • Resilience Assessment Grid ve výrobě letadlové techniky 

   Author: Frederika Sekeľová; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Kučera Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Predmetom tejto diplomovej práce je predstavenie konceptu bezpečnosti "Safety-II" a nástroja merania odolnosti systému Resilience Assessment Grid (RAG) a posúdenie jeho aplikovania vo výrobe lietadlovej techniky. Pre ...
  • Restrukturalizace vzdušného prostoru ČR 

   Author: Malý Michael; Supervisor: Daňko Petr; Opponent: Růžička Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-16)
   Diplomová práce se zabývá problematikou struktury vzdušného prostoru České republiky. Předmětem práce je popsat momentální strukturu vzdušného prostoru, zanalyzovat požadavky armády, civilní sféry a evropských institucí, ...
  • Risk management ve výcviku pilotů 

   Author: Louda Luboš; Supervisor: Němec Vladimír; Opponent: Škrabálek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Tato diplomová práce se zabývá vyhodnocováním rizik spojených s výcvikem pilotů při jeho praktické části. Hlavním cílem práce je pomocí objektivních metod posoudit a minimalizovat aktuální či budoucí rizika při činnosti ...
  • Rizika námrazy v letovém provozu 

   Author: Filo Slavomír; Supervisor: Chalupníčková Helena; Opponent: Horák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-20)
   Diplomová práca pojednáva o hrozbe námrazy v letovej prevádzke. V prvej časti práce sa nachádza popis námrazy z meteorologického hľadiska. V úvode je zadefinovaný jav námrazy, doplnený opisom vzniku námrazy. Práca pokračuje ...
  • Rizika představovaná ptactvem a divokou zvěří 

   Author: Hrbek Martin; Supervisor: Fajt Vladimír; Opponent: Jeřábek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Rizika související s pozemním provozem na letištích a stanovení indikátorů 

   Author: Janáček Matouš; Supervisor: Endrizalová Eva; Opponent: Havíř Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
   Práce se zabývá problematikou rizik souvisejících s pozemním provozem letiště a způsobem, jak se dá stanovit úroveň bezpečnosti (Safety) na letišti. Dále rozebírá události pomocí přispívajících faktorů, které mají významný ...
  • RNAV provoz letky ČSA 

   Author: Ullrich Tomáš; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Polánecká Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Cílem této diplomové práce je zhodnotit stávající provoz a efektivní využívání GNSS a eventuálně navrhnout ČSA nové možnosti v rámci provozu s využitím družicové navigace v současné letce letounů ATR 42/72 a Airbus. Práce ...
  • RNP přiblížení 

   Author: Mašát Martin; Supervisor: Pačes Petr; Opponent: Šťastný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   Tématem diplomové práce je přiblížení RNP v současné struktuře letového provozu. Úvodní část se zabývá definicí navigace založené na výkonnosti, souvisejícími pojmy a vývojem navigačních postupů. Dále je rozebrána problematika ...
  • RNP přiblížení a jejich implementace na Nextant 400XT 

   Author: Jelínek David; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Kontriková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-16)
   Téma diplomové práce RNP přiblížení a jejich implementace na Nextant 400XT má za cíl uvést v provoz RNP přiblížení do minim LNAV, LNAV/VNAV a LPV ve společnosti Time Air. Řeší obecnou teorii, provozní postupy v rámci PBN ...