Now showing items 20-39 of 554

  • Analýza postupu pro tvorbu programu údržby v kategorii GA 

   Author: Vratislav Vorel; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Janeček Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-04)
   Cílem této bakalářské práce je demonstrovat a zhodnotit publikované postupy pro tvorbu programu údržby letadel patřících do kategorie všeobecného letectví. Sekundárním cílem práce je seznámení s vývojem údržby letadel a ...
  • Analýza rizik při plnění paliva do letounu 

   Author: Klegr Ondřej; Supervisor: Dvořák Jiří; Opponent: Formánek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza rizik u bezpilotních systémů 

   Author: Aleš Kuthan; Supervisor: Keller Ladislav; Opponent: Havíř Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-12)
   Cílem této bakalářské práce je představit nebezpečí a rizika spojená s provozem bezpilotních systémů (UAS), provést analýzu těchto rizik a sestavit doporučený postup pro analýzu rizik u multikoptér. Teoretická část se ...
  • Analýza technologií generální opravy podvozků Airbus A320 Family a jejich aplikovatelnosti v rámci ČSA a.s. 

   Author: Rokos Jiří; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Štorkan Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza účinků odmrazovací a ochranné kapaliny na bezpečnost letu 

   Author: Přibyl Roman; Supervisor: Pružina Vladislav; Opponent: Novák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza vlivu check-in odbavení cestujících na odbavovací proces 

   Author: Sekeľová Frederika; Supervisor: Vokáč Roman; Opponent: Endrizalová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
   Cieľom predloženej práce je analýza vplyvu check-in odbavenia na bezpečnostné odbavenie, pričom sa skúma možnosť prepojenia vzniku čakacích front pred bezpečnostným odbavením s check-in odbavením. Popísané sú jednotlivé ...
  • Analýza vlivu dlouhých letů na organizmus 

   Author: Jiří Hons; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Petruš Ondrej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-04)
   Lety na dlouhé vzdálenosti jsou v současnosti již běžným jevem. Takovéto lety mohou ovšem i negativně ovlivňovat lidské zdraví. Cílem práce je najít a popsat vznik možných zdravotních problémů. Pomocí analýzy článků a ...
  • Analýza vlivů odletových a příletových tratí letiště LKPR na spotřebu LPH 

   Author: Vokůrka Lukáš; Supervisor: Capoušek Ladislav; Opponent: Chmelík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Analýza využitelnosti bezpilotních systémů pro doručování zboží 

   Author: Jan Stádník; Supervisor: Absolon Stanislav; Opponent: Hulínská Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-16)
   Předmětem bakalářské práce „Analýza využitelnosti bezpilotních systémů pro doručování zboží“ je analýza současného stavu problematiky bezpilotních systémů. Teoretickou část práce tvoří přiblížení současných konceptů využívaní ...
  • Analýza využitelnosti GNSS polohových dat pro vedení letadel během pojíždění 

   Author: Novák Jiří; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Strouhal Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Bakalářská práce v první části pojednává o systémech využívaných pro vedení letadel na provozních plochách letiště. V druhé části se zaměřuje na systém ADS-B, konkrétně na zprávy 1090ES, obsahující GNSS polohová data, a ...
  • Analýza výroby ultralehkých letadel a kluzáků v České republice 

   Author: Motejl Filip; Supervisor: Nétek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Antikolizní systém pro bezpilotní prostředky 

   Author: Karel Ryšavý; Supervisor: Hůlek David; Opponent: Keller Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-16)
   Předmětem této bakalářské práce „Antikolizní systém pro bezpilotní prostředky“ je nejprve definovat veškeré nezbytné pojmy a přiblížit základní fungování klíčových systémových prvků zamýšleného antikolizního systému. Poté ...
  • Antikolizní systém pro bezpilotní prostředky 

   Author: Karel Ryšavý; Supervisor: Hůlek David; Opponent: Keller Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-12)
   Předmětem této bakalářské práce "Antikolizní systém pro bezpilotní prostředky" je nejprve klasifikovat diversifikované portfolio bezpilotních systémů dle aktuálního legislativního rámce. Následně analyzovat probíhající ...
  • Anylýza procesu bezpečnostních školení 

   Author: Součková Martina; Supervisor: Němec Vladimír; Opponent: Hanák Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Aplikace krizového managementu v civilním letectví 

   Author: Purkrt Tomáš; Supervisor: Hřebejk Bořek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Aplikace pro počítačem usnadněný briefing VFR letů 

   Author: Šulek Marcel; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Chmelík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-27)
  • Aplikace pro výpočet výkonnostních charakteristik letounů General Aviation 

   Author: Zbyšek Petřík; Supervisor: Pružina Vladislav; Opponent: Lukeš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
   Tato práce se zabývá návrhem, implementací a testováním kompletního řešení multiplatformní aplikace, pro výpočet výkonnostních charakteristik letounů všeobecného letectví používaných během leteckého výcviku. Bakalářská ...
  • Aplikace safety managementu v podmínkách malých leteckých provozovatelů 

   Author: Orlita Martin; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Havíř Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-14)
  • Aspekty ovlivňující nákup a prodej letounu v oblasti business aviation 

   Author: Meloun Martin; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Polánecká Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá zejména vývojem cen a pohybem cenových trendů u letadel patřících do kategorie business jet a jejich vlivem na kupní rozhodování. Je obecně známým faktem, že letadla se svým postupujícím ...
  • Automatizovaný systém safety reportingu 

   Author: Slivinský Daniel; Supervisor: Polánecká Anna; Opponent: Hospodka Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-13)
   Předmětem bakalářské práce "Automatizovaný systém safety reportingu" je analýza současné situace mezi leteckými školami v oblasti řízení bezpečnost, kategorizace událostí a jejich popis, návrh počítačového hlásného systému ...