Now showing items 250-269 of 358

  • Sada výukových nástrojů pro kurz herního vývoje 

   Author: Štěpán Machovský; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Sedláček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Při vytváření výukových her, či nástrojů, chceme dosáhnout co největšího nejvyššího výsledku výuky. Zároveň chceme minimalizovat rušivé elementy ve hře a nástrojích, které mohou snížit výukový potenciál použitých materiálů. ...
  • Semi-automatický 2D anotátor architektonických prvků 

   Author: Musilová Renata; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Lukáč Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • Serverová část aplikace pro zpracování videa 

   Author: Primak Aleksandr; Supervisor: Klíma Martin; Opponent: Hák Josef
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem serverové části aplikace pro zpracování videa, která je zodpovědná za nalezení přechodů mezi scénami. Seznamuje čtenáře se současně používanými technologiemi v oblasti kódování a ...
  • Simulace řídicího algoritmu systému DIRC 

   Author: Slavotínek Petr; Supervisor: Šusta Richard; Opponent: Slavíček Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Simulace zatmění měsíce 

   Author: Pospíšil Adam; Supervisor: Sloup Jaroslav; Opponent: Vaňko Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Simulace zvětrávání hornin 

   Author: Vojtěch Cimbura; Supervisor: Sloup Jaroslav; Opponent: Bittner Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Tato bakalářská práce pojednává o simulacích zvětrávání v rámci počítačové grafiky a současně navrhuje implementaci aplikace, která umožňuje simulaci zvětrávání skal. Aplikace umožňující automatickou generaci věrohodných ...
  • Sledování paprsku v réalném čase v Unity 

   Author: Bohumil Bednář; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Pospíšil Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Práce se zabývá zmapováním možností sledování paprsku v reálném čase v Unity a chováním této funkce v herním nasazení.
  • Sledování paprsku v réalném čase v Unity 

   Author: Bohumil Bednář; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Pospíšil Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Práce se zabývá zmapováním možností sledování paprsku v reálném čase v Unity a chováním této funkce v herním nasazení.
  • Sledování paprsku v réalném čase v Unreal Enginu 

   Author: Vojtěch Vavera; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Sedláček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Cílem této práce je otestovat, vyhodnotit a přednést schopnosti implementace ray tracingu v Unreal Enginu. Čtenáři jsou představeny základní principy technologie Sledování Paprsků v Reálném Čase, spolu s efekty založenými ...
  • Sledování reálných objektů ve virtuální realitě 

   Author: Jan Lazarek; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Kučera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Předmětem této práce je zkoumání způsobů využití rozpoznávání a sledování barevně odlišených předmětů pomocí hloubkové kamery pro VR aplikace. V práci jsem využil hloubkovou kameru Microsoft Kinect v2 a Azure Kinect a ...
  • Služba pro publikování videa na webu 

   Author: Kortan Josef; Supervisor: Berka Roman; Opponent: Trávníček Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Sociální sítě pro střední a starší generaci 

   Author: Kozel Aleš; Supervisor: Sporka Adam; Opponent: Macík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Sociální síť FELBoard 

   Author: Hašlarová Kateřina; Supervisor: Černý Tomáš; Opponent: Strnad Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Soustava synchronizovaných kamer 

   Author: Dražan Jakub; Supervisor: Sporka Adam; Opponent: Trávníček Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Správa systémů generálního a hlavních klíčů 

   Author: Jiří Zahradník; Supervisor: Černoch Radomír; Opponent: Svoboda Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Cílem této práce bylo vytvořit aplikaci pro správu systémů generálního a hlavních klíčů. Tyto systémy jsou uloženy ve stromové struktuře v relační databázi. Z toho důvodu bylo nezbytné navrhnout vhodný databázový model k ...
  • Správa systémů generálního a hlavních klíčů 

   Author: Jiří Zahradník; Supervisor: Černoch Radomír; Opponent: Svoboda Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Cílem této práce bylo vytvořit aplikaci pro správu systémů generálního a hlavních klíčů. Tyto systémy jsou uloženy ve stromové struktuře v relační databázi. Z toho důvodu bylo nezbytné navrhnout vhodný databázový model k ...
  • Srovnání knihoven pro vrhání paprsku 

   Author: Král David; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Meister Daniel
   Vrhání, či sledování paprsku jsou techniky v počítačové grafice používané ke generování obrázků pomocí sledování cesty světla skrz pixely obrazové roviny. Tyto techniky se snaží co nejvíce simulovat jevy, které se dějí při ...
  • Srovnání Unity a Unreal Enginu 

   Author: Šmíd Antonín; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Hapala Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Současné herní engine jsou důležitými nástroji pro vývoj her. Na trhu je množství enginů a každý z nich vyniká v určitých vlastnostech. Abych srovnal výkon dvou z nich, vyvinul jsem jednoduchý benchmark za použití škálovatelné ...
  • Struktura populace v evolučních algoritmech 

   Author: Tomáš Dulava; Supervisor: Pošík Petr; Opponent: Kubalík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Jednou z populárních optimalizačních metod jsou evoluční algoritmy, které dokáží poměrně efektivně řešit i velmi složité úlohy. Ovšem i tyto algoritmy mají svoje limity. Jedním z běžných problémů, se kterým se můžeme u ...
  • Studentova Berlička III - import dat z KOSu 

   Author: Langer Jan; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)