Now showing items 332-351 of 364

  • Webová aplikace (e-shop) pro využití v obchodní organizaci 

   Author: Šebek Jiří; Supervisor: Macháček Ondřej; Opponent: Vaňko Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Webová aplikace pro fotbalový klub 

   Author: Surovec Václav; Supervisor: Jirkovský Vojtěch; Opponent: Bureš Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Webová aplikace pro fotbalový klub SK Meteor Libeř 

   Author: Papírník Miroslav; Supervisor: Vaňko Martin; Opponent: Sloup Jaroslav
  • Webová aplikace pro podporu personální agentury 

   Author: Smák Martin; Supervisor: Matyáš Petr; Opponent: Jirkovský Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Webová aplikace pro Spolek přátel Bezdružic 

   Author: Veselý Radim; Supervisor: Vaňko Martin; Opponent: Sloup Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Webová aplikace pro správu a přehrávání notových záznamů 

   Author: Mayer Stanislav; Supervisor: Matyáš Petr; Opponent: Troníček Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Webová aplikace pro správu databáze 3D modelů 

   Author: Silin Nikita; Supervisor: Sloup Jaroslav; Opponent: Vaňko Martin
   Táto bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací webové aplikace pro správu databází 3D modelů. Architektura systému která je definována jako sada modelů, vytvořena pomoci metodologie, popsane v této prací. Aplikace ...
  • Webová aplikace pro správu knihovny 

   Author: Žák Martin; Supervisor: Samek Martin; Opponent: Votava Ondřej
  • Webová burza 

   Author: Janda Tomáš; Supervisor: Macek Ondřej; Opponent: Novotný Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Webová fotogalerie 

   Author: Budnik Olga; Supervisor: Malinský Radek; Opponent: Hapalová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Webová platforma pro interakci uživatelů v 3D prostoru 

   Author: Psota Ondřej; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Strnad Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Webová podpora předmětu Zpracování a digitalizace analogových signálů (A3M38ZDS) 

   Author: Adamec Tomáš; Supervisor: Svatoš Jakub; Opponent: Krňoul Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Webová prezentace firmy TERKO-CZ 

   Author: Plecháč Tomáš; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Hulín-Mihalec Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Webová prezentace s HTML5 streamingem pro neziskovou TV 

   Author: Luňák Martin; Supervisor: Vondra Tomáš; Opponent: Bureš Miroslav
   Cílem této práce je popsat charakteristiky HTML5 specifikace a její použití při tvorbě webové prezentace jak z implementační, tak i z designové stránky. Práce rovněž popisuje návrh a imple-mentaci webové aplikace včetně ...
  • Webová sazba notového zápisu 

   Author: Mikeš Daniel; Supervisor: Sporka Adam; Opponent: Poláček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Webová SMS notifikační služba 

   Author: Poláček Jiří; Supervisor: Klíma Martin; Opponent: Mudra Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Cílem této práce je analýza, návrh a implementace webové SMS notifikační služby s využitím architektury mikroslužeb. Služba je koncipována jako kalendář umožňující odesílání SMS upozornění. Kalendářová data jsou sdílena ...
  • Webové rozhraní pro administraci DNS serveru 

   Author: Vachek Pavel; Supervisor: Bureš Miroslav; Opponent: Jirkovský Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Webové rozhraní pro agentní simulace 

   Author: Zelinka Jiří; Supervisor: Hrstka Ondřej; Opponent: Buk Zdeněk
  • Webové rozhraní pro uživatelskou administraci relační databáze 

   Author: Podhůrský David; Supervisor: Bureš Miroslav; Opponent: Dohnal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Webový editor obrázkového kalendáře 

   Author: Tesař Jaroslav; Supervisor: Sporka Adam; Opponent: Macík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)