Now showing items 128-147 of 383

  • Jádro závodního simulátoru 

   Author: Vonásek Luboš; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Hapala Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Jmenné služby v operačních systémech 

   Author: Hašek Michal; Supervisor: Juřík Milan; Opponent: Trdlička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Katalog fyzikálních a environmentálních profilů stavebních konstrukcí 

   Author: Žďára Tomáš; Supervisor: Klíma Martin; Opponent: Lupíšek Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Klient-server aplikace pro ilustrativní explodování 3D modelů 

   Author: Samec Adam; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Bittner Jiří
   Tato bakalářská práce se zabývá úpravou existující desktopové aplikace pro ilustrativní explodování 3D modelu do podoby webové klient-server aplikace. Serverová část bude sloužit k ukládání klientem nahraných modelů, výpočtu ...
  • KLM pro webové stránky 

   Author: Brožek Lukáš; Supervisor: Hanzl Filip; Opponent: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Knihovna architektonických prvků Prahy 

   Author: Pachtová Martina; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Dušková Elena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Knihovna pro interakci v imersivních VR zařízeních 

   Author: Janda Martin; Supervisor: Berka Roman; Opponent: Trávníček Zdeněk
   Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a implementaci knihovny pro ovládání imersivních VR zařízení pomocí gest. V práci je nejdřív uveden přehled vstupních zařízení, které se pro interakci v prostředí VR používají, dále ...
  • Knihovna pro katedru DCGI s webovým rozhraním 

   Author: Vyhnal Přemysl; Supervisor: Klíma Martin; Opponent: Sloup Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Knihovna pro vykreslování textu v OpenGL 

   Author: Karel Tomanec; Supervisor: Sloup Jaroslav; Opponent: Felkel Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vykreslování textu a vývojem knihovny pro jeho vykreslování založené na OpenGL. Představuje základní typografické koncepty, existující formáty pro popis fontů a metody jejich ...
  • Kombinace sledování hlavy a počítačové myši 

   Author: Šíma Ondřej; Supervisor: Poláček Ondřej; Opponent: Sporka Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Kompletace 3D modelu Pražského hradu 

   Author: Jiří Ryšavý; Supervisor: Žára Jiří; Opponent: Berka Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Tatoprácesezaobíránávrhem,implementací a testováním uživatelského editoru pro online model Pražského hradu. Díky tomuto nástroji je možné upravovat jednotlivé části, přidávat nové části a odebírat části z aktuálního modelu. ...
  • Komponenta pro prezentaci a střih videozáznamů na webu 

   Author: Píč Petr; Supervisor: Sporka Adam; Opponent: Franc Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • Kompozice CG objektu do reálné filmové scény 

   Author: Antonín Karel; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Smetana Radek
   Předmětem této bakalářské práce je popis procesu trackování pohybu bodu v reálné scéně a následné kompozice počítačem generovaného objektu do této reálné scény - procesu, který se dnes využívá v rozličných odvětvích. Od ...
  • Kontextově závislá adaptivní struktura aplikace 

   Author: Pratashchyk Dzmitry; Supervisor: Šebek Jiří; Opponent: Šebek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Bakalářská práce má za úkol vylepšení existujícího nástroje pro adaptaceuživatelského rozhraní na základě dat získaných se snímačů mobilního zařízení uživatele. Framework, na který navazuje tato práce je psaný s ohledem ...
  • Konvertor notového zápisu pro zrakově postižené hudebníky 

   Author: Volný Jan; Supervisor: Sporka Adam; Opponent: Poláček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Korpusový manažer - statistiky 

   Author: Čokrt Václav; Supervisor: Kadlec Tomáš; Opponent: Křen Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Kreslení grafů metodami algebraické teorie grafů 

   Author: Jiří Povolný; Supervisor: Dostál Matěj; Opponent: Velebil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Tato práce se zabývá algebraickou teorií grafů: studiem teorie grafů metodami lineární algebry. Konkrétně je formulována a dokázána Tutteova věta o kreslení grafů. Součástí práce je i implementace programu ilustrujícího ...
  • Kulturní informační portál pro mladé 

   Author: Vařecha Marian; Supervisor: Dostál Jiří; Opponent: Bureš Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Kulturní informační portál pro mladé 

   Author: Velechovský Tomáš; Supervisor: Dostál Jiří; Opponent: Bureš Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Logická 3D hra 

   Author: Petr Varga; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Sedláček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Tato práce analyzuje proces navrhování her, mechaniky logických her a vytváření modulárních komponent. Tuto analýzu následně použiji k navržení své vlastní hry a vytvoření této hry v Unity. Následně tuto hru otestuji.