Now showing items 292-311 of 358

  • UI dohledového centra pro navigační systém pro nemocnice 

   Author: Palivcová Dominika; Supervisor: Macík Miroslav; Opponent: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Na Katedře počítačové grafiky a interakce na FEL ČVUT probíhá vývoj navigačního systému pro nemocnice. Principem tohoto systému je poskytování personalizovaných navigačních instrukcí s využitím video detekce osob. Uživatelé ...
  • UI interakčního modelu pro vývojáře 

   Author: Havelka Ondřej; Supervisor: Míkovec Zdeněk; Opponent: Vystrčil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Uživatelské rozhraní pro modifikaci parametrů vykreslovacích algoritmů 

   Author: Netušil Jiří; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Malý Ivo
   V současné době neexistuje jednoduchý způsob vytvoření uživatelského rozhraní a ovládacích prvků pro parametry v knihovně Tigr využívající Java Open Graphics Library k vykreslení 3D scény. Cílem mé práce je analyzovat a ...
  • Úprava nástroje DMvisual 

   Author: Rozenberg David; Supervisor: Pilný Aleš; Opponent: Čepek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Validátor jBPM 3 Workflow jako plugin pro Eclipse IDE 

   Author: Černý Luboš; Supervisor: Mlejnek Jaromír; Opponent: Čemus Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Virtuální piano 

   Author: Tereza Preislerová; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Sporka Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Cílem této práce bylo vytvořit hru umožňující hraní na piano ve virtuální realitě. K tomu byla využita Leap Motion technologie snímání pohybu rukou. V hudební hře uživatel hraje na dvouoktávovou klaviaturu, přičemž jeho ...
  • Virtuální prohlídka Františkánského kostela v Chebu 

   Author: Országh Martin; Supervisor: Žára Jiří; Opponent: Trávníček Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Virtuální zrcadlo 

   Author: Pavel Sillinger; Supervisor: Žára Jiří; Opponent: Sedláček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
   Tento dokument obsahuje výsledky zkoumání v rámci Bakalářské práce na ČVUT. V této práci je popsána analýza možných technologií k sledování lidské postavy, převodu těchto informací do počítače a následné zobrazení v programu. ...
  • Vizualizace dostavby Staroměstské radnice 

   Author: Kratochvíl Milan; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Žára Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • Vizualizace dostavby Staroměstské radnice 

   Author: Lukášek Martin; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Žára Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Vizualizace historického jádra Moravských Budějovic 

   Author: Svoboda Tomáš; Supervisor: Žára Jiří; Opponent: Špačková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vizualizace informace na webu 

   Author: Čepa Róbert; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Bittner Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Cieľom tejto práce je zoznámiť sa s dostupnými nástrojmi pre vizualizáciu dat na webe, vykonať nad nimi analýzu a porovnať tieto nástroje z hľadiska vizualizácie rôznych typov dát, možností interakcie s datami, možnosti ...
  • Vizualizace kartografických dat na webu 

   Author: Silivonenko Daria; Supervisor: Žára Ondřej; Opponent: Berka Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Cílem dané práce je seznámit se s nejčastěji používanými formáty geografických a kartografických dat: WKT/WKB, Shapefile, GeoJSON, TopoJSON. Dále se seznámit s problematikou některých geografických projekcí jako Robinsonova, ...
  • Vizualizace učení neuronových sítích 

   Author: Alikhan Anuarbekov; Supervisor: Kunc Vladimír; Opponent: Šerých Jonáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a vizualizací učení neuronových sítí ve formě ztrátové funkce. První část této práce je teoretický základ hlubokého učení. Druhá část je zkoumání povrchu ztrátové funkce v závislosti ...
  • Vizualizační komponenty pro automatickou podporu explorativního testování softwaru 

   Author: Kadrnoška Matouš; Supervisor: Frajták Karel; Opponent: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této práce je vytvořit doplňující komponentu aplikace TapirHQ, která bude vizualizovat mapu stránky. Tato mapa má strukturu orientovaného grafu, kde uzly představují stránky aplikace a hrany reprezentují přechody ...
  • Vizualizační komponenty pro automatickou podporu explorativního testování softwaru 

   Author: Kadrnoška Matouš; Supervisor: Frajták Karel; Opponent: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Cílem této práce je vytvořit doplňující komponentu aplikace TapirHQ, která bude vizualizovat mapu stránky. Tato mapa má strukturu orientovaného grafu, kde uzly představují stránky aplikace a hrany reprezentují přechody ...
  • Více-dotykové rozhraní pro interaktivní stoly 

   Author: Balíková Pavla; Supervisor: Buriánek Jan; Opponent: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vliv ovladače na efektivitu vstupu textu pomocí metody multitap 

   Author: Pavlík Tomáš; Supervisor: Poláček Ondřej; Opponent: Sporka Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • VR simulace poruch orientace v prostoru 

   Author: Roland Fritsch; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Havlík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
   Tato práce se zabývá realizací poruch orientace v prostoru ve virtuální realitě. Cílem je uživateli přinést balíček nástrojů v herním enginu Unity, pomocí kterého bude schopen vytvořit simulace konkrétních poruch. Simulace ...
  • VR vizualizace černé díry s využitím sférické kamery 

   Author: Jakub Peleška; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Bursa Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Předmětem této bakalářské práce je proces vizualizace černých děr. Pro zvýšení prožitku uživatele je použita VR technologie se sférickým videem. Důraz je kladen na nízkou výpočetní náročnost za účelem kvalitního zážitku ...