Now showing items 197-216 of 364

  • On-line systém pro správu a verzování znalostí 

   Author: Kročák Pavel; Supervisor: Matyáš Petr; Opponent: Jirkovský Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Online aplikace pro zdravotnickou ordinaci 

   Author: Zelenka Jakub; Supervisor: Komárek Martin; Opponent: Žára Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout a vytvořit online aplikaci pro podporu chodu zdravotnické ordinace. Aplikace bude navrhována na základě konzultací s doktory a zdravotními sestrami, které ji budou následně využívat ...
  • Online rezervační systém pro laboratoř očních pohybů 

   Author: Kolařík Tomáš; Supervisor: Dobiáš Martin; Opponent: Sloup Jaroslav
   Tato práce se zabývá analýzou požadavků na rezervační systém pro Laboratoř očních pohybů. Po analýze požadavků byla provedena kontrola všech již existujících řešení a bylo zjištěno, že neexistuje systém, který by plně ...
  • Optické přístupové sítě a jejich technický rozbor 

   Author: Hájek Ondřej; Supervisor: Vodrážka Jiří; Opponent: Lafata Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Optické vady pro VRUT 

   Author: Strnad Petr; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Bittner Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Ovladatelný 3D model hlavy v Maya 

   Author: Ivanič Tomáš; Supervisor: Smetana Radek; Opponent: Sedláček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Hlavním cílem této práce bylo vytvoření plně ovladatelného 3D modelu hlavy, který je určený pro animovanou produkci. Tvorba takového modelu je velmi zdlouhavý proces, při němž je potřeba se řídit zásadními pravidly. Objekt ...
  • Ovládací konzole pro střihovou aplikaci vMix 

   Author: Beneš Radovan; Supervisor: Berka Roman; Opponent: Bernas Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato bakalářská práce má za úkol navrhnout a zhotovit funkční prototyt ovládací konzole, která vychází z profesionálních střihových pultů používaných pro televizní vysílání. Práce je pokračováním semestrálního projektu, ...
  • Ovládání softw. pro generování zvuku pomocí bezkontaktních ovladačů 

   Author: Vojtěch Šiman; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Sporka Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Tato práce se zabývá využitím zařízení pro bezkontaktní ovládání aplikací pro účely ovládání softwaru na tvorbu hudby. Analyzuje existující řešení v cizích aplikacích a hrách spolu s hardwarem a softwarem, který lze využít ...
  • Panoramatické video 

   Author: Altman Tomáš; Supervisor: Berka Roman; Opponent: Trávníček Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Planární segmentace mračna bodů 

   Author: Princ Daniel; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Sýkora Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Počítačová hra zpracovávající skalní lezení 

   Author: Karel Petr; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Janovský Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   V této práci jsem navrhl počítačovou hru s herní mechanikou zpracovávající skalní lezení. Cílem bylo vytvořit takovou mechaniku která by lezení zpracovávala co nejrealističtěji a umožňovala hráči maximální interakci. Návrh ...
  • Podpora interaktivní výuky na základních a středních školách 

   Author: Povala Petr; Supervisor: Klíma Martin; Opponent: Macík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-10)
  • Podpora práce v týmech 

   Author: Kuhn Tomáš; Supervisor: Kuchař Jaroslav; Opponent: Bureš Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Podpora prodeje osobní elektroniky 

   Author: Brhel Jiří; Supervisor: Balík Miroslav; Opponent: Flouri Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Porovnání metod pro řešení velkých řídkých soustav lineárních rovnic 

   Author: Saidlová Lenka; Supervisor: Sýkora Daniel; Opponent: Sedláček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Porovnání prezentací měst ve VRML a Google Earth 

   Author: Hrůza Karel; Supervisor: Žára Jiří; Opponent: Danihelka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Porovnání technologí pro 3D prezentaci na internetu 

   Author: Slabihoudek Josef; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Žára Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Porovnání VRML prohlížečů 

   Author: Štych Marek; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Danihelka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Portál pro sportovní sázení - TipMaster 

   Author: Příhoda Martin; Supervisor: Vaňko Martin; Opponent: Sedláček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Portál pro zabezpečenou distribuci PDF dokumentů 

   Author: Hovorka Jan; Supervisor: Komárek Martin; Opponent: Mlejnek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)