Now showing items 51-70 of 364

  • Editace obrazu v gradientní oblasti 

   Author: Ulrichová Pavlína; Supervisor: Sýkora Daniel; Opponent: Jamriška Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Editor geometrie v systému VRUT 

   Author: Daniel Aschermann; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Sloup Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Tato práce se zabývá implementací modulu na úpravu geometrie do softwaru VRUT a obecným využitím a funkcionality softwaru VRUT. Mimo jiné ale zkoumá i jiné softwary podobných typů na úpravu geometrie a zabývá se rozdíly v ...
  • Editor person 

   Author: Bartoš Matěj; Supervisor: Malý Ivo; Opponent: Míkovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-10)
  • Editor pro vizualizaci interiérů bytů 

   Author: Vondráček Dominik; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Danihelka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Editor silniční sítě v systému Virtual Reality Universal Toolkit 

   Author: Vojtěch Kolínský; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Sloup Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Tato práce má za cíl implementovat editor silničního grafu do již existujícího systému VRUT. Diskutuje oddělení simulační a editační vrstvy. Cílem této práce je navrhnout vhodný modul do modulárního systému VRUT, který ...
  • Editor virtuálních světů 

   Author: Petr Lhota; Supervisor: Sloup Jaroslav; Opponent: Felkel Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Tato práce se zabývá procedurálním generováním terénů. Cílem práce je prozkoumat funkčnost a využití fraktálů, šumů a jim podobných algoritmů v počítačové grafice. Je doprovázená editorem s uživatelským rozhraním, který ...
  • EDUX - personalizace UI 

   Author: Komárek Lukáš; Supervisor: Kadlec Tomáš; Opponent: Bařinka Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • EDUX - rozšíření Klasifikace 

   Author: Slačálek David; Supervisor: Jirkovský Vojtěch; Opponent: Kadlec Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • EDUX - rozšíření Správa ACL 

   Author: Jiřišta Lubomír; Supervisor: Kadlec Tomáš; Opponent: Bařinka Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • EDUX - rozšíření Správce souborů 

   Author: Sukup Radek; Supervisor: Kadlec Tomáš; Opponent: Jirkovský Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • EDUX - rozšíření Workflow 

   Author: Peca Jan; Supervisor: Kadlec Tomáš; Opponent: Matyáš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • EDUX - webové služby 

   Author: Kompuš Patrik; Supervisor: Kadlec Tomáš; Opponent: Bařinka Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Efektivní úložiště XML dokumentů pro systém ExDB 

   Author: Shchepin Alexey; Supervisor: Loupal Pavel; Opponent: Strnad Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Elektronický redakční systém pro tvorbu encyklopedií 

   Author: Matějka Jiří; Supervisor: Wallenfelsová Helena; Opponent: Bureš Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Emulace myši a klávesnice pro motoricky postižené uživatele 

   Author: Starý Jan; Supervisor: Poláček Ondřej; Opponent: Sporka Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • Experimenty s komprimovanými JPG obrázky 

   Author: Květ Luboš; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Sloup Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Exportní modul pro Autodesk Maya do formátu X3D / X3Dom 

   Author: Unembayeva Daniya; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Žára Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Predmetem této bakalárské práce je vytvorení exportního modulu pro Autodesk Maya do formátu X3D/X3DOM. Základní objekty budou exportovány do X3D/X3DOM pomocí odpovídajících uzlu, složitejší objekty - pomocí specifické ...
  • Extenze v OpenGL 

   Author: Krošlák Martin; Supervisor: Felkel Petr; Opponent: Ambrož David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Finalizace modelů ve Virtuální Staré Praze 

   Author: Žoha Vojtěch; Supervisor: Žára Jiří; Opponent: Sloup Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • "Free-form" CMS 

   Author: Třešňák Jan; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)