Now showing items 1-20 of 364

  • Virtuální zkušební kabinka / Magické Zrcadlo 

   Author: Margarita Ryabova; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Žára Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Hlavním cílem této práce je analyzovat možné způsoby realizace virtuální zkušební kabinky a implementovat takovou aplikaci. Na základě výzkumu bylo rozhodnuto provést implementaci pomocí Rozšiřené reality (AR) ve spojení ...
  • Editor silniční sítě v systému Virtual Reality Universal Toolkit 

   Author: Vojtěch Kolínský; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Sloup Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Tato práce má za cíl implementovat editor silničního grafu do již existujícího systému VRUT. Diskutuje oddělení simulační a editační vrstvy. Cílem této práce je navrhnout vhodný modul do modulárního systému VRUT, který ...
  • Modelování a animace čtyřnožců 

   Author: Julie Trollerová; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Bittner Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Tato práce se věnuje otázce modelování a animace čtyřnožců zejména za účelem výroby assetů do videoher. Poskytuje náhled na teorii a metody používané při výrobě takových assetů a navíc prozkoumává možnosti přenosu animací ...
  • Renderovací procesy v Unity pro virtuální realitu 

   Author: Josef Bacík; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Pospíšil Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Předmětem této bakalářské práce je analýza různých renderovacích pipeline v Unity, popsání a otestování výkonnosti efektů ray-tracingu v Unity a popsání procesu konverze projektu z jedné renderovací pipeline do druhé
  • Vizualizace oběžnic v rozšířené realitě 

   Author: Jan Illich; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Čmolík Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Předmětem této práce je zkoumání možností sledování postav v prostoru a umístění AR objektů na jejich pozice. Následně také testování vybrané metody – Vuforia Engine Image Target v Unity za různého osvětlení a různými kamerami.
  • Editor virtuálních světů 

   Author: Petr Lhota; Supervisor: Sloup Jaroslav; Opponent: Felkel Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Tato práce se zabývá procedurálním generováním terénů. Cílem práce je prozkoumat funkčnost a využití fraktálů, šumů a jim podobných algoritmů v počítačové grafice. Je doprovázená editorem s uživatelským rozhraním, který ...
  • Mobilní aplikace pro výuku základů programování 

   Author: Zdeněk David; Supervisor: Nagyová Ingrid; Opponent: Pavlát Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Tato práce si klade za cíl vytvořit aplikaci, která zábavnou a vizuálně atraktivní formou naučí základní principy programování a algoritmizace, a navrhnout systém pro programování tanků pro Robocode. Byly provedeny testovací ...
  • Tutoriály pro nástroj na výuku geometrických transformací 

   Author: Miroslav Müller; Supervisor: Felkel Petr; Opponent: Sloup Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Interaktivní nástroj I3T určený k výuce 3D transformací je projekt rozvíjený pod Katedrou počítačové grafiky a interakce, FEL, ČVUT. Uvnitř tohoto nástroje dosvad scházel systém pro tvorbu a realizaci výukových lekcí. Cílem ...
  • Struktura populace v evolučních algoritmech 

   Author: Tomáš Dulava; Supervisor: Pošík Petr; Opponent: Kubalík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Jednou z populárních optimalizačních metod jsou evoluční algoritmy, které dokáží poměrně efektivně řešit i velmi složité úlohy. Ovšem i tyto algoritmy mají svoje limity. Jedním z běžných problémů, se kterým se můžeme u ...
  • Implementace sledování cest v rozhraní Vulkan 

   Author: Matvii Bunin; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Káčerik Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Tato práce obsahuje přehled základních technik sledování paprsků spolu s popisem struktury Vulkan API a ukazuje jak za jejích pomoci vytvořit program pro sledování paprsků. Vztahující se implementace je postavena od základu ...
  • Mobilní aplikace Osobní zdravotní deník 

   Author: Daniela Hradilová; Supervisor: Malý Ivo; Opponent: Macík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Cílem práce je navrhnout, implementovat a otestovat mobilní aplikaci pro pravidelné sledování osobních zdravotních údajů. Aplikace má umožnit záznam a sledování uživatelem zvolených dat souvisejících s jeho zdravotním ...
  • Návrh stárnutí virtuálního průvodce – avatara pro podporu léčby chronických nemocí 

   Author: Tomáš Tran; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Mráz Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
   Obsahem této bakalářské práce je popis vývoje edukační hry MyDiabetic ve vývojovém prostředí Unity, tvorba 3D grafického modelu stylizované postavy, simulaci jejího stárnutí v podobě měnícího se 3D modelu, opravení chyb ...
  • VR simulace poruch orientace v prostoru 

   Author: Roland Fritsch; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Havlík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
   Tato práce se zabývá realizací poruch orientace v prostoru ve virtuální realitě. Cílem je uživateli přinést balíček nástrojů v herním enginu Unity, pomocí kterého bude schopen vytvořit simulace konkrétních poruch. Simulace ...
  • Herní engine pro hry typu Minecraft 

   Author: Zdeněk Kolář; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Bittner Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
   Tématem této bakalářské práce je generování a vykreslování herních prostředí pro hry podobným hře Minecraft. Pro tyto hry je specifický zdánlivě nekonečný procedurálně generovaný volumetrický svět, ve kterém se hráč může ...
  • Virtuální zrcadlo 

   Author: Pavel Sillinger; Supervisor: Žára Jiří; Opponent: Sedláček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
   Tento dokument obsahuje výsledky zkoumání v rámci Bakalářské práce na ČVUT. V této práci je popsána analýza možných technologií k sledování lidské postavy, převodu těchto informací do počítače a následné zobrazení v programu. ...
  • Rozšířená realita s využitím 360 panoramat 

   Author: Jan Hamet; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Čmolík Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Tato bakalářská práce pojednává o využití mobilních knihoven pro rozšířenou realitu při zobrazování 360° panoramat Langweilova papírového modelu Staré Prahy z 19. století. V úvodní analýze jsou nejdříve rozebrány dostupné ...
  • Materiály v počítačové grafice 

   Author: Tomáš Cicvárek; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Bittner Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Téma této práce zahrnuje popis formátů používaných v real-time grafickém zobrazování herního enginu Unity a fotorealistického vykreslovacího softwaru Octane firmy Otoy, který slouží jako offline vykreslovací software ...
  • Modelování 3D animací avatarů ve výukové hře 

   Author: Yanina Arameleva; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Mráz Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Tato práce se zabývá vytvářením animací stárnutí 3D avatarů a implementováním komplikací způsobených cukrovkou pro výukovou hru MyDiabetic. Ve výsledku jsou vytvořeny plynulé animace stárnutí postaviček pro použití v průběhu ...
  • Vizualizace učení neuronových sítích 

   Author: Alikhan Anuarbekov; Supervisor: Kunc Vladimír; Opponent: Šerých Jonáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a vizualizací učení neuronových sítí ve formě ztrátové funkce. První část této práce je teoretický základ hlubokého učení. Druhá část je zkoumání povrchu ztrátové funkce v závislosti ...
  • VR vizualizace černé díry s využitím sférické kamery 

   Author: Jakub Peleška; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Bursa Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Předmětem této bakalářské práce je proces vizualizace černých děr. Pro zvýšení prožitku uživatele je použita VR technologie se sférickým videem. Důraz je kladen na nízkou výpočetní náročnost za účelem kvalitního zážitku ...