Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 273

  • Exportní modul pro Autodesk Maya do formátu X3D / X3Dom 

   Autor: Unembayeva Daniya; Vedoucí práce: Sedláček David; Oponent práce: Žára Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Predmetem této bakalárské práce je vytvorení exportního modulu pro Autodesk Maya do formátu X3D/X3DOM. Základní objekty budou exportovány do X3D/X3DOM pomocí odpovídajících uzlu, složitejší objekty - pomocí specifické ...
  • Návrh a realizace webové aplikace pro sběr a vizualizaci dat z fotovoltaické elektrárny 

   Autor: Smékal Tomáš; Vedoucí práce: Haubert Tomáš; Oponent práce: Žára Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Bakalářská práce se zabývá tvorbou aplikace pro sběr naměřených dat z domácích solárních elektráren a jejich následnou vizualizaci ve webové aplikaci. Z elektráren jsou ukládána data jako je výkon solárních článků, teplota ...
  • Ovladatelný 3D model hlavy v Maya 

   Autor: Ivanič Tomáš; Vedoucí práce: Smetana Radek; Oponent práce: Sedláček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Hlavním cílem této práce bylo vytvoření plně ovladatelného 3D modelu hlavy, který je určený pro animovanou produkci. Tvorba takového modelu je velmi zdlouhavý proces, při němž je potřeba se řídit zásadními pravidly. Objekt ...
  • Definice workflow pomocí BPMN knihovny 

   Autor: Brichkova Evgeniya; Vedoucí práce: Šebek Jiří; Oponent práce: Tomášek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu a modelování workflow procesu a jejich integrace do logiky aplikace. Workflow procesy jsou vytvořeny v souladu s Business Process Model and Notation (BPMN) 2.0 standardem a ...
  • Vizualizační komponenty pro automatickou podporu explorativního testování softwaru 

   Autor: Kadrnoška Matouš; Vedoucí práce: Frajták Karel; Oponent práce: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Cílem této práce je vytvořit doplňující komponentu aplikace TapirHQ, která bude vizualizovat mapu stránky. Tato mapa má strukturu orientovaného grafu, kde uzly představují stránky aplikace a hrany reprezentují přechody ...
  • Development of games for users with visual impairment 

   Autor: Chernova Dina; Vedoucí práce: Novák Daniel; Oponent práce: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou a implementací mobilní aplikace, která umožňuje zrakově postiženým lidem hrát šachy na svém smartphonu. Ovládání aplikace se provádí pomocí speciálních gest a text-to-speech enginu pro ...
  • Aplikace pro generování testovacích situací pro techniku State Transition Test 

   Autor: Košatka Petr; Vedoucí práce: Bureš Miroslav; Oponent práce: Filipský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-12)
   Cílem této bakalářské práce je provést návrh a vytvořit a otestovat aplikaci pro generování testovacích situací pro techniku State transition test popsanou v metodice TMap pro testování softwaru. Tato technika se používá ...
  • Integrace služby internetového/audio rádia 

   Autor: Chvátal Lukáš; Vedoucí práce: Novák Daniel; Oponent práce: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Práce se zabývá analýzou a implementací mobilní aplikace, která umožní zrakově postiženým osobám poslech internetových rádií vysílajících v jejich jazyce. Stanice jsou získávány ze serverů služeb poskytující databáze ...
  • Vizualizace informace na webu 

   Autor: Čepa Róbert; Vedoucí práce: Čmolík Ladislav; Oponent práce: Bittner Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Cieľom tejto práce je zoznámiť sa s dostupnými nástrojmi pre vizualizáciu dat na webe, vykonať nad nimi analýzu a porovnať tieto nástroje z hľadiska vizualizácie rôznych typov dát, možností interakcie s datami, možnosti ...
  • Procedurální modelování měst vyvíjejících se v čase 

   Autor: Frantál Petr; Vedoucí práce: Čmolík Ladislav; Oponent práce: Žára Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato bakalářská práce představuje možnosti tvorby 3D modelů měst, které simulují jejich vývoj v průběhu času. Pro modelování měst v této práci uvažujeme využití procedurálního modelování. Práce nejdříve uvádí motivaci pro ...
  • Automatické generování testovacích scénářů pro procesy webových informačních systémů 

   Autor: Klíma Matěj; Vedoucí práce: Bureš Miroslav; Oponent práce: Doležel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Tato bakalářská práce se věnuje generování testovacích scénářů, jedné z technik pro testování softwaru. V práci je obsažen popis algoritmů pro automatické generování testovacích scénářů, a to jak již existujícího algoritmu ...
  • Interaktivní vizualizace černých děr 

   Autor: Platonov Ivan; Vedoucí práce: Sedláček David; Oponent práce: Bursa Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Tato bakalářská práce se věnuje vizualizaci velmi vzácných a málo prozkoumaných objektů vesmíru, kterými jsou černé díry. Tato práce také popisuje matematické základy černých děr, Kerrův časoprostor a metody sledování ...
  • Mobilní aplikace pro sběr dat z testů použitelnosti v mobilním prostředí 

   Autor: Füzesséry Eduard; Vedoucí práce: Malý Ivo; Oponent práce: Balata Jan
   Cieľom tejto práce bola analýza testov použiteľnosti v mobilnom prostredí. Identifikovať a poriešiť zistené problémy. Identifikácia prebiehala cez zadefinovanie si cieľov a na základe analýzy problému aj návrhov na ...
  • Interaktivní galerie modelů Leonarda da Vinciho 

   Autor: Zavřel Karel; Vedoucí práce: Sedláček David; Oponent práce: Žára Jiří
   Cílem této bakalářské práce je provedení čtenáře celým procesem vývoje interaktivní aplikace. Práce se snaží čtenáři nastínit některé modelovací techniky, které se používají pro vytváření objektů ve tří-dimenzionální ...
  • Integrace CISCO web/xml services se softwarovou ůstřednou Asterisk 

   Autor: Smutek Jaroslav; Vedoucí práce: Kučerák Ján; Oponent práce: Medvecký Michal
  • Knihovna pro interakci v imersivních VR zařízeních 

   Autor: Janda Martin; Vedoucí práce: Berka Roman; Oponent práce: Trávníček Zdeněk
   Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a implementaci knihovny pro ovládání imersivních VR zařízení pomocí gest. V práci je nejdřív uveden přehled vstupních zařízení, které se pro interakci v prostředí VR používají, dále ...
  • Uživatelské rozhraní pro modifikaci parametrů vykreslovacích algoritmů 

   Autor: Netušil Jiří; Vedoucí práce: Čmolík Ladislav; Oponent práce: Malý Ivo
   V současné době neexistuje jednoduchý způsob vytvoření uživatelského rozhraní a ovládacích prvků pro parametry v knihovně Tigr využívající Java Open Graphics Library k vykreslení 3D scény. Cílem mé práce je analyzovat a ...
  • Webová aplikace pro fotbalový klub SK Meteor Libeř 

   Autor: Papírník Miroslav; Vedoucí práce: Vaňko Martin; Oponent práce: Sloup Jaroslav
  • Interaktivní učebnice pro ANDROID 

   Autor: Veselý Josef; Vedoucí práce: Sedláček David; Oponent práce: Balata Jan
  • Srovnání knihoven pro vrhání paprsku 

   Autor: Král David; Vedoucí práce: Bittner Jiří; Oponent práce: Meister Daniel
   Vrhání, či sledování paprsku jsou techniky v počítačové grafice používané ke generování obrázků pomocí sledování cesty světla skrz pixely obrazové roviny. Tyto techniky se snaží co nejvíce simulovat jevy, které se dějí při ...