Now showing items 1-20 of 410

  • Nové techniky výběru, manipulace a umístění objektů pro editaci světa ve VR 

   Author: Dmytro Kadar; Supervisor: Žákovská Uršula; Opponent: Kučera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-31)
   S rostoucí popularitou virtuální reality s tímto typem aplikací pracuje stále více vý-vojářů a designérů. Při vytváření scén ve VR však dochází k problémům. Zatímco scény lze vytvářet na běžném monitoru počítače, jejich ...
  • Fotorealistický konfigurátor vzhledu bazénu 

   Author: Richard Fošenbauer; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Čmolík Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-31)
   Tato práce probírá problematiku fotorealistického zobrazování vodní hladiny bazénu. Dále probere různé renderovací techniky, vhodné pro zobrazení scény s bazény, a výběr vhodného rendereru, který využívá jendu z těchto ...
  • 3D úniková hra 

   Author: Khanh Duong; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Sedláček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-31)
   Tento projekt se zaměřuje na analýzu principů herního designu, procesu vytváření her a využití modulárních komponentů. Hra bude úniková hra s téma zaměřené na školní předměty jako matematika, fyzika a chemie s cílem hráče ...
  • Fotorealistický konfigurátor vzhledu bazénu 

   Author: Richard Fošenbauer; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Čmolík Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Tato práce probírá problematiku fotorealistického zobrazování vodní hladiny bazénu. Dále probere různé renderovací techniky, vhodné pro zobrazení scény s bazény, a výběr vhodného rendereru, který využívá jendu z těchto ...
  • Interaktivní Instalace s Podmořskými Flokujícími Zvířaty pro Děti 

   Author: Filip Ježowicz; Supervisor: Žákovská Uršula; Opponent: Radakulan Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Hlavním cílem této práce je seznámit se s fenoménem flokování zvířat v přírodě a vytvoření interaktivní podvodní simulace pro děti za pomocí Datově orientované technologie (Dots) dostupné v herním enginu Unity. Dostupná ...
  • Knihovna a čtení knih ve VR 

   Author: Veronika Shirochenkova; Supervisor: Žákovská Uršula; Opponent: Pavlovec Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Tento projekt se zabývá analýzou a vývojem aplikace v Unity pro čtení knih ve virtuální realitě. Cílem projektu je vytvořit aplikaci, která bude mít všechny funkce elektronické knihy a zároveň přinese nové funkce, které ...
  • Knihovna materiálů v Unity 

   Author: Fedor Timushev; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Pospíšil Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Tento projekt se zabýval a popsal problematiku modelování vzhledu materiálů s důrazem na fyzikálně založené modely. Dotýká se také témat tvorby materiálů pomocí shader grafů, pomocí nichž byly vytvořeny specializované ...
  • Využití herního enginu pro vytváření a sdílení poznámek 

   Author: Ivan Oryshchenko; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a vývojem aplikace pro psaní poznámek, která kombinuje efektivní techniky výuky, gamifikuje proces studia a umožňuje uživatelům volně prozkoumávat poznámky ostatních. Shrnuji zde ...
  • Pokročilé tutoriály v I3T 

   Author: Adam Loucký; Supervisor: Felkel Petr; Opponent: Sloup Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Práce se zabývá vývojem nových výukových lekcí pro program I3T (Interactive Tool for Teaching Transformations). Program obsahuje úvodní sadu lekcí, která učí základy ovládání a transformací. Nové lekce mají za úkol naučit ...
  • Procedurální generování scény pro vlakový simulátor 

   Author: Petr Nahodil; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Čmolík Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Náplní této bakalářské práce je procedurální generování terénu za běhu aplikace, rozmisťování vegetace v tomto terénu, a jeho přizpůsobivost animační křivce definující trasu kolejí. Mělo by tedy být relativně jednoduché ...
  • Hráč hry Logik učený z příkladů 

   Author: Matěj Blažek; Supervisor: Franc Vojtěch; Opponent: Čech Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Tato práce se zabývá použitím algoritmů posilovaného učení pro vytvoření strojo-vého hráče hry Logik. Za tímto účelem je navržen simulátor hry Logik, který pra-cuje se symbolickým i grafickým vstupem. Simulátor je použit ...
  • 3D logická hra 

   Author: Sára Veselá; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Bittner Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Tato práce se zabývá analýzou herních principů 3D logických počítačových her. Zejména logických her, které mění herní prostředí. Na základě této analýzy byla navržena 3D logická hra z pohledu první osoby a její design a ...
  • Implementace zobrazovacího řetězce pomocí GPGPU technik 

   Author: Jakub Profota; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Sloup Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Tato bakalářská práce implementuje jednoduchý zobrazovací řetězec pomocí technik obecných výpočtů na moderních grafických procesorech. Implementace v technologii CUDA se soustředí na efektivní paralelní rasterizaci ...
  • Nástroj pro vytváření interaktivních ilustrací 

   Author: Martin Doležal; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-07)
   Bakalářská práce se zabývá potenciálem využití 3D modelů a interaktivních digitálních nástrojů v edukaci. Shromažďuji poznatky z oboru digitální ilustrace a výkladové vizualizace a na základě těchto poznatků vytvářím funkční ...
  • Pohybová střílečka s pavoučími mechanikami 

   Author: Dmitrii Zamedianskii; Supervisor: Havlík Tomáš; Opponent: Pospíšil Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-07)
   Tato studie se zaměřuje na tvorbu 3D pohybové arénové střílečky na základě analýzy retro stříleček jako Dusk a Ultrakill. Zahrnuje vývoj herního příběhu, podrobného pohybového systému, dynamického bojového systému, ...
  • Interakce výpočetního prostředí MATLAB s 3D scénou 

   Author: Tereza Hlavová; Supervisor: Houška Jan; Opponent: Bittner Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-07)
   V oboru 3D grafiky vzniklo nespočet různých formátů pro popis 3D scény a podobně tak i mnoho 3D grafických knihoven s nimi pracujících, jejichž schopnosti s ohledem na kvalitu vykresleného obrazu, fyziku objektů a výkon ...
  • Procedurální generování venkovních scén 

   Author: Ondřej Kyzr; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Sloup Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-07)
   Tato bakalářská práce popisuje implementaci snadno použitelného nástroje pro herní engine Unity, který dokáže procedurálně generovat venkovní scény. Nástroj je rozdělen na jednotlivé generátory, aby si mohl uživatel vybrat, ...
  • Výkonnostní optimalizace v Unity 

   Author: Jiří Kropáč; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Káčerik Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-07)
   V této bakalářské práci se budeme zabývat výkonnostní optimalizací v Unity Enginu, podíváme se a zdokumentuje nejčastější používáné metody, a jak jsou implementovány v enginu. Následně otestujeme účinnost optimalizačních ...
  • Měření povrchu BRDF s využitím LIGHTEC Minidiff V2 pro využití v programování her 

   Author: Lukáš Cezner; Supervisor: Havran Vlastimil; Opponent: Filip Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-07)
   Tato práce se zabývá možností využití naměřených dat odrazivosti skutečných materiálů pro simulaci osvětlení povrchů v herních enginech Unity a Unreal Engine za účelem dosažení realistického vzhledu 3D objektů v počítačových ...
  • Knihovna pro procedurální generování dlaždic v počítačových hrách 

   Author: Rudolf Líbal; Supervisor: Havlík Tomáš; Opponent: Kučera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-07)
   Cílem této bakalářské práce je prozkoumat možný vývoj generování tzv. dlaždicových systémů v reálném čase. Implementace generátoru na základě návaznosti hranic kachlíků slouží jako podklad k průzkumu možností generace ...