Now showing items 1-20 of 383

  • Visual analysis of beehive queen behaviour 

   Author: Kristi Žampachů; Supervisor: Krajník Tomáš; Opponent: Stefanec Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Tato práce se zabývá detekcí včelí královny uvnitř včelího úlu. Z metod na detekci a sledování objektů jsme vybrali WhyCode, který nejlépe splňuje naše požadavky, výpočetně nenáročnou detekci a přesný odhad pozice. V práci ...
  • Příprava audiovizuálního materiálu pro multiprojekci 

   Author: Barbora Koudelková; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Žára Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Tato práce se zabývá možnostmi aplikace multiprojekce zdigitalizovaného Langweilova modelu Prahy. Poskytuje stručné teoretické shrnutí metod a postupů, které se při videoprojekci používají. Dále se zabývá otázkou nastavení ...
  • Procedurální generování modelů měst 

   Author: Jiří Zemko; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Sedláček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Cílem této bakalářské práce je vytvořit co nejobecnější nástroj pro vytváření modelů měst se zaměřením na silnice a jejich okolí. Detaily jsou zaměřovány hlavně na globální hledisko, jako okolní překážky budov, parkoviště ...
  • 2D kreslení na papír ve virtuální realitě 

   Author: Robert Papay; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Žára Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Tato práce se zabývá analýzou a možným implementováním metod digitálního malování v rámci virtuální reality za účelem vytvořit virtuálně realistický zážitek připomínající tvorbu domů Langweilova modelu. Je poskytnut přehled ...
  • Kreslení grafů metodami algebraické teorie grafů 

   Author: Jiří Povolný; Supervisor: Dostál Matěj; Opponent: Velebil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Tato práce se zabývá algebraickou teorií grafů: studiem teorie grafů metodami lineární algebry. Konkrétně je formulována a dokázána Tutteova věta o kreslení grafů. Součástí práce je i implementace programu ilustrujícího ...
  • Prohlížečka 3D modelů ve virtuální realitě 

   Author: Petr Šimek; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Bittner Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Práce pojednává o tvorbě aplikace na prohlížení Langwailova modelu Prahy ve virtuální realitě. V rámci práce byly navrženy, implementovány a testovány různé způsoby prohlížení 3D modelů ve virtuální realitě. Jedním z ...
  • 2D kreslení na papír ve virtuální realitě 

   Author: Matyáš Kovaľ; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Žára Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout a prototypovat interakční techniky, které by připomínaly tvorbu domů Langweilova modelu Prahy a následně je zakomponovat do již existujícího virtuálního zážitku jménem \uv{Tvorba ...
  • Vykreslování oblohy a mraků v reálném čase 

   Author: Matěj Sakmary; Supervisor: Sloup Jaroslav; Opponent: Bittner Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
   Tato práce představuje implementaci renderování volumetrických mraků a atmosféry. Cílem implementace bylo zkombinovat a mírně pozměnit dříve publikovaná řešení s cílem vytvořit jednotný vzhled. Metoda zvaná Raymarching ...
  • Úniková 3D počítačová hra 

   Author: Tomáš Pokorný; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Sedláček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
   Tato práce analyzuje principy tvorby počítačových her. Analyzuje herní mechaniky používané v survival hororových hrách na základě již vytvořených počítačových her. Dále analyzuje účel a použití modulárních komponent v ...
  • Virtuální zrcadlo 

   Author: Pavel Sillinger; Supervisor: Žára Jiří; Opponent: Sedláček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
   Tento dokument obsahuje výsledky zkoumání v rámci Bakalářské práce na ČVUT. V této práci je popsána analýza možných technologií k sledování lidské postavy, převodu těchto informací do počítače a následné zobrazení v programu. ...
  • Trekování lidí pomocí počítačového vidění s datovým výstupem 

   Author: Vilém Jonák; Supervisor: Leischner Vojtěch; Opponent: Berka Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
   Vyvinuli jsme interaktivní instalaci pro trackování lidí kamerou zavěšenou u stropu a následné vytvoření odpovídajícího prostorového audia v jejich sluchátkách. Prostorový mix je renderován pomocí Resonance Audio enginu[1]. ...
  • Procedurální modelování listů a simulace jejich stárnutí 

   Author: Filip Harant; Supervisor: Sloup Jaroslav; Opponent: Berka Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
   Tato bakalářská práce se věnuje morfologii listí, procesu generování listí pomocí žilek a jejich procedurálními deformacemi. Pro tyto účely jsou popsány dosavadní existující metody generování listí a deformací, na jejichž ...
  • Vizualizace a zpracování dat adiktologických pacientů 

   Author: Vojtěch Mašín; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Kulhánek Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
   S rozvojem chytrých telefonů vznikl nový trh pro mnoho různých aplikací využívajících nového přístupu. Jednou z takovýchto aplikací je tzv. mHealth, či mobile health, tedy zdravotní aplikace dostupné v smartphonech každého ...
  • Správa obsahu v rozšířené realitě 

   Author: Jan Borecký; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Sion František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
   Bakalářská práce se zabývá využitím možnosti sdílení souřadného systému na platformě Android mezi více zařízeními pro koncept rozšířeně realitních expozic Národního muzea. Srovnává nejznámější dostupné technologie pro ...
  • Aplikace pro sledování letadel v reálném čase prostřednictvím rozšířené reality 

   Author: Vojtěch Böhm; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Bittner Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
   Tato práce popisuje návrh a vývoj mobilní aplikace pro sledování letadel v reálném čase prostřednictvím rozšířené reality. Zahrnuje rešerši existujících aplikací, zdrojů dat, technologie AR a geodézie, návrh uživatelského ...
  • Hodnocení výkonu hráče ve strategických hrách 

   Author: Lucie Rosenthalerová; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Čmolík Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
   V této práci rozebírám důležitost hodnocení výkonu hráče a zpětnou vazbu ve videohrách. Prozkoumávám hodnocení výkonu v různých hrách a žánrech. Také popisuji design a implementaci auto battle hry, která byla vytvořena pro ...
  • Vzhled materiálů v Unity 

   Author: Jakub Kyselka; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Sloup Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
   Hlavním cílem této práce je popsat základní BRDF funkce, empirické a fyzikální, používáné pro výpočet množství odraženého světla v materiálech a porovnat hlavní grafické pipeliny herního enginu Unity (Default, HDRP, URP) ...
  • Dema pro výuku herního vývoje - herní fyzika 

   Author: Daniel Jiřík; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Sedláček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
   Fyzika je běžným problémem současných her. Pokud byste se však průměrného hráče zeptali na jednoduchou otázku, jak vlastně ta fyzika ve hře funguje, odpověď by nejspíše hledal těžko. S odpovědí na tuto otázku pomáhá tato ...
  • Dynamický sněhový povrch 

   Author: Dominik Dinh; Supervisor: Sloup Jaroslav; Opponent: Felkel Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
   Práce, jejíž cílem je implementovat metodu akumulace sněhu na dynamických objektech v realném čase. Každý objekt má svou akumulační texturu, ve které se uchovává výška sněhu. Hlavní novou technikou představené v této metodě ...
  • Virtuální zkušební kabinka / Magické Zrcadlo 

   Author: Margarita Ryabova; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Žára Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Hlavním cílem této práce je analyzovat možné způsoby realizace virtuální zkušební kabinky a implementovat takovou aplikaci. Na základě výzkumu bylo rozhodnuto provést implementaci pomocí Rozšiřené reality (AR) ve spojení ...