Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 288

  • Rozšírení systému XML Check 

   Autor: Šubrt Martin; Vedoucí práce: Holubová Irena; Oponent práce: Strnad Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá rozšírením systému na odevzdávání domácích úkolu XML Check vytvoreným v roce 2011 a rozšíreným v roce 2015. Systém je používán na MFF UK a FEL CVUT v predmetu Technologie XML. V roce 2015 vznikl nápad ...
  • Ovládací konzole pro střihovou aplikaci vMix 

   Autor: Beneš Radovan; Vedoucí práce: Berka Roman; Oponent práce: Bernas Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato bakalářská práce má za úkol navrhnout a zhotovit funkční prototyt ovládací konzole, která vychází z profesionálních střihových pultů používaných pro televizní vysílání. Práce je pokračováním semestrálního projektu, ...
  • Adaptace UI založena na emocích uživatele 

   Autor: Lunova Anastasiia; Vedoucí práce: Šebek Jiří; Oponent práce: Balata Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-20)
   Bakalářská práce se zabývá úlohou vytvoření knihovny pro Android, která umožní přizpůsobení ozdobení rozhraní aplikace v závislosti na emocích uživa-tele. Návrh počítá s oběma stranami: uživatelem, náladu kteréhož má za ...
  • Mobilní a webová aplikace pro testování znalostí uživatelů 

   Autor: Voráč Sebastian; Vedoucí práce: Malý Ivo; Oponent práce: Balata Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Obsahem této bakalářské práce je návrh a implementace webové a mobilní aplikace určené k testování znalostí studentů. Webová aplikace umožňuje správu učitelů, předmětů, testových otázek a zobrazení výsledků ostrých testů ...
  • Výpočet rozmístění popisků kolem 3D objektů 

   Autor: Pavlovec Václav; Vedoucí práce: Čmolík Ladislav; Oponent práce: Bittner Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou automatického umístění popisků k objektu, konkrétně popisky externími (angl. External Labeling). Dále se tato práce věnuje optimalizaci rozmístění těchto popisků pro případy, ...
  • Prototyp aplikace pro mobilní zařízení pro komunitní sběr geografických informací v městské zástavbě 

   Autor: Riganová Michaela; Vedoucí práce: Balata Jan; Oponent práce: Míkovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Vytvoriť spoľahlivý navigačný systém je komplexné zadanie, ktoré so sebou prináša nové výzvy, ak tento systém vytvárame špeciálne pre ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu. Ľudia s obmedzenou mobilitou majú omnoho vyššie ...
  • Vizualizační komponenty pro automatickou podporu explorativního testování softwaru 

   Autor: Kadrnoška Matouš; Vedoucí práce: Frajták Karel; Oponent práce: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této práce je vytvořit doplňující komponentu aplikace TapirHQ, která bude vizualizovat mapu stránky. Tato mapa má strukturu orientovaného grafu, kde uzly představují stránky aplikace a hrany reprezentují přechody ...
  • UI dohledového centra pro navigační systém pro nemocnice 

   Autor: Palivcová Dominika; Vedoucí práce: Macík Miroslav; Oponent práce: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Na Katedře počítačové grafiky a interakce na FEL ČVUT probíhá vývoj navigačního systému pro nemocnice. Principem tohoto systému je poskytování personalizovaných navigačních instrukcí s využitím video detekce osob. Uživatelé ...
  • Administrační nástroj pro databázové systémy (správa dat, vizuální editor struktury) 

   Autor: Razina Kseniia; Vedoucí práce: Žára Ondřej; Oponent práce: Svoboda Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Bakalářská práce řeší úlohu vytvoření administračního rozhraní relačních databází. Obsahuje dvě komponenty. První komponenta je nástroj pro správu dat, umožňující CRUD operace nad daty v tabulkách. Druhá komponenta je ...
  • Srovnání Unity a Unreal Enginu 

   Autor: Šmíd Antonín; Vedoucí práce: Bittner Jiří; Oponent práce: Hapala Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Současné herní engine jsou důležitými nástroji pro vývoj her. Na trhu je množství enginů a každý z nich vyniká v určitých vlastnostech. Abych srovnal výkon dvou z nich, vyvinul jsem jednoduchý benchmark za použití škálovatelné ...
  • Mobilní aplikace pro vzdálené ovládání chytrého termostatu se zónovým vytápěním 

   Autor: Kadlec Šimon; Vedoucí práce: Vaňkát Michal; Oponent práce: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce pojednává o návrhu a implementaci mobilní aplikace pro vzdálené ovládání chytrého termostatu se zónovou regulací vytápění. Byly porovnány různé frameworky a na základě výsledku rešerše byl vybrán Ionic(v2), v ...
  • Webová SMS notifikační služba 

   Autor: Poláček Jiří; Vedoucí práce: Klíma Martin; Oponent práce: Mudra Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Cílem této práce je analýza, návrh a implementace webové SMS notifikační služby s využitím architektury mikroslužeb. Služba je koncipována jako kalendář umožňující odesílání SMS upozornění. Kalendářová data jsou sdílena ...
  • Přístupná multiplatformní mobilní aplikace pro navigaci nevidomých chodců 

   Autor: Gintner Vojtěch; Vedoucí práce: Balata Jan; Oponent práce: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat přístupnou, multiplatformní, mobilní, navigační aplikaci pro navigaci zrakově postižených chodců. Po stanovení problémů a cílů, kterých bylo třeba dosáhnout, jsem ...
  • Automatické vyhodnocení d2 testu pomocí metod počítačového vidění 

   Autor: Bílek Petr; Vedoucí práce: Sedláček David; Oponent práce: Sieger Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Bakalářská práce se zabývá automatizací vyhodnocení d2 testu. Jedná se o psychologický test, který se v současné době vyhodnocuje ručně a jeho vyhodnocení zabere relativně velké množství času. Cílem bakalářské práce bylo ...
  • Modely 3D scén pro jízdní simulátor 

   Autor: Brachaczek Petr; Vedoucí práce: Bittner Jiří; Oponent práce: Míšek Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato bakalářská práce se věnuje modelové úpravě rozsáhlé scény exteriéru pro zobrazování v aplikaci VRUT. Mimo jiné také popisuje teorii zobrazování 3D scén v reálném čase a zabývá se reprezentací modelů a jejich materiálů.
  • Ovladatelný 3D model hlavy v Maya 

   Autor: Ivanič Tomáš; Vedoucí práce: Smetana Radek; Oponent práce: Sedláček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Hlavním cílem této práce bylo vytvoření plně ovladatelného 3D modelu hlavy, který je určený pro animovanou produkci. Tvorba takového modelu je velmi zdlouhavý proces, při němž je potřeba se řídit zásadními pravidly. Objekt ...
  • Návrh a realizace webové aplikace pro sběr a vizualizaci dat z fotovoltaické elektrárny 

   Autor: Smékal Tomáš; Vedoucí práce: Haubert Tomáš; Oponent práce: Žára Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Bakalářská práce se zabývá tvorbou aplikace pro sběr naměřených dat z domácích solárních elektráren a jejich následnou vizualizaci ve webové aplikaci. Z elektráren jsou ukládána data jako je výkon solárních článků, teplota ...
  • Exportní modul pro Autodesk Maya do formátu X3D / X3Dom 

   Autor: Unembayeva Daniya; Vedoucí práce: Sedláček David; Oponent práce: Žára Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Predmetem této bakalárské práce je vytvorení exportního modulu pro Autodesk Maya do formátu X3D/X3DOM. Základní objekty budou exportovány do X3D/X3DOM pomocí odpovídajících uzlu, složitejší objekty - pomocí specifické ...
  • Vizualizační komponenty pro automatickou podporu explorativního testování softwaru 

   Autor: Kadrnoška Matouš; Vedoucí práce: Frajták Karel; Oponent práce: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Cílem této práce je vytvořit doplňující komponentu aplikace TapirHQ, která bude vizualizovat mapu stránky. Tato mapa má strukturu orientovaného grafu, kde uzly představují stránky aplikace a hrany reprezentují přechody ...
  • Development of games for users with visual impairment 

   Autor: Chernova Dina; Vedoucí práce: Novák Daniel; Oponent práce: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou a implementací mobilní aplikace, která umožňuje zrakově postiženým lidem hrát šachy na svém smartphonu. Ovládání aplikace se provádí pomocí speciálních gest a text-to-speech enginu pro ...