News

Bachelor Theses - 13139

Recently added

Now showing items 1-20 of 337

  • Logická hra, kde přepínání mezi různými postavami je hlavním herním mechanismem 

   Author: Aleksandr Murugov; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Sedláček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Cílem tohoto projektu bylo vytvoření logické hry z pohledu první osoby, kde hráč má schopnost ovládat jiné postavy pro řešení hádanek. Herní vývoj byl předcházen analýzou existujicích podobných her jako logické hry z pohledu ...
  • Mobilní aplikace pro kontrolované pití 

   Author: Šimon Gebauer; Supervisor: Burda Václav; Opponent: Gabrhelík Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Cílem této práce je návrh a implementace mobilní aplikaci pro android na kontrolované pití. Nejprve se seznámíme s metodikou kontrolovaného pití, poté se zaměříme na rešerši již existujících mobilních aplikací pro android ...
  • Webový portál pro přípravu podkladů pro rozšířenou realitu 

   Author: Michal Mráz; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Žára Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh a implementace webové aplikace pro vytváření podkladů pro rozšířenou realitu. Aplikace je vyvíjena za pomocí technologií Javascript, HTML a CSS. Pro zobrazování 3D scén používá ...
  • Sledování paprsku v réalném čase v Unreal Enginu 

   Author: Vojtěch Vavera; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Sedláček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Cílem této práce je otestovat, vyhodnotit a přednést schopnosti implementace ray tracingu v Unreal Enginu. Čtenáři jsou představeny základní principy technologie Sledování Paprsků v Reálném Čase, spolu s efekty založenými ...
  • Tvorba modulárních 3D komponent pro videohry 

   Author: Alena Mikushina; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Čmolík Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Hráči počítačových her mají stále vyšší a vyšší nároky na grafické zpracování herního světa a jeho detaily. Aby jim mohlo být vyhověno, grafici musí neustále upravovat svůj přístup a používané modelovací techniky. Jeden z ...
  • Adaptace budovatelské strategie ve virtuální realitě 

   Author: Veronika Petrova; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Žára Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Tato práce se zabývá adaptací budovatelské strategie ve VR. Zaměřuje se na to, jak uskutečnit takovou hru ve VR a plně využít všeho, co nám tato platforma dovoluje. Pro průzkum této problematiky zkoumá jak již existující ...
  • Bojové hry 

   Author: Alexandra Petrova; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Krobová Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou herních mechanik bojových her. Tuto analýzu pak využiji k návrhu a implementaci prototypu mé vlastní bojové hry. Následně vytvořím návrh designu finální hry a hru implementuji a ...
  • Zvuk ve VR 

   Author: Jozef Skála; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Okluský Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Cieľom mojej práce bolo ozvučenie vzdelávacej VR aplikácie ESERO cesta na Mesiac vytvorenej Ing. Ondrejom Okluským. Ozvučenie má dotvoriť a celkovo zlepšiť uživateľský zážitok virtuálnej reality. Zvuk má zlepšiť komunikáciu ...
  • Sledování paprsku v réalném čase v Unity 

   Author: Bohumil Bednář; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Pospíšil Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Práce se zabývá zmapováním možností sledování paprsku v reálném čase v Unity a chováním této funkce v herním nasazení.
  • Návrh mobilní aplikace pro administraci nikotinových náhrad 

   Author: Ondřej Mézl; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Kulhánek Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato práce se zabývá návrhem aplikace pro administraci nikotinových substitucí. Cílem je pomoci uživateli zbavit se závislosti na tabáku náhradní nikotinovou terapií. Kouření tabákových produktů je v současné době jednou ...
  • Sada výukových nástrojů pro kurz herního vývoje 

   Author: Štěpán Machovský; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Sedláček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Při vytváření výukových her, či nástrojů, chceme dosáhnout co největšího nejvyššího výsledku výuky. Zároveň chceme minimalizovat rušivé elementy ve hře a nástrojích, které mohou snížit výukový potenciál použitých materiálů. ...
  • Počítačová hra zpracovávající skalní lezení 

   Author: Karel Petr; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Janovský Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   V této práci jsem navrhl počítačovou hru s herní mechanikou zpracovávající skalní lezení. Cílem bylo vytvořit takovou mechaniku která by lezení zpracovávala co nejrealističtěji a umožňovala hráči maximální interakci. Návrh ...
  • Nástroj pro návrh a export závodních tratí 

   Author: Mykola Isaiev; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Efremov Denis
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Vytváření trojrozměrných scén závodních tratí vyžaduje znalost specifického softwaru a může být časově náročné. Výzkumné centrum Smart Driving Solutions používá řidičský simulátor Cruden Panthera pro řadu interních a ...
  • Sledování reálných objektů ve virtuální realitě 

   Author: Jan Lazarek; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Kučera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Předmětem této práce je zkoumání způsobů využití rozpoznávání a sledování barevně odlišených předmětů pomocí hloubkové kamery pro VR aplikace. V práci jsem využil hloubkovou kameru Microsoft Kinect v2 a Azure Kinect a ...
  • Systém pro správu podnikových školení 

   Author: Tsimafei Raro; Supervisor: Jelínek Ivan; Opponent: Podlipný Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Cílem projektu je zjednodušení managementu učení zaměstnanců malých software engineering firem. Konkrétněji, problém, který zkouší být vyřešen, je zrychlení a zjednodušení procesu archivace lekcí čtených uvnitř firmy. Čtyři ...
  • Hodnocení výkonu hráče - metodika a implementace 

   Author: Michal Pozník; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Sedláček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Předmětem práce je analýza možností hodnocení akcí hráče v počítačových hrách a implementace modulu, který by byl schopen hráči takové hodnocení poskytnout jako zpětnou vazbu. Práce nejprve rozebírá analýzu předchozího ...
  • Editor geometrie v systému VRUT 

   Author: Daniel Aschermann; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Sloup Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Tato práce se zabývá implementací modulu na úpravu geometrie do softwaru VRUT a obecným využitím a funkcionality softwaru VRUT. Mimo jiné ale zkoumá i jiné softwary podobných typů na úpravu geometrie a zabývá se rozdíly v ...
  • Implementace zobrazovacího systému v jazyce Rust 

   Author: Eduard Lavuš; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Sloup Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Vulkan je dnes de-facto štandardom pre otvorené mnoho-platformové vykresľovanie grafiky v reálnom čase. Vývojári môžu vďaka Vulkanu naplno využiť silu grafických kariet na mnohých platformách vďaka jeho jednotnému dizajnu. ...
  • Návrh a prototypová implementace modulu pro grafickou reprezentaci toku dat v analyzátorech 

   Author: Yehor Petukhov; Supervisor: Valenta Michal; Opponent: Sloup Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Jak sledovat veškerý tok dat v obrovském množství dat? Pro tento účel existuje speciální software, například Manta Flow. Účelem této práce je implementace nového modulu pro software Manta Flow, který je zaměřen na analýzu ...
  • Mobilní Android aplikace pro řešení výukových úloh v systému EduARd 

   Author: Michaela Kubišová; Supervisor: Malý Ivo; Opponent: Berka Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvoriť mobilnú Android aplikáciu na riešenie výukových úloh v systéme EduARd. Aplikácia komunikuje so serverovou časťou systému EduARd, ktorá poskytuje definície úloh vo forme XML súborov ...