Now showing items 300-319 of 364

  • Validátor jBPM 3 Workflow jako plugin pro Eclipse IDE 

   Author: Černý Luboš; Supervisor: Mlejnek Jaromír; Opponent: Čemus Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Virtuální piano 

   Author: Tereza Preislerová; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Sporka Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Cílem této práce bylo vytvořit hru umožňující hraní na piano ve virtuální realitě. K tomu byla využita Leap Motion technologie snímání pohybu rukou. V hudební hře uživatel hraje na dvouoktávovou klaviaturu, přičemž jeho ...
  • Virtuální prohlídka Františkánského kostela v Chebu 

   Author: Országh Martin; Supervisor: Žára Jiří; Opponent: Trávníček Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Virtuální zkušební kabinka / Magické Zrcadlo 

   Author: Margarita Ryabova; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Žára Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Hlavním cílem této práce je analyzovat možné způsoby realizace virtuální zkušební kabinky a implementovat takovou aplikaci. Na základě výzkumu bylo rozhodnuto provést implementaci pomocí Rozšiřené reality (AR) ve spojení ...
  • Virtuální zrcadlo 

   Author: Pavel Sillinger; Supervisor: Žára Jiří; Opponent: Sedláček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
   Tento dokument obsahuje výsledky zkoumání v rámci Bakalářské práce na ČVUT. V této práci je popsána analýza možných technologií k sledování lidské postavy, převodu těchto informací do počítače a následné zobrazení v programu. ...
  • Vizualizace dostavby Staroměstské radnice 

   Author: Kratochvíl Milan; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Žára Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • Vizualizace dostavby Staroměstské radnice 

   Author: Lukášek Martin; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Žára Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Vizualizace historického jádra Moravských Budějovic 

   Author: Svoboda Tomáš; Supervisor: Žára Jiří; Opponent: Špačková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vizualizace informace na webu 

   Author: Čepa Róbert; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Bittner Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Cieľom tejto práce je zoznámiť sa s dostupnými nástrojmi pre vizualizáciu dat na webe, vykonať nad nimi analýzu a porovnať tieto nástroje z hľadiska vizualizácie rôznych typov dát, možností interakcie s datami, možnosti ...
  • Vizualizace kartografických dat na webu 

   Author: Silivonenko Daria; Supervisor: Žára Ondřej; Opponent: Berka Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Cílem dané práce je seznámit se s nejčastěji používanými formáty geografických a kartografických dat: WKT/WKB, Shapefile, GeoJSON, TopoJSON. Dále se seznámit s problematikou některých geografických projekcí jako Robinsonova, ...
  • Vizualizace oběžnic v rozšířené realitě 

   Author: Jan Illich; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Čmolík Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Předmětem této práce je zkoumání možností sledování postav v prostoru a umístění AR objektů na jejich pozice. Následně také testování vybrané metody – Vuforia Engine Image Target v Unity za různého osvětlení a různými kamerami.
  • Vizualizace učení neuronových sítích 

   Author: Alikhan Anuarbekov; Supervisor: Kunc Vladimír; Opponent: Šerých Jonáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a vizualizací učení neuronových sítí ve formě ztrátové funkce. První část této práce je teoretický základ hlubokého učení. Druhá část je zkoumání povrchu ztrátové funkce v závislosti ...
  • Vizualizační komponenty pro automatickou podporu explorativního testování softwaru 

   Author: Kadrnoška Matouš; Supervisor: Frajták Karel; Opponent: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Cílem této práce je vytvořit doplňující komponentu aplikace TapirHQ, která bude vizualizovat mapu stránky. Tato mapa má strukturu orientovaného grafu, kde uzly představují stránky aplikace a hrany reprezentují přechody ...
  • Vizualizační komponenty pro automatickou podporu explorativního testování softwaru 

   Author: Kadrnoška Matouš; Supervisor: Frajták Karel; Opponent: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této práce je vytvořit doplňující komponentu aplikace TapirHQ, která bude vizualizovat mapu stránky. Tato mapa má strukturu orientovaného grafu, kde uzly představují stránky aplikace a hrany reprezentují přechody ...
  • Více-dotykové rozhraní pro interaktivní stoly 

   Author: Balíková Pavla; Supervisor: Buriánek Jan; Opponent: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vliv ovladače na efektivitu vstupu textu pomocí metody multitap 

   Author: Pavlík Tomáš; Supervisor: Poláček Ondřej; Opponent: Sporka Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • VR simulace poruch orientace v prostoru 

   Author: Roland Fritsch; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Havlík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
   Tato práce se zabývá realizací poruch orientace v prostoru ve virtuální realitě. Cílem je uživateli přinést balíček nástrojů v herním enginu Unity, pomocí kterého bude schopen vytvořit simulace konkrétních poruch. Simulace ...
  • VR vizualizace černé díry s využitím sférické kamery 

   Author: Jakub Peleška; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Bursa Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Předmětem této bakalářské práce je proces vizualizace černých děr. Pro zvýšení prožitku uživatele je použita VR technologie se sférickým videem. Důraz je kladen na nízkou výpočetní náročnost za účelem kvalitního zážitku ...
  • VR výuková aplikace pro seznámení s objekty Sluneční soustavy 

   Author: Moravenov Jordan; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Hendrich Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Fascinují mě možnosti, které virtuální realita nabízí a zajímá mě využití takto perspektivní technologie pro výuku. Vytvořil jsem výukovou aplikaci pro seznámení s objekty Sluneční soustavy, kterou jsem nazval "Průvodce ...
  • VST implementace strukturálního modelu HRTF 

   Author: Havel Adam; Supervisor: Rund František; Opponent: Schimmel Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)