Now showing items 140-159 of 364

  • Logická 3D hra 

   Author: Petr Varga; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Sedláček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Tato práce analyzuje proces navrhování her, mechaniky logických her a vytváření modulárních komponent. Tuto analýzu následně použiji k navržení své vlastní hry a vytvoření této hry v Unity. Následně tuto hru otestuji.
  • Logická hra, kde přepínání mezi různými postavami je hlavním herním mechanismem 

   Author: Aleksandr Murugov; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Sedláček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Cílem tohoto projektu bylo vytvoření logické hry z pohledu první osoby, kde hráč má schopnost ovládat jiné postavy pro řešení hádanek. Herní vývoj byl předcházen analýzou existujicích podobných her jako logické hry z pohledu ...
  • Logistický informační systém 

   Author: Grill Jiří; Supervisor: Malinský Radek; Opponent: Rudomilov Ilya
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Manipulátory pro editaci transformačních matic a skriptování v I3T 

   Author: Daniel Gruncl; Supervisor: Sloup Jaroslav; Opponent: Felkel Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Cílem této práce je návrh manipulátorů interaktivní úpravy transformačních a projekčních matic a začlenění těchto manipulátorů do pro nástroj pro výuku transformací I3T. Návrh je učiněn na základě prostudování manipulátorů ...
  • Mapování obrazu na lidskou postavu 

   Author: Kruchňa Oldřich; Supervisor: Berka Roman; Opponent: Hybler Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Materiály v počítačové grafice 

   Author: Tomáš Cicvárek; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Bittner Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Téma této práce zahrnuje popis formátů používaných v real-time grafickém zobrazování herního enginu Unity a fotorealistického vykreslovacího softwaru Octane firmy Otoy, který slouží jako offline vykreslovací software ...
  • Metody pro popis pohybu v počítačové animaci 

   Author: Březová Karolína; Supervisor: Berka Roman; Opponent: Bařinka Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato práce shrnuje základní principy vybraných tanečních notací pro záznam pohybu, především Labanotation a Eshkol - Wachman Movement Notation, a analyzuje jejich možnosti. Také hodnotí software pro práci s notacemi a pro ...
  • Metody umělé inteligence pro hraní sběratelských karetních her 

   Author: Patrik Březina; Supervisor: Lisý Viliam; Opponent: Blaauwbroek Lasse
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Sběratelské karetní hry jsou populární hry, které lidi hrají nejen pro zábavu, ale i na profesionální úrovni. Představují řadu výzev pro implementaci umělých hráčů, mezi které patří nejistota způsobena náhodnými událostmi, ...
  • Mobilní a webová aplikace pro testování znalostí uživatelů 

   Author: Voráč Sebastian; Supervisor: Malý Ivo; Opponent: Balata Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Obsahem této bakalářské práce je návrh a implementace webové a mobilní aplikace určené k testování znalostí studentů. Webová aplikace umožňuje správu učitelů, předmětů, testových otázek a zobrazení výsledků ostrých testů ...
  • Mobilní Android aplikace pro řešení výukových úloh v systému EduARd 

   Author: Michaela Kubišová; Supervisor: Malý Ivo; Opponent: Berka Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvoriť mobilnú Android aplikáciu na riešenie výukových úloh v systéme EduARd. Aplikácia komunikuje so serverovou časťou systému EduARd, ktorá poskytuje definície úloh vo forme XML súborov ...
  • Mobilní aplikace na podporu výuky staročeštiny na platformě Windows 8 

   Author: Kopřiva Jakub; Supervisor: Klíma Martin; Opponent: Míkovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Mobilní aplikace Osobní zdravotní deník 

   Author: Daniela Hradilová; Supervisor: Malý Ivo; Opponent: Macík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Cílem práce je navrhnout, implementovat a otestovat mobilní aplikaci pro pravidelné sledování osobních zdravotních údajů. Aplikace má umožnit záznam a sledování uživatelem zvolených dat souvisejících s jeho zdravotním ...
  • Mobilní aplikace poskytující uživatelům doporučení na dárky 

   Author: Sládek Jan; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Vystrčil Jan
   Tato bakalářská práce si klade za cíl přispět k řešení problému výběru vhodného dárku, kterému jsou několikrát ročně vystaveny miliony lidí po celém světě. Mobilní aplikace, která je v rámci této bakalářské práce vyvíjena, ...
  • Mobilní aplikace pro hlášení incidentů se želvami 

   Author: Kučerová Gabriela; Supervisor: Malý Ivo; Opponent: Sedláček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou, návrhom a samotnou implementáciu hybridnej mobilnej aplikácie určenej k hláseniu incidentov s korytnačkami. Aplikácia je primárne určená pre oblasť Indonézie, avšak jej využitie ...
  • Mobilní aplikace pro kontrolované pití 

   Author: Šimon Gebauer; Supervisor: Burda Václav; Opponent: Gabrhelík Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Cílem této práce je návrh a implementace mobilní aplikaci pro android na kontrolované pití. Nejprve se seznámíme s metodikou kontrolovaného pití, poté se zaměříme na rešerši již existujících mobilních aplikací pro android ...
  • Mobilní aplikace pro podporu zimních sportů 

   Author: Krejčíř Ondřej; Supervisor: Sporka Adam; Opponent: Franc Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Mobilní aplikace pro sběr dat z testů použitelnosti v mobilním prostředí 

   Author: Füzesséry Eduard; Supervisor: Malý Ivo; Opponent: Balata Jan
   Cieľom tejto práce bola analýza testov použiteľnosti v mobilnom prostredí. Identifikovať a poriešiť zistené problémy. Identifikácia prebiehala cez zadefinovanie si cieľov a na základe analýzy problému aj návrhov na ...
  • Mobilní aplikace pro sběr dat z testů použitelnosti v mobilním prostředí 

   Author: Fűzesséry Eduard; Supervisor: Malý Ivo; Opponent: Balata Jan
   Cieľom tejto práce bola analýza testov použiteľnosti v mobilnom prostredí. Identifikovať a poriešiť zistené problémy. Identifikácia prebiehala cez zadefinovanie si cieľov a na základe analýzy problému aj návrhov na ...
  • Mobilní aplikace pro výuku základů programování 

   Author: Zdeněk David; Supervisor: Nagyová Ingrid; Opponent: Pavlát Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Tato práce si klade za cíl vytvořit aplikaci, která zábavnou a vizuálně atraktivní formou naučí základní principy programování a algoritmizace, a navrhnout systém pro programování tanků pro Robocode. Byly provedeny testovací ...
  • Mobilní aplikace pro vzdálené ovládání chytrého termostatu se zónovým vytápěním 

   Author: Kadlec Šimon; Supervisor: Vaňkát Michal; Opponent: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce pojednává o návrhu a implementaci mobilní aplikace pro vzdálené ovládání chytrého termostatu se zónovou regulací vytápění. Byly porovnány různé frameworky a na základě výsledku rešerše byl vybrán Ionic(v2), v ...