Now showing items 21-40 of 869

  • Akcelerovaná komprese semiadaptivním Huffmanovým kódováním 

   Author: Kovář Jindřich; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Algoritmus kontinuální evoluce 

   Author: Jiran Tomáš; Supervisor: Buk Zdeněk; Opponent: Drchal Jan
   Tato práce se zabývá především implementací a testováním algoritmu kontinuální evoluce (CEA). Jedná se o optimalizační algoritmus, který patří mezi takzvané evoluční algoritmy. Kombinuje evoluční optimalizační přístup s ...
  • Algoritmus kontinuální evoluce 

   Author: Jiran Tomáš; Supervisor: Buk Zdeněk; Opponent: Drchal Jan
   Tato práce se zabývá především implementací a testováním algoritmu kontinuální evoluce (CEA). Jedná se o optimalizační algoritmus, který patří mezi takzvané evoluční algoritmy. Kombinuje evoluční optimalizační přístup s ...
  • Algoritmus pro efektivní minimalizaci regularizovaného rizika 

   Author: Basavin Dmitry; Supervisor: Franc Vojtěch; Opponent: Werner Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Algoritmy vizualizace a testování izomorfizmu stromů 

   Author: Pištěk Jakub; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analyzátor spamu a p2p toku dat 

   Author: Silvestr Jan; Supervisor: Fesl Jan; Opponent: Kubr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analyzátor Syslog zpráv firewallu 

   Author: Manoušek Petr; Supervisor: Bloch Martin; Opponent: Procházková Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-05)
  • Analýza a elektronizace procesu zavádění GDPR na FEL ČVUT 

   Author: Soběslavský Jiří; Supervisor: Zoubek Lukáš; Opponent: Náplava Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   Tato práce se zabývá problematikou GDPR a zavedení GDPR na ČVUT. V první části práce se zaměřím na definování pojmů a seznámení se GDPR. Poté navrhnu podpůrný proces pro zavedení GDPR. V poslední části již navržený proces ...
  • Analýza a návrh vícevrstvé aplikace využívající Hibernate Framework 

   Author: Fic Tomáš; Supervisor: Nečaský Martin; Opponent: Mlýnková Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza a realizace CRM systému pro podporu spolupráce fakulty s průmyslem 

   Author: Marek Tomaštík; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Ivan Igor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   V rámci bakalářské práce je popsána problematika spolupráce dvou subjektů, problema- tika spolupráce průmyslu s univerzitami, provedena procesní analýza kooperace mezi FEL ČVUT a průmyslovými partnery, provedena analýza ...
  • Analýza chování serverových aplikací při přetížení 

   Author: Skřivan Jaroslav; Supervisor: Bezpalec Pavel; Opponent: Kubr Jan
   Tato práce se věnuje možnostem optimalizace serverů, na kterých jsou provozovány webové aplikace psané v jazyce PHP a využívající MySQL databázi. Cílem práce je ukázat možnosti zvýšení výkonu celé infrastruktury bez zásahu ...
  • Analýza kvality zdrojových kódů 

   Author: Voříšek Lukáš; Supervisor: Macek Ondřej; Opponent: Chlumecký Martin
   Cílem této práce je analyzovat zdrojové kódy v open source projektech a ukázat postup analýzy zdrojového kódu softwarového projektu. Dobře napsaný kód je jednodušší na údržbu a přináší dobrou škálovatelnost projektu, proto ...
  • Analýza použitelnosti Robotické Procesní Automatizace 

   Author: Lukáš Čermák; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Stejskal Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-02)
   Cílem této práce je seznámení s problematikou robotické automatizace procesů a vysvětlení pojmů spojených s touto technologií. Práce obsahuje vysvětlení příslušných pojmů a definování kategorií jednotlivých technologií, ...
  • Analýza procesů při realizaci reálného projektu v praxi 

   Author: Kováč Martin; Supervisor: Mannová Božena; Opponent: Stoklasa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza rozvrhu jednotlivých studentů a kontrola splnění neobvyklých studijních plánů - webová aplikace 

   Author: Sivák Filip; Supervisor: Svoboda Tomáš; Opponent: Černý Tomáš
   Tato práce popisuje použití, implementaci a nasazení webové aplikace navržené pro nalezení volného času studentů v jejich rozvrhu, nalezení volných místností, zjištění splněných minorů studentů Otevřené informatiky a ...
  • Analýza vizuální integrity digitálně podepsaného PDF dokumentu 

   Author: Suchý Ondřej; Supervisor: Kouba Zdeněk; Opponent: Kučera Martin
   Tato práce se zaměřuje na vizuální integritu digitálně podepsaných dokumentů ve formátu PDF, tj. vlastnosti PDF dokumentů, které mohou způsobit nekonzistentní zobrazení v závislosti na externích faktorech. Nejdříve je ...
  • Analýza výsledků závěrečných prací pomocí business intelligence 

   Author: Petr Švec; Supervisor: Zoubek Lukáš; Opponent: Zíka Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá implementací systému pro analýzu výsledků závěrečných prací. Na základě této analýzy lze například určit vytíženost jednotlivých vedoucích či oponentů, porovnávat hodnocení závěrečných prací ...
  • Android klient restauračního systému 

   Author: Hogenauer Tomáš; Supervisor: Komárek Martin; Opponent: Sporka Adam
   Cílem bakalářské práce je vytvořit Android aplikaci pro číšníky v restauraci. Aplikace bude umožňovat práci s účty, objednávkami a vykonávat aktivity s nimi spojenými. Aplikace by měla mít přehledné grafické rozhraní a ...
  • Android klient restauračního systému 

   Author: Hogenauer Tomáš; Supervisor: Komárek Martin; Opponent: Sporka Adam
   Cílem bakalářské práce je vytvořit Android aplikaci na tablety pro číšníky v restauraci. Aplikace bude číšníkům umožňovat práci s zakaznickými účty, objednávkami a vykonávat aktivity s nimi spojené. Aplikace nabidne ...
  • Android aplikace pro komunikaci v bytovém družstvu 

   Author: Jiří Miroslav Kačena; Supervisor: Šišlák David; Opponent: Cuchý Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Bakalářská práce se zabývá vývojem mobilní aplikace pro systém Android, která je určena pro usnadnění komunikace v bytových domech. Aplikace pracuje s několika rolemi. Je učena nejen pro domovníka, který se stará o bytový ...