Now showing items 286-305 of 869

  • Kolekce her pro zrakově postižené děti 

   Author: Noga Daniel; Supervisor: Felkel Petr; Opponent: Hapala Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Kompletní testování informačního systému e-bedynky 

   Author: Černil Milan; Supervisor: Komárek Martin; Opponent: Mlejnek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Komunikační aplikace pro lokální síť 

   Author: Zeman Ondřej; Supervisor: Virius Miroslav; Opponent: Molhanec Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Komunikační platforma pro web 

   Author: Macháček Michal; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Vořechovský Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Komunitní informační systém 

   Author: Vaník Jakub; Supervisor: Molhanec Martin; Opponent: Virius Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Komunitní web 

   Author: Novák Stanislav; Supervisor: Macek Ondřej; Opponent: Komárek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Konferenční jednotka pro IP sítě 

   Author: Herout Tomáš; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Kubr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Konfigurační databáze 

   Author: Doubrav Lukáš; Supervisor: Macek Ondřej; Opponent: Komárek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Kontextová iOS aplikace pro MyICPC se sběrem contextu v IoT prostředí 

   Author: Gorbunov Vladyslav; Supervisor: Černý Tomáš; Opponent: Trnka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Systém MyICPC byl navržen, aby podpořil informovanost a zájem účástníků a zaměstnanců během programovacích soutěží ACM-ICPC. Zatímco většina modulů MyICPC slouží primárně pro prezentaci soutěžních výsledků v reálném čase, ...
  • Kontextově založený framework s ohledem na svoje okolí 

   Author: Jan Lesák; Supervisor: Šebek Jiří; Opponent: Tomášek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací frameworku, který získá informace o okolním kontextu zařízení a tyto informace dále vyhodnotí. Některé frameworky již pracují s uživatelským kontextem a na základě ...
  • Kontrola uvolňování zdrojů v jazyce Java 

   Author: Ludačka Radek; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Troníček Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Kuchařka - sociální síť 

   Author: Přasličák Tomáš; Supervisor: Macek Ondřej; Opponent: Chlumecký Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Ladění a konstrukce heuristických optimalizačních algoritmů 

   Author: Jakub Lhoták; Supervisor: Pošík Petr; Opponent: Kubalík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-02)
   Tato práce se zabývá laděním heuristických optimalizačních algoritmů. Práce se zaměřuje speciálně na optimalizaci a ladění Nelder-Meadovy simplexové metody. Na začátku práce je čtenář seznámen s konstrukcí a možnostmi ...
  • LibSys: Knihovní systém 

   Author: Hejhal Petr; Supervisor: Macek Ondřej; Opponent: Chlumecký Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Licencování softwaru prostřednictvím internetu 

   Author: Volf Martin; Supervisor: Trávníková Jitka; Opponent: Medvecký Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Life-logging aplikace pro chytrý telefon 

   Author: Smrž Ondřej; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Bezdíček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Logovací systém pro nástroj na výuku transformací I3T 

   Author: Filip Uhlík; Supervisor: Felkel Petr; Opponent: Sloup Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-04)
   Transformace v počítačové grafice dělají studentům potíže. S pochopením transformací pomáhá Interaktivní nástroj na výuku transformací (I3T), který je využíván na Katedře počítačové grafiky a interakce v předmětu Programování ...
  • Manipulace s logickými funkcemi pomocí grafů II 

   Author: Kottás David; Supervisor: Fišer Petr; Opponent: Kubátová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Manipulátor pro přepravu vozidel 

   Author: Jiří Povolný; Supervisor: Krajník Tomáš; Opponent: Ecorchard Gaël Pierre Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-29)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou možností a návrhem výroby manipulátoru pro přepravu modelu auta v podobě dětského elektrického autíčka. Dále byla provedena realizace vhodných komponent pro tvorbu manipulátoru a také ...
  • Mapa internetu 

   Author: Bohdal Viktor Bohuslav; Supervisor: Medvecký Michal; Opponent: Macejko Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)