Now showing items 105-124 of 220

  • Návrh konstrukce astronomického dalekohledu 

   Author: Panchártek Petr; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a realizovat elektronické ovládací zařízení pro nastavení správné polohy dalekohledu pro sledování pohybu objektu na obloze. Podmínkou je návrh systému, který umožní integrovat ...
  • Návrh LDO regulátoru s ultra nízkým klidovým proudem 

   Author: Buryánec Lukáš; Supervisor: Jakovenko Jiří; Opponent: Petenyi Sandor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Tato práce se zabývá návrhem LDO regulátoru napětí s ultra nízkým klidovým proudem v technologii BCD8 společnosti STMicroelectronics. Jedná se o návrh kompletního čipu včetně band-gap napěťové reference umožňující 4-bitový ...
  • Návrh metod potlačení elektromagnetické interference u integrovaných komparátorů 

   Author: Svoboda Martin; Supervisor: Jakovenko Jiří; Opponent: Panuš Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh nízko napěťového paralelního bandgapu 

   Author: Martin Urban; Supervisor: Jakovenko Jiří; Opponent: Benka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Cíl diplomové práce je návrh dvou bandgap napěťových referencí, s rozdílným řešením diferenčního páru operačního zesilovače a porovnání jejich vlastností. Vše bude zhotoveno v CMOS technologii.
  • Návrh nízkopříkonové napěťové reference v technologii CMOS 

   Author: Škoda Jan; Supervisor: Jakovenko Jiří; Opponent: Křenek Oskar
   Tato práce se zabývá návrhem nízko napěťové, nízko příkonové napěťové reference. Úvodem jsou zde probraný MOS tranzistory a pasivní prvky dostupné v technologii CMOS. Tyto kapitoly tvoří s kapitolou popisující technologické ...
  • Návrh obvodu "power managementu" pro Energy Harvester 

   Author: Po-Wen Chen; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Setnička Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Tato práce navrhuje a demonstruje IC design založený na jednoduchém modelu získávání piezoelektrické energie v kombinaci s boost převodníkem. Byl vyroben model získávání piezoelektrické energie a pro reakci na vibrace ...
  • Návrh optických kanálkových difuzních rozbočnic na skleněných podložkách 

   Author: Barkman Ondřej; Supervisor: Prajzler Václav; Opponent: Hüttel Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh paralelního soft-procesoru 

   Author: Patera Adam; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Veřtát Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Diplomová práce se zabývá návrhem syntetizovatelného víceprocesorového systému včetně dedikovaného matematického koprocesoru na architektuře FPGA. Součástí práce je i implementovaný překladač jazyka symbolických adres ...
  • Návrh RC oscilátoru pro automobilové aplikace 

   Author: Bogdan Miasoiedov; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Dráždil Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Tato práce je zaměřena na návrh integrovaného relaxačního oscilátoru pro automobilové aplikace, které jsou charakteristické extrémními provozními podmínkami a vysokými požadavky na robustnost. Z dostupné literatury byla ...
  • Návrh regulátoru LDO 

   Author: Martin Kaňok; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Macháček Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   V předložené práci jsou popsány procesy vedoucí k analogovému návrhu LDO regulátoru s PMOS výkonovým prvkem v technologii BCD8 společnosti STMicroelektronics. V práci je vysvětlena funkce MOS tranzistorů při konstrukci ...
  • Návrh rozšíření existujícího řadiče CAN o standard FD 

   Author: Fitz Karel; Supervisor: Jakovenko Jiří; Opponent: Pražan Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   CAN FD kontrolér je zařízení řídící výměnu dat a komunikaci na CAN sběrnici. Toto zařízení ukládá relevantní přijaté zprávy, vysílá zprávy a také komunikuje s řídícím systémem, kterým je ve většině případu mikrokontrolér. ...
  • Návrh Rx řadiče ve standardu JESD 204B 

   Author: Bohdan Jůza; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Kovalský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Diplomová práce se věnuje návrhu linkové vrstvy přijímače dle standardu JESD204B. Seznamuje s historií standardu od své první verze až po současnou revizí C. Hlouběji se věnuje představení teoretických základů revize B, a ...
  • Návrh rychlého komparátoru v technologiii CMOS 

   Author: Jandoš Stanislav; Supervisor: Jakovenko Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh spínaného napájecího zdroje pro průmyslové aplikace 

   Author: Goncharov Mikhail; Supervisor: Bouřa Adam; Opponent: Kocur Zbyněk
   Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu izolovaných spínaných napájecích zdrojů pro účely aplikací v náročných provozních podmínkách. Pro realizaci zdroje byla vybrána izolovaná topologie flyback a kontrolér LT3758 ...
  • Návrh spínaného zdroje typu Buck pro 4-jádrový ARM procesor 

   Author: Jelínek Martin; Supervisor: Jakovenko Jiří; Opponent: Tláskal Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh systému pro testování spolehlivosti pamětí typu FLASH 

   Author: Hanife Ece Aykol; Supervisor: Bouřa Adam; Opponent: Scheirich Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Flash paměť je typem elektricky vymazatelné a programovatelné volatilní paměti (EEPROM). Stala se jednou z nejvýznamnějších částí trhu s polovodičovými pamětmi. Výhodou flash pamětí je, že jsou elektricky přepisovatelné ...
  • Návrh videokodeku Ogg/Theora 

   Author: Kratina Jan; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Rozehnal Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Návrh zesilovače pro Sigma-Delta modulátor 

   Author: Krupička Jan; Supervisor: Jakovenko Jiří; Opponent: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-24)
   Předmětem diplomové práce je návrh operačního transkonduktančního zesilovače sigma-delta modulátoru v CMOS technologii. V úvodu jsou obecně popsány vlastnosti a parametry tranzistorů CMOS. Metodika návrhu je založena na ...
  • Nízkopříkonová napěťová reference 

   Author: Zemánek Petr; Supervisor: Fischer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Nouzové napájecí zařízení s termoelektrickým generátorem 

   Author: Mach Jiří; Supervisor: Bouřa Adam; Opponent: Scheirich Ján
   Předložená práce se věnuje problematice přímé přeměny tepelné energie na elektrickou energii pomocí termoelektrického generátoru. Cíl práce je uvést nezbytné teoretické základy a na jejich základě navrhnout a zkonstruovat ...