Now showing items 17-36 of 233

  • Bezdrátová senzorová síť pro přístupový systém 

   Author: Tomáš Hyhlík; Supervisor: Neruda Marek; Opponent: Beneš Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Senzorové sítě hrají důležitou roli v internetu věcí (IoT). Jsou vhodné pro aplikace v budovách, umožňující pohodlně sbírat data ze senzorů a ovládání aktuátorů v budově a jejím okolí. Tato práce obsahuje návrh rozšíření ...
  • Bezdrátová síť senzorů pro měření kvality ovzduší 

   Author: Jan Závorka; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Polák Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Tato práce se zabývá vývojem malých a~levných jednotek s~nízkou spotřebou pro měření kvality ovzduší, primárně zaměřených na měření koncentrace aerosolových částic ve vzduchu. Vytvořená jednotka je vybavena optickým senzorem ...
  • Bezdrátová síť senzorů pro měření vlhkosti půdy. 

   Author: Tomáš Sirůček; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Polák Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Tato diplomová práce se zabývá systémem pro bezdrátové měření půdní vlhkosti. V teoretické části je vypracována studie věnující se různým interpretacím půdní vlhkosti a metodám či senzorům pro její určení. Praktická část ...
  • Bezdrátová telemetrie pro elektrickou formuli 

   Author: Patrik Bachan; Supervisor: Záhlava Vít; Opponent: Houf Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Tato práce si klade za cíl analyzovat možnosti bezdrátového přenosu dat mezi pohyblivým objektem v podobě vozidla kategorie Formula Student Electric a pevnou stanicí. Na základě této analýzy je vybrána vhodná technologie ...
  • Bezdrátový měřící systém tlaku a teploty pneumatik automobilu 

   Author: Ondřej Šereda; Supervisor: Nentvich Ondřej; Opponent: Polák Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Diplomová práce se zaměřuje na návrh a realizace měřící systému teplot a tlaku pneumatik pro elektrickou formuli eForce FSE.X. Systém měří bezkontaktně vnější a vnitřní teplotu pneumatiky v rozsahu 0-150°C a tlak v rozmezí ...
  • Bezdrátový upgrade firmwaru na procesoru TI CC1310 

   Author: Richard Kučkovský; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Štetina Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Vývoj funkcionality vstavaných zariadení rýchlo napreduje a s ohľadom na tento fakt je potrebné efektívne a jednuducho ich aktualizovať. Aby to bolo možné dosiahnuť, táto práca sa zaoberá s implementáciou bezdrôtovej ...
  • Bezkontaktní identifikační přístupový systém se vzdálenou administrací 

   Author: Václav Hejný; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Hrzina Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Cílem této diplomové práce je pruzkum trhu s komercne dostupnými identifikacními prístupovými systémy a na základe analýzy trhu navrhnout a zrealizovat bezkontaktní identifikacní prístupový systém se vzdálenou administrací, ...
  • Bezkontaktní teploměr se senzorem ZTP-135SR 

   Author: Bařina Pavel; Supervisor: Bouřa Adam; Opponent: Scheirich Ján
   Úkolem práce je navržení bezkontaktního teploměru se senzorem ZTP-135SR. Teploměr bude výjimečný v tom, že bude schopen pomocí jednoho senzoru nasnímat teplotu plošně. V práci je tedy nejprve popsán teoretický úvod týkající ...
  • CELP kodér pro řečový signál snímaný v hlučném prostředí 

   Author: Hamšík Zdeněk; Supervisor: Pollák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Charakterizace polovodičových materiálů 

   Author: Petr Voborník; Supervisor: Laposa Alexandr; Opponent: Hubík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Diplomová práce se zabývá měřením odporu metodou Van der Pauw a měřením Hallova jevu. V práci je podrobně popsán princip jednotlivých metod a výhody a nevýhody těchto metod. V diplomové práci je řešena automatizace měření ...
  • Charakterograf pro tranzistory 

   Author: Kotěra Antonín; Supervisor: Záhlava Vít; Opponent: Štoudek Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • CW radarový senzor pro sledování biologických funkcí pacientů 

   Author: Richter Jakub; Supervisor: Hudec Přemysl; Opponent: Zela Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-18)
   Cílem této práce je navrhnout radarový senzor s kontinuální vlnou pro sledování biologických funkcí pacientů, jako je dýchání a bití srdce, do vzdálenosti 1.5 m a zpracováním signálu vypočítat naměřené výsledky sledování ...
  • Dataloger s bezdrátovým přenosem dat 

   Author: Ločárek Lukáš; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • DC-DC měnič pro automobilové osvětlení. 

   Author: Sultus Oldřich; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Tannenberg Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Decentralizovaná autentizace IoT zařízení založená na technologii blockchain 

   Author: Viktoriia Chvykova; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Veřtát Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou architektury IoT a nabízí decentralizované alternativy využívající Blockchain a IOTA Tangle se zajištěním komparativního vyhodnocení. Dále je poskytnutý operační koncept IOTA ...
  • Demonstrace měření pohybu pomocí infračerveného svazku 

   Author: Póczoš Peter; Supervisor: Šístek Jan; Opponent: Thoma Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Design of QSPI master interface 

   Author: Jan Němeček; Supervisor: Jakovenko Jiří; Opponent: Ille Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Tato diplomová práce pojednává o návrhu a implementaci QSPI master rozhraní s procesorovým jádrem RISCV. QSPI protokol byl prostudován z dostupných flash pamětí, které QSPI rozhraní podporují. Byly porovnány rozdíly v ...
  • Detektor ionizujícího záření pro automatizovaný sběr dat 

   Author: Kovařík Pavel; Supervisor: Bouřa Adam; Opponent: Volf Jaromír
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí měřícího přípravku pro měření přirozené radioaktivity při archeologických vykopávkách. Přípravek je rozdělen na dva samostatné moduly, z nichž jeden je vlastní detektor ...
  • Digitálně ovládané inteligentní ozvučení prostoru 

   Author: Martinek Petr; Supervisor: Záhlava Vít; Opponent: Krásenský Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   V diplomové práci je popsán vývoj elektroniky komplexního audio zařízení ozvučení, vybaveného externím 19 pásmovým analogovým ekvalizérem, který je ovládán digitálně pomocí optočlenů s fotorezistory nahrazující potenciometry. ...
  • Digitální řízení Leonardova soustrojí 

   Author: Ludvík Saska; Supervisor: Záhlava Vít; Opponent: Divín Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Tato práce se zabývá návrhem a realizací digitálního řízení pro Leonardovo soustrojí, provedením transformace řízení soustrojí z analogové na digitální, tak aby bylo možno nastavit přesný průběh řízení momentu. Práce se ...