Now showing items 1-20 of 164

  • Aktivní filtr na bázi vlnové reprezentace 

   Author: Marko David; Supervisor: Martinek Pravoslav; Opponent: Tichá Dáša
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Aktivní zátěž pro trakční měniče 

   Author: Holub Zdeněk; Supervisor: Záhlava Vít; Opponent: Dobrovolný Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Aktuátory z dielektrických elastomerů 

   Author: Vlach Jan; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Macháč Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analyzátor chemických látek s mikrospektrometrem 

   Author: Nepraš Petr; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analyzátor plynu 

   Author: Mistr Lukáš; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza a návrh nových polymerních planárních fotonických struktur 

   Author: Mokráň Miroslav; Supervisor: Prajzler Václav; Opponent: Burian Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza pohybu ruky u pacientů s poruchami chování v REM spánku pomocí kamerového systému 

   Author: Krýže Petr; Supervisor: Rusz Jan; Opponent: Krupička Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Náplní této práce je navázaní na vyvinuté metody diagnostiky Parkinsonovy nemoci pomocí snímání pohybů prstů kamerovým systémem s cílem využít je pro včasné zachycení Parkinsonovy nemoci v prodromálním stádiu. Byl sestaven ...
  • Anténní senzor pro měření vzdálenosti 

   Author: Kovařík Pavel; Supervisor: Hoffmann Karel; Opponent: Závodný Vadim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Tato práce se zabývá návrhem a realizací anténního senzoru v pásmu X-band pro bezkontaktní měření malých vzdáleností kovového planárního povrchu. Princip tohoto senzoru spočívá v měření fáze signálu odraženého od kovového ...
  • Autoalarm s GSM/GPRS komunikací a GPS lokalizací 

   Author: Prokop Filip; Supervisor: Vítek Tomáš; Opponent: Hovorka Jan
   Tato práce pojednává o návrhu a realizaci autoalarmu s GSM/GPRS komunikací a GPS lokalizací. Základem návrhu, je analýza trhu, podle které se snažím nabídnout zařízení, jež by splňovala kritéria využitelná v praxi. Cílovou ...
  • Automatická testovací jednotka pro osazené DPS 

   Author: Tomasy Adrián; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Cerman Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou praktického návrhu a realizácie tes-tovacieho prípravku pre fyzioterapicku jednotku. Cieľom práce bolo navrhnúť a realizovať funkčný tester a vytvoriť vhodný užívateľský program ...
  • Bezkontaktní teploměr se senzorem ZTP-135SR 

   Author: Bařina Pavel; Supervisor: Bouřa Adam; Opponent: Scheirich Ján
   Úkolem práce je navržení bezkontaktního teploměru se senzorem ZTP-135SR. Teploměr bude výjimečný v tom, že bude schopen pomocí jednoho senzoru nasnímat teplotu plošně. V práci je tedy nejprve popsán teoretický úvod týkající ...
  • CELP kodér pro řečový signál snímaný v hlučném prostředí 

   Author: Hamšík Zdeněk; Supervisor: Pollák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Charakterograf pro tranzistory 

   Author: Kotěra Antonín; Supervisor: Záhlava Vít; Opponent: Štoudek Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • CW radarový senzor pro sledování biologických funkcí pacientů 

   Author: Richter Jakub; Supervisor: Hudec Přemysl; Opponent: Zela Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-18)
   Cílem této práce je navrhnout radarový senzor s kontinuální vlnou pro sledování biologických funkcí pacientů, jako je dýchání a bití srdce, do vzdálenosti 1.5 m a zpracováním signálu vypočítat naměřené výsledky sledování ...
  • Dataloger s bezdrátovým přenosem dat 

   Author: Ločárek Lukáš; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • DC-DC měnič pro automobilové osvětlení. 

   Author: Sultus Oldřich; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Tannenberg Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Demonstrace měření pohybu pomocí infračerveného svazku 

   Author: Póczoš Peter; Supervisor: Šístek Jan; Opponent: Thoma Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Detektor ionizujícího záření pro automatizovaný sběr dat 

   Author: Kovařík Pavel; Supervisor: Bouřa Adam; Opponent: Volf Jaromír
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí měřícího přípravku pro měření přirozené radioaktivity při archeologických vykopávkách. Přípravek je rozdělen na dva samostatné moduly, z nichž jeden je vlastní detektor ...
  • Digitálně ovládané inteligentní ozvučení prostoru 

   Author: Martinek Petr; Supervisor: Záhlava Vít; Opponent: Krásenský Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   V diplomové práci je popsán vývoj elektroniky komplexního audio zařízení ozvučení, vybaveného externím 19 pásmovým analogovým ekvalizérem, který je ovládán digitálně pomocí optočlenů s fotorezistory nahrazující potenciometry. ...
  • Domácí pasterizační jednotka NG 

   Author: Kubín Stanislav; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Náhlík Josef
   Cíl diplomové práce je na základě zkušeností a závěrů uvedených v práci "Domácí pasterizační jednotka" (1) vybrat vhodný způsob pro pasterizaci mléka metodou HTST (high temperature short time), udělat teoretický návrh ...