Now showing items 1-20 of 256

  • Akcelerace ORM v PHP prostřednictvím transparentního dávkového zpracování 

   Author: Michael Voříšek; Supervisor: Macejko Peter; Opponent: Fesl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Práce ukazuje, že PHP je dostatečně rychlý jazyk i pro velké objemy dat, a to i při použití ORM a zachování výhod z toho plynoucích. Úzkým hrdlem současných systémů je ukládání záznamů do databáze po jednom, což je pomalé. ...
  • Aktivní filtr na bázi vlnové reprezentace 

   Author: Marko David; Supervisor: Martinek Pravoslav; Opponent: Tichá Dáša
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Aktivní měřič spotřeby elektrické energie 

   Author: Tomáš Havel; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Šubrt Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-26)
   Tato práce se zabývá návrhem napěťového regulatoru s nastavitelným výstupním napětím a integrovným měřičem spotřeby, jenž je schopný detekovat rychlé a malé fluktuace odebíraného elektrického proudu. Součástí práce je ...
  • Aktivní zátěž pro trakční měniče 

   Author: Holub Zdeněk; Supervisor: Záhlava Vít; Opponent: Dobrovolný Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Aktuátory z dielektrických elastomerů 

   Author: Vlach Jan; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Macháč Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analyzátor chemických látek s mikrospektrometrem 

   Author: Nepraš Petr; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analyzátor plynu 

   Author: Mistr Lukáš; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza a návrh nových polymerních planárních fotonických struktur 

   Author: Mokráň Miroslav; Supervisor: Prajzler Václav; Opponent: Burian Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza pohybu ruky u pacientů s poruchami chování v REM spánku pomocí kamerového systému 

   Author: Krýže Petr; Supervisor: Rusz Jan; Opponent: Krupička Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Náplní této práce je navázaní na vyvinuté metody diagnostiky Parkinsonovy nemoci pomocí snímání pohybů prstů kamerovým systémem s cílem využít je pro včasné zachycení Parkinsonovy nemoci v prodromálním stádiu. Byl sestaven ...
  • Analýzy v grafickém editoru elektrotechnických obvodů 

   Author: Ondřej Bukovský; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Bičák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Tato práce popisuje metodiku analýzy elektrických obvodů pomocí počítače. Dále seznamuje s vybranými webovými aplikacemi pro kreslení a simulaci obvodů. Praktická část se zabývá Grafickým editorem elektrických obvodů (GEEC), ...
  • Anténní senzor pro měření vzdálenosti 

   Author: Kovařík Pavel; Supervisor: Hoffmann Karel; Opponent: Závodný Vadim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Tato práce se zabývá návrhem a realizací anténního senzoru v pásmu X-band pro bezkontaktní měření malých vzdáleností kovového planárního povrchu. Princip tohoto senzoru spočívá v měření fáze signálu odraženého od kovového ...
  • Aplikace intenzivního pulzního světla v tištěné elektronice 

   Author: Martin Murárik; Supervisor: Laposa Alexandr; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Tato práce se zabývá návrhem, výrobou a charakterizací tištěných struktur ze stříbra a mědi, které jsou tištěny pomocí inkjet tiskárny. V teoretické části jsou popsány metody sušení a žíhání tištěných struktur s důrazem ...
  • Aplikace MOSFET tranzistorů na bázi SiC v průmyslových napájecích zdrojích 

   Author: David Kudelásek; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Smutka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
   Záměr této diplomové práce je analýza, simulace, porovnání a diskuze aplikace tranzistorů MOSFET na bázi karbidu křemíku v průmyslových zdrojích. Pozornost je věnována řízení SiC MOSFETů standartními kontroléry. Celá ...
  • Arbitrary – funkční generátor s mikrořadičem STM32 

   Author: Jindřich Rozkopal; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Dresler Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato práce se zabývá návrhem dvoukanálového funkčního generátoru založeného na mikrokontrolérech STM32. Přístroj je vyvíjen pro potřeby výuky na laboratorních cvičeních ČVUT FEL. Základním módem funkce přístroje je generování ...
  • Autoalarm s GSM/GPRS komunikací a GPS lokalizací 

   Author: Prokop Filip; Supervisor: Vítek Tomáš; Opponent: Hovorka Jan
   Tato práce pojednává o návrhu a realizaci autoalarmu s GSM/GPRS komunikací a GPS lokalizací. Základem návrhu, je analýza trhu, podle které se snažím nabídnout zařízení, jež by splňovala kritéria využitelná v praxi. Cílovou ...
  • Automatická testovací jednotka pro osazené DPS 

   Author: Tomasy Adrián; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Cerman Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou praktického návrhu a realizácie tes-tovacieho prípravku pre fyzioterapicku jednotku. Cieľom práce bolo navrhnúť a realizovať funkčný tester a vytvoriť vhodný užívateľský program ...
  • Autonomní solární systém pro sledování kvality vody s dálkovým přístupem 

   Author: Catherine Kanama; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Černá Ladislava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Water constituents are often event-driven so concentrations and properties vary strongly in time. Due to this, there is a high demand for devices which can get accurate and real time measurements as these changes occur. ...
  • Bezdrátová senzorová síť pro přístupový systém 

   Author: Tomáš Hyhlík; Supervisor: Neruda Marek; Opponent: Beneš Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Senzorové sítě hrají důležitou roli v internetu věcí (IoT). Jsou vhodné pro aplikace v budovách, umožňující pohodlně sbírat data ze senzorů a ovládání aktuátorů v budově a jejím okolí. Tato práce obsahuje návrh rozšíření ...
  • Bezdrátová síť senzorů pro měření kvality ovzduší 

   Author: Jan Závorka; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Polák Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Tato práce se zabývá vývojem malých a~levných jednotek s~nízkou spotřebou pro měření kvality ovzduší, primárně zaměřených na měření koncentrace aerosolových částic ve vzduchu. Vytvořená jednotka je vybavena optickým senzorem ...
  • Bezdrátová síť senzorů pro měření vlhkosti půdy. 

   Author: Tomáš Sirůček; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Polák Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Tato diplomová práce se zabývá systémem pro bezdrátové měření půdní vlhkosti. V teoretické části je vypracována studie věnující se různým interpretacím půdní vlhkosti a metodám či senzorům pro její určení. Praktická část ...