Now showing items 1-20 of 97

   Subject
   3D printer, RepRap, Horn antenna, Antenna lens, Dielectric lens, Parameter Extraction [1]
   3D tisk, RepRap, Trychtýřová anténa, Anténní čočka, Dielektrická čočka, Extrakce parametrů [1]
   Analyzátor, směšování, zesilovač, preselektor, oscilátor, mezifrekvenční filtr, detektor, mikrokontrolér [1]
   autoalarm, GPS lokalizace, SMS příkazy [1]
   Automobilový průmysl,mikrokontrolér,napájecí zdroj,test [1]
   Bezkartáčový motor, elektronicky komutovaný motor, synchronní motor s permanentními magnety, BLDC, PMSM, Hallovy senzory, bezsenzorové řízení, bočníkové rezistory, six-step komutace, vektorové řízení, FOC, MRAS, adaptivní metody, metody s pozorovatelem, výkonové MOSFET tranzistory, gate driver, mikrokontrolér, STM32F302 Nucleo [1]
   bradykinesia,Parkinson's disease,rapid eye movement sleep behavior disorder,analysis,early detection [1]
   bradykineze,Parkinsonova nemoc,rapid eye movement sleep behavior disorder,analýza,včasný záchyt [1]
   bus driver, CAN bus, CAN FD, FPGA, Integrated Circuit, Digital Design [1]
   CCS, Universal charger, Charger, STM32, ANSI C, touch display, Matlab [1]
   CCS, univerzální nabíječka, nabíječka, STM32, ANSI C, dotykový displej, Matlab [1]
   CMOS, sigma-delta modulator, Amplifier design, OTA, Class AB [1]
   CMOS, sigma-delta modulator, Návrh zesilovače, OTA, Třída AB [1]
   CMOS,Analog IC Design,PTAT source,temperature sensor [1]
   CMOS,Návrh analogových IO,proudový zdroj PTAT,integrovaný snímač teploty [1]
   Cogeneration, measurements, performance, processor, DSP, GUI, C ++, construction [1]
   D/A převodník, vzorkovací frekvence, celkové harmonické zkreslení, poměr signál/šum, rušení, tepelný šum [1]
   dalekohled Newton, montáž Dobson, krokový motor, snímání polohy, řídicí jednotka [1]
   DDS, funkční generátor, operační zesilovač, mikrokontrolér, D/A převodník [1]
   Distance Measurement, Horn Antenna, 3D Corner Reflector Antenna [1]