Now showing items 202-220 of 220

  • Vícekanálový systém sportovní časomíry 

   Author: Pokorný Petr; Supervisor: Záhlava Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Vliv neutronového ozáření na charakteristiky výkonových PiN diod 

   Author: Petr Smrkovský; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Belas Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Tato práce porovnává vliv neutronového záření na statické charakteristiky výkonových PiN diod realizovaných na bázi křemíku a karbidu křemíku (polytyp 4H-SiC). Pro ozáření diod byl využit výzkumný reaktor LR-0 umístěný v ...
  • Využití mobilních zařízení pro asistenční účely 

   Author: Zach Jaromír; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Vojtěch Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Výkonový audiozesilovač 

   Author: Petřík Jan; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Brothánek Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Výkonový generátor funkcí řízený počítačem 

   Author: Půta Adam; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Abstrakt Cílem této diplomové práce je návrh a realizace výkonového generátoru funkcí, s možností nastavení všech známých parametrů signálu. Od amplitudy, přes fázi, až po frekvenci. Jádro zařízení tvoří snižující měnič, ...
  • Výkonový generátor funkcí řízený počítačem 

   Author: Půta Adam; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Abstrakt Cílem této diplomové práce je návrh a realizace výkonového generátoru funkcí, s možností nastavení všech známých parametrů signálu. Od amplitudy, přes fázi, až po frekvenci. Jádro zařízení tvoří snižující měnič, ...
  • Výrobní a funkční specifický test univerzální zkušební platformy pro napájení mikrokontroléru 

   Author: Vávra Jiří; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Tato diplomová práce se zabývá měřením univerzální testovací desky s napájecím zdrojem L9001 a připojenými mikrokontroléry řady SPC58xx od firmy STMicroelectronics využívaných v automobilovém průmyslu. Práce zahrnuje ...
  • Výukový modul pro perkusní nástroje 

   Author: Purnoch Miroslav; Supervisor: Záhlava Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Vzorkovací zesilovač pro měření pulzních charakteristik 

   Author: Kupka Michal; Supervisor: Záhlava Vít; Opponent: Svítok Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zařízení pro měření geometrických veličin z obrazové informace 

   Author: Groh Michal; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zařízení pro měření tremoru 

   Author: Szentpétery Tomáš; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Novotný Jan
   Práce se věnuje problematice měření tremoru, jejíž součástí je ověření spolehlivosti a funkčnosti původního měřicího zařízení. Je provedeno měření, z jehož výsledků se vyvozují možné chyby zařízení. Autor má za úkol zjistit ...
  • Zdroj pro napájení nízkotlakového výboje 

   Author: Rybníček Michal; Supervisor: Záhlava Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Zdroj s aktivní korekcí účiníku pro použití v medicínských přístrojích 

   Author: Bourek Tomáš; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Daněk Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zdroj s maticovým transformátorem 

   Author: Machart Tomáš; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zdroj VN pro studium sil působících v zemském elektrickém poli na nabité předměty 

   Author: David Martin; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zdroj vysokého napětí 4 kV 

   Author: Pavlíček Tomáš; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Koutenský Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Zdroje pro napájení elektroluminiscenčních folií. 

   Author: Vančura Lukáš; Supervisor: Burian Zdeněk; Opponent: Myslík Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Zesilovač ve třídě G 

   Author: Holan Ondřej; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Macháč Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zpracování videosignálu ve světelné technice využívající systém na čipu. 

   Author: Martin Čurda; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Rozehnal Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Cílem práce je navrhnout a realizovat funkční zařízení založené na systému na čipu (SoC) Zynq-7000 firmy Xilinx za využití vývojového prostředí Vivado HLS, jež bude možné využít při reálných aplikacích světelné jevištní ...